گروه تخصصی کار با کودکان

فهرست اولیۀ اعضا
 1. محمدحسن قاضی (کارشناسی ارشد حفاظت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی)
 2. مریم ساعدی (دکتری شهرسازی، تهران)
 3. افسانه حسن لاریجانی  ( ارشد مرمت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی، تهران)
 4. مولود کیان راستی (کارشناسی حفاظت و مرمت میراث شهری، اصفهان)
 5. آناهیتا پودات (ارشد باستان شناسی،هرمزگان)
 6. فرناز فرشاد (ارشد معماری و طراحی شهری، تهران)
 7. سیدوحید معصومی (کارشناسی کامپیوتر، تهران)
 8. عماد آقاجان بیگلو ( دکتری شهرسازی، گلستان)
 9. فرزانه گرامی ( ارشد کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیک، فارس)
 10. مهدی یوسفوند ( دکتری شهرسازی، تهران)
 11. حسین سر افراز ( ارشد پلیمر، تهران)
 12. مهسا نجفی (ارشد باستانشناسی، زنجان)
 13. مصطفی تقی زاده ( دکتری معماری، تهران)
 14. زهرا مصدق اکرمی ( ارشد مطالعات معماری، تهران)
 15. ندا سلطان دلال ( ارشد مرمت بنا، یزد)
 16. مریم گلشاهی (ارشد مدیریت، پاریس)
 17. نسیم دیده ور (دکتری مهندسی و مدیریت ساختمان، تهران)
 18. حمید عتبی (ارشد برنامه ریزی شهری، خراسان رضوی)
 19. زهرا خوشنویسان (دکتری روانشناسی، خراسان رضوی)
 20. الهه علی میرزا (کارشناسی مدیدیت بازرگانی، تهران)
 21. معصومه حاجی زاده (ارشد معماری منظر، تهران)
 22.  فسانه جبرئیل زاده کارگر  (دکتری مرمت آثار، قزوین)
 23.  فاطمه پور جعفری (ارشد معماری و مرمت بنا، تهران)
 24.  هاتف هندوستانی (ارشد مرمت بنا،مازندران) 
 25.  شیما بکا (ارشد معماری ـ مطالعات معماری ایران، تهران)
 26.  شیرین پیله وری (ارشد نقاشی،تهران)  
 27.  امیرحسین پاینده (ارشد فیزیک، اصفهان) 
 28.  گلی امیدور (دکترای هنرهای تجسمی، تهران)
 29.  ریحانه قائدشرفی (ارشد معماری،تهران)
 30.  محمد رسول شهبازی پور (کارشناسی معماری، تهران)
 31.  سیدسبحان افسریان محصل (ارشد آهنگسازی، تهران)
 32.  معصومه طهان (ارشد طراحی شهری، تهران)
 33. منا جمدی یان خیابانی (ارشد باستان شناسی، اصفهان)
 34. مریم حیدری (ارشد طراحی محیط زیست، تهران)
 35. مونا علوی پور (کارشناسی معماری، تهران)
 36. ساناز سلیمی ( ارشد معماری،تهران)
 37. حسین عبدالهی علی بیک (ارشد مهندسی مواد، تهران)
 38. سارا بمانیان (کارشناسی معماری، اصفهان)
 39. صبا میرزازاده نافع (ارشد محیط زیست، تهران)
اسکرول به بالا