کارگروه اهداف توسعۀ پایدار ایکوموس ایران

ICOMOS Iran Sustainable Development Goals Working Group (SDGWG)

دکتر علی غفاری

رئیس

مهندس آمنه کریمیان

دبیر

بیانیۀ تأسیس کارگروه

میراث فرهنگی فقط یادبود و یادمان نیست، بلکه نقشی اساسی در رفاه جوامع دارد و به‌منظور دستیابی به رشد اجتماعی ـ فرهنگی و به‌خصوص در راهبردهای بازتوان‌بخشی پس از دوران کرونا در سطوح بین‌المللی، ملی، و محلی باید به نحو شایسته در نظر گرفته شود. همزمان با آغاز «دهۀ اقدامِ» سازمان ملل برای «دستورالعمل ۲۰۳۰»، فعالیت‌های ایکوموس به‌منظور حمایت از نقش میراث فرهنگی در دستیابی به اهداف توسعۀ پایدار به طرز چشمگیری رو به افزایش است. اهداف توسعۀ پایدار (SDGs)، شامل مجموعۀ هفده هدف منسجم جهانی است که به‌عنوان «نقشۀ راهی برای دستیابی به آینده‌ای بهتر و پایدارتر برای همگان» طراحی شده است. این هدف‌ها در سال ۲۰۱۵ به تصویب رسیدند و مقرر شده است که تا سال ۲۰۳۰ اجرا شوند. کارگروه اهداف توسعۀ پایدار ایکوموس فعالیت‌های گستردۀ خود را از سال ۲۰۱۹ آغاز کرده که شامل توسعۀ مشارکت و حمایت تا بسیج کمیته‌های علمی و ملی است.

خط مشی و برنامۀ کارگروه

فعالیت‌های عمدۀ این کارگروه تحت «هفت اقدام اولویت‌دار» بر اساس برنامۀ اقدام ۲۰۱۷ ایکوموس «میراث فرهنگی و بومی‌سازی اهداف توسعۀ پایدار» تعریف شد: ۱) راهنمای سیاست‌های اهداف توسعۀ پایدار ایکوموس؛ ۲) تعامل با فروم سیاسی رده بالای سازمان ملل (HLPF)؛ ۳) ارتباطات ملی و بومی‌سازی اهداف توسعۀ پایدار؛ ۴) تعامل با میراث جهانی و توصیه‌های منظر شهری تاریخی (HUL)؛ ۵) تقویت مشارکت‌های شهری و تعامل با دستور کار جدید شهری؛ ۶) معیارها و شاخص‌ها؛ و ۷) جذب سرمایه و منابع انسانی.

تماس با کارگروه

برای تماس با کارگروه می‌توانید از نشانی رایانامۀ زیر استفاده کنید:

sdwg@iranicomos.ir

انتشارات و اسناد

سند «میراث و اهداف توسعۀ پایدار:راهنمای سیاست‌گذاری برای فعالان حوزۀ میراث و توسعه»: این سند توسط کارگروه اهداف توسعۀ پایدار ایکوموس تدوین و در ۱۷ مارچ سال ۲۰۲۱ منتشر شد. سند مزبور به توان بالقوۀ‌ به‌کارگیری میراث برای کمک به دستیابی به توسعۀ پایدار اشاره دارد. سند راهنمای سیاست‌گذاری، تجارب علمی کارگروه اهداف توسعۀ پایدار ایکوموس و کمیته‌های تخصصی ایکوموس را در سطوح ملی و بین‌المللی به کار گرفته است. در میان تجارب جهانی این سند، پروژۀ کمپ‌های داوطلبانۀ میراث جهانی (یونسکو) نیز از ایران معرفی شده‌اند. این کمپ‌ها را گروه میراث فرهنگی سروسان با همکاری سازمان‌ها و نهادهای مختلف در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ در تقاطع دو اثر جهانی، یعنی «باغ پهلوان‌پور» و «قنات حسن‌آباد مشیر» برگزار کرد و به اهداف شمارۀ ۶ (آب سالم و تأسیسات بهداشتی)، ۴ (آموزش باکیفیت)، ۵ (برابری جنسیتی)، ۱۱ (شهرها و جوامع پایدار)، ۱۵ (زندگی روی زمین)، و ۱۶ (صلح، عدالت، و نهادهای توانمند) اشاره دارند.
در حال حاضر این سند به زبان‌های مختلف از جمله فرانسوی و اسپانیایی ترجمه شده و در دست ترجمه به زبان فارسی است.

اعضای کارگروه

دکتر علی غفاری

دکتری طراحی شهری
دانشگاه اشتوتگارت، آلمان

مهندس آمنه کریمیان

کارشناسی ارشد بازسازی پس از سانحه
دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

مهندس صدف رسته مقدم

کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری
دانشگاه هنر، تهران، ایران
پیمایش به بالا