گروه تخصصی مفاهیم و رویکردها در میراث فرهنگی

متن سربرگ خود را وارد کنید

۱. محمدرضا رحیم‌زاده (دکتری معماری)

۲. اسکندر مختاری طالقانی (دکتری مرمت آثار تاریخی)

۳. مجتبی عبادی فتح (مدیریت گردشگری)

۴.محمدرضا حودت (معماری)

۵. سارا مشاریان (حفاظت و مرمت بناها)

۶. مصطفی تقی زاده (معماری )

۷. نیوشا مرتضوی (مطالعات‌ معماری ایران)

۸. مهرنوش قدسی (معماری و شهرسازی)

۹. بهرخ برومندی (باستان شناسی)

۱۰. نجمه طیبی زاده (باستان شناسی)

۱۱. علی کاظم پور فرد (حفاظت و مرمت بناها)

۱۲. فاطمه توانایی مروی (معماری)

اسکرول به بالا