گروه تخصصی نقش (آرایه‌های معماری)

فهرست اولیۀ اعضا

1- شکوفه مصباحی (ارشد مرمت آثار، تهران)

2- ریحانه قائدشرفی (ارشد معماری، تهران)

3- پروین سلیمانی (ارشد مرمت، تهران)

4- نیکو محمدی (ارشد معماری، تهران)

5- نجمه کرمی (ارشد مرمت و احیاء، تهران)

6- فاطمه میرزایی خلیل آبادی (ارشد معماری، کرمان)

7-فاطمه ارشدیان (ارشد معماری، لرستان)

8- مریم دورودیان (دکترای معماری، تهران)

9- نیلوفر پورصادقیان (کارشناسی معماری، تهران)

10- زهرا شیرمحمدلو (ارشد معماری، تهران)

11- میعاد محمدی پناه (کارشناسی معماری، تهران)

12- سعدی آذرکمند (دانشجوی عمران، رن فرانسه)

13- فریبا فیروزبیکدلی (ارشد معماری منظر، کرج)

14- محمد رمضانی دامغانی (ارشد معماری، اصفهان)

15- میترا هادی پور کلیدسر (کارشناسی معماری، کرج)

16- شکیبا شیریان (ارشد مرمت و احیاء، اصفهان)

17- علی غفاری جدیدی (ارشد معماری، گرگان)

18- نگار حداد (ارشد معماری، تهران)

19- فربود یحیی پور فارمد (ارشد معماری، تهران)

20- فاطمه قرقچیان (کارشناسی معماری، تهران)

21- سحر پالیزدان (کارشناسی معماری، رم)

22- سمیرا جلایری (ارشد مطالعات معماری، تهران)

23- سمانه یاراحمدی (دکترای معماری، تهران)

24- آرش خداداد (ارشد معماری، تهران)

25- مرجان السادات مقدس زاده (ارشد طراحی شهری)، تهران)

26- شهاب انتصاری (ارشد طراحی شهری، تهران)

27- زهرا فتحی امراله (ارشد معماری منظر، تهران)

28- حمید فدایی (دکترای حفاظت و مرمت آثار، تهران)

29- محدثه نظیف کار (ارشد مطالعات معماری، گرگان)

30- وحیده وثوق زاده (دانشجوی دکترای حکمت هنر، تهران)

31- سیده سمیرا هاشمی ماجلان (کارشناسی معماری، البرز)

32- مهدی گرشاسبی (دانشجوی کارشناسی مرمت آثار، اصفهان)

33- عباس ناظمی وادقانی (ارشد مرمت و احیای ابنیه تاریخی، کاشان)

34- صدرا کره بند بوشهری (ارشد معماری، تهران)

35- فاطمه ماستری فراهانی (ارشد حسابداری، تهران)

36- مجید پورمیرعلی (ارشد معماری، تهران)

37- ساسان شاه زمانی (دکترای عمران، اصفهان)

38- عادل خانگاه زاده (کارشناسی مدیریت، قشم)

39- نگین ستوده نژاد (ارشد معماری، تهران)

40- امیرفرحان عبدالهی (ارشد معماری، بولونیا)

41- سامان قیدی (ارشد معماری منظر، تهران)

42- پروین اشجعی (ارشد معماری، تهران)

43- حمیدرضا پورمهابادیان (ارشد معماری تهران)

44- مهنوش کدخدای شهریاری (فوق دیپلم منبت کاری، تهران)

45- علیرضا پیرهاشمی (ارشد مطالعات معماری، تهران)

46- الهه مومنی زاده (ارشد مرمت، تهران)

47- حمیدرضا پوراکبر (ارشد معماری، مشهد)

48- گلنوش زواره (کارشناسی معماری، تهران)

49- سعید کیوانفر (ارشد معماری، کرج)

50- میلاد کشاورزاحمدی (ارشد مرمت و احیای ابنیه، قزوین)

51- فرزانه حیدری (ارشد مرمت آثار، شیراز)

 

پیمایش به بالا