کمیتۀ ملی علمی تحلیل و مرمت سازه‌ای میراث معماری

The National Scientific Committee on the Analysis and Restoration of Structures of Architectural Heritage (ISCARSAH)

دکتر فرهاد تهرانی

رئیس

دکتر آرش بوستانی

دبیر

دکتر مهرداد حجازی

عضو بین‌المللی و نایب‌رئیس ایسکارسای جهانی

خط مشی و برنامۀ کمیته

  • ترویج همکاری‌های بین‌المللی
  • اشاعه رهنمودها و/یا توصیه‌های بین‌المللی مرمت سازه‌های میراث معماری در کشور
  • جمع‌آوری، مطالعه، و انتشار دانش و اطلاعات.
  • سازمان‌دهی و مشارکت در سازمان‌دهی برنامه‌های آموزشی در سطح ملی و بین‌المللی.
  • ترویج همکاری با سایر کمیته‌های علمی ایکوموس.

شیوۀ تماس با کمیته

لطفاً از طریق ایمیل کمیته iscarsah@iranicomos.ir با ما در تماس باشید.

انتشارات و اسناد

  • توصیه‌هایی برای تحلیل، حفاظت، و مرمت سازه‌ای میراث معمارانه 

اعضا

فرهاد فخار تهرانی

دکتری مهندسی عمران، دانشگاه بلونیا، ایتالیا

آرش بوستانی

دکتری سازه و حفاظت معماری و میراث فرهنگی، دانشگاه فلورانس، ایتالیا

مهرداد حجازی

دکتری مهندسی عمران، سازه، دانشگاه لندن، انگلستان
اسکرول به بالا