گروه تخصصی نقد حفاظت و مرمت

فهرست اولیۀ اعضا

۱. اسکندر مختاری طالقانی (دکتری مرمت آثار تاریخی)

۲. ذات‌الله نیکزاد (دکتری مرمت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی)

۳. سارا مشاریان (حفاظت و مرمت بناها)

۴. آرش بوستانی (مرمت و حفاظت)

۵. سیدوحیدرضا موسویان (معماری) 

۶. نیوشا مرتضوی (مطالعات‌ معماری ایران)

۷. محمد ربیعی (مرمت و احیای بناها – گرایش مرمت شهری)

۸. علی کاظم پور فرد (حفاظت و مرمت بناها)

۹. فاطمه توانایی مروی (معماری )

۱۰. علی شهابی نژاد (حفاظت و مرمت بناها)

۱۱. ستاره امینی (مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت منابع آب)

اسکرول به بالا