ایکوموس بین الملل

دیدگاه‌های ایسکارساه دربارۀ محفاظت ساختمان‌های میراثی از آتش‌سوزی

شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌های تاریخی (ایکوموس) موضوعات بحرانی صیانت فرهنگی بین‌المللی کمیتۀ بین‌المللی علمی تحلیل و مرمت ساختمان‌های میراث معماری (ایسکارساه) وبیناری برای تأکید

ادامه مطلب »
پیمایش به بالا