گروه تخصصی نقش (آرایه‌های معماری)

فهرست اولیۀ اعضا

۱- شکوفه مصباحی (ارشد مرمت آثار، تهران)

۲- ریحانه قائدشرفی (ارشد معماری، تهران)

۳- پروین سلیمانی (ارشد مرمت، تهران)

۴- نیکو محمدی (ارشد معماری، تهران)

۵- نجمه کرمی (ارشد مرمت و احیاء، تهران)

۶- فاطمه میرزایی خلیل آبادی (ارشد معماری، کرمان)

۷-فاطمه ارشدیان (ارشد معماری، لرستان)

۸- مریم دورودیان (دکترای معماری، تهران)

۹- نیلوفر پورصادقیان (کارشناسی معماری، تهران)

۱۰- زهرا شیرمحمدلو (ارشد معماری، تهران)

۱۱- میعاد محمدی پناه (کارشناسی معماری، تهران)

۱۲- سعدی آذرکمند (دانشجوی عمران، رن فرانسه)

۱۳- فریبا فیروزبیکدلی (ارشد معماری منظر، کرج)

۱۴- محمد رمضانی دامغانی (ارشد معماری، اصفهان)

۱۵- میترا هادی پور کلیدسر (کارشناسی معماری، کرج)

۱۶- شکیبا شیریان (ارشد مرمت و احیاء، اصفهان)

۱۷- علی غفاری جدیدی (ارشد معماری، گرگان)

۱۸- نگار حداد (ارشد معماری، تهران)

۱۹- فربود یحیی پور فارمد (ارشد معماری، تهران)

۲۰- فاطمه قرقچیان (کارشناسی معماری، تهران)

۲۱- سحر پالیزدان (کارشناسی معماری، رم)

۲۲- سمیرا جلایری (ارشد مطالعات معماری، تهران)

۲۳- سمانه یاراحمدی (دکترای معماری، تهران)

۲۴- آرش خداداد (ارشد معماری، تهران)

۲۵- مرجان السادات مقدس زاده (ارشد طراحی شهری)، تهران)

۲۶- شهاب انتصاری (ارشد طراحی شهری، تهران)

۲۷- زهرا فتحی امراله (ارشد معماری منظر، تهران)

۲۸- حمید فدایی (دکترای حفاظت و مرمت آثار، تهران)

۲۹- محدثه نظیف کار (ارشد مطالعات معماری، گرگان)

۳۰- وحیده وثوق زاده (دانشجوی دکترای حکمت هنر، تهران)

۳۱- سیده سمیرا هاشمی ماجلان (کارشناسی معماری، البرز)

۳۲- مهدی گرشاسبی (دانشجوی کارشناسی مرمت آثار، اصفهان)

۳۳- عباس ناظمی وادقانی (ارشد مرمت و احیای ابنیه تاریخی، کاشان)

۳۴- صدرا کره بند بوشهری (ارشد معماری، تهران)

۳۵- فاطمه ماستری فراهانی (ارشد حسابداری، تهران)

۳۶- مجید پورمیرعلی (ارشد معماری، تهران)

۳۷- ساسان شاه زمانی (دکترای عمران، اصفهان)

۳۸- عادل خانگاه زاده (کارشناسی مدیریت، قشم)

۳۹- نگین ستوده نژاد (ارشد معماری، تهران)

۴۰- امیرفرحان عبدالهی (ارشد معماری، بولونیا)

۴۱- سامان قیدی (ارشد معماری منظر، تهران)

۴۲- پروین اشجعی (ارشد معماری، تهران)

۴۳- حمیدرضا پورمهابادیان (ارشد معماری تهران)

۴۴- مهنوش کدخدای شهریاری (فوق دیپلم منبت کاری، تهران)

۴۵- علیرضا پیرهاشمی (ارشد مطالعات معماری، تهران)

اسکرول به بالا