همکاری در زمینه‌های اجرایی

مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران در قالب سازمانی مردم نهاد (سمن) فعالیت می‌نماید. لذا کلیۀ فعالین این مؤسسه به‌صورت داوطلبانه خدمت می‌نمایند. از این رو برای ادارۀ امور مؤسسه در همۀ زمینه‌ها نیاز به همکاری اعضای داوطلب می‌باشد. این همکاری می‌تواند به‌صورت موردی با موضوعی خاص، نظیر کمک به برگزاری یک مجلس، و یا به‌صورت مدام، نظیر انجام برخی امور اداری مؤسسه باشد. در نظر است موارد نیاز به همکاری در سایت موسسه منعکس گردد تا علاقمندان به‌سادگی مطلع و اعلام مساعدت فرمایند.

پیمایش به بالا