گروه تخصصی «کار با کودکان»

فهرست اولیۀ اعضا

۱. محمدحسن قاضی (کارشناسی ارشد حفاظت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی)
۲. مریم ساعدی (دکتری شهرسازی، تهران)
۳. افسانه حسن لاریجانی (کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی، تهران)
۴. مولود کیان راستی (کارشناسی حفاظت و مرمت میراث شهری، اصفهان)
۵. آناهیتا پودات (کارشناسی ارشد باستان‌شناسی، هرمزگان)
۶. فرناز فرشاد (کارشناسی ارشد طراحی شهری، تهران)
۷. سیدوحید معصومی (کارشناسی کامپیوتر، تهران)
۸. عماد آقاجان بیگلو (دکتری شهرسازی، گلستان)
۹. فرزانه گرامی (کارشناسی ارشد کامپیوتر، هوش مصنوعی و رباتیک، فارس)
۱۰. مهدی یوسفوند (دکتری شهرسازی، تهران)
۱۱. حسین سرافراز (کارشناسی ارشد پلیمر، تهران)
۱۲. مهسا نجفی (کارشناسی ارشد باستان‌شناسی، زنجان)
۱۳. مصطفی تقی‌زاده (دکتری معماری، تهران)
۱۴. زهرا مصدق اکرمی (کارشناسی ارشد مطالعات معماری، تهران)
۱۵. ندا سلطان دلال (کارشناسی ارشد مرمت بنا، یزد)
۱۶. مریم گلشاهی (کارشناسی ارشد مدیریت، پاریس)
۱۷. نسیم دیده‌ور (دکتری مهندسی و مدیریت ساختمان، تهران)
۱۸. حمید عتبی (کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، خراسان رضوی)
۱۹. زهرا خوشنویسان (دکتری روانشناسی، خراسان رضوی)
۲۰. الهه علی‌میرزا (کارشناسی مدیریت بازرگانی، تهران)
۲۱. معصومه حاجی‌زاده (کارشناسی ارشد معماری منظر، تهران)
۲۲. افسانه جبرئیل‌زاده کارگر (دکتری مرمت آثار، قزوین)
۲۳. فاطمه پورجعفری (کارشناسی ارشد مرمت بناها و بافت‌های تاریخی، تهران)
۲۴. هاتف هندوستانی (کارشناسی ارشد مرمت بناها و بافت‌های تاریخی،مازندران) 
۲۵. شیما بکا (دکتری معماری، تهران)
۲۶. شیرین پیله‌وری (کارشناسی ارشد نقاشی، تهران)  
۲۷. امیرحسین پاینده (کارشناسی ارشد فیزیک، اصفهان) 
۲۸. گلی امیدوار (دکتری هنرهای تجسمی، تهران)
۲۹. ریحانه قائدشرفی (کارشناسی ارشد معماری، تهران)
۳۰. محمدرسول شهبازی‌پور (کارشناسی معماری، تهران)
۳۱. سیدسبحان افسریان محصل (کارشناسی ارشد آهنگسازی، تهران)
۳۲. معصومه طهان (کارشناسی ارشد طراحی شهری، تهران)
۳۳. منا جمدی‌یان خیابانی (کارشناسی ارشد باستان‌شناسی، اصفهان)
۳۴. مریم حیدری (کارشناسی ارشد طراحی محیط زیست، تهران)
۳۵. مونا علوی پور (کارشناسی معماری، تهران)
۳۶. ساناز سلیمی (کارشناسی ارشد معماری، تهران)
۳۷. حسین عبدالهی علی‌بیک (کارشناسی ارشد مهندسی مواد، تهران)
۳۸. سارا بمانیان (کارشناسی معماری، اصفهان)
۳۹. صبا میرزازاده نافع (کارشناسی ارشد محیط زیست، تهران)

اسکرول به بالا