گروه تخصصی کار با کودکان

فهرست اولیۀ اعضا

۱. محمدحسن قاضی (کارشناسی ارشد حفاظت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی)

۲. مریم ساعدی (شهرسازی)

۳. افسانه حسن لاریجانی  (مرمت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی)

۴. مولود کیان راستی (حفاظت و مرمت بناها)

۵. سارا مشاریان (حفاظت و مرمت بناها)

۶. مسلم مطلبی (مهندسی محیط زیست)

۷. آناهیتا پودات (باستان شناسی)

۸. محمد ربیعی (مرمت و احیای بناها  – گرایش مرمت شهری)

۹. ستاره امینی (مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت منابع آب)

۱۰. فرناز فرشاد (معماری و طراحی شهری)

اسکرول به بالا