فعالیت‌های اجرایی سال ۱۴۰۲

فعالیت‌های شش‌ماه نخست

۱. رفع عیب نفوذپذیری لایۀ ایزولاتور بام‌ها 
۲. تثبیت و استحکام‌بخشی نقاشی دیواری تالار جنوبی
۳. آفت‌زدایی از متعلقات چوبی
۴. بازسازی کمبودهای پروازبندی سقف تالار نقاشی
۵. بازسازی کمبود شیشه‌های زرپوش ارسی میانی 

۶. برچیدن رادیاتورهای تالار نقاشی 
۷. ترمیم درهای زیرزمین، پاکسازی و اعمال روغن محافظ چوب بر متعلقات چوبی 
۸. ترمیم اندود کاهگل نمای حیاط و نمای بنا در گذر میرزا محمود وزیر 
۹. ترمیم فرش کف حیاط شمالی 
۱۰. ترمیم بـام بادگیرها

پیمایش به بالا