گروه تخصصی مفاهیم و رویکردها در میراث فرهنگی

فهرست اولیۀ اعضا
 1. محمدرضا رحیم‌زاده (دکتری معماری، تهران)
 2. اسکندر مختاری طالقانی (دکتری مرمت بناها و بافتهای تاریخی ، پژوهشی هنر، تهران)
 3. مجتبی عبادی فتح (پژوهشگر دکتری و کارشناسی ارشد مدیریت گردشگری، تهران)
 4. محمدرضا حودت (کارشناسی معماری، رشت)
 5. سیدسبحان افسریان محصل (ارشد آهنگسازی، تهران)
 6. نیوشا مرتضوی (ارشد مطالعات‌ معماری ایران، تهران)
 7. نجمه طیبی زاده (ارشد باستانشناسی، تهران)
 8. علی کاظم‌پور فرد (کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها، تهران)
 9. فاطمه توانایی مروی (دکتری معماری، تهران)
 10. سمیرا عادلی (دکترای معماری، یزد)
 11. داود اسدالله‌وش عالی(ارشد مرمت ابنیه و بافت تاریخی، تهران)
 12. محمود اژدری (دکتری معماری، تهران)
 13. عاطفه کرباسی (دکتری معماری، تهران)
 14. مهدی یوسفوند ( دکتری شهرسازی، تهران)
 15. علی عصار (ارشد معماری ،تهران)
 16. حسام الدین مشرف (کارشناسی ارشد معماری، تهران)
 17. کاوه بذرافکن (دکتری معماری، تهران )
 18. طیبه حسین پور درخشش ( دکتری باستانشناسی، همدان)
 19. پیمان آذرباد (ارشد معماری، تهران)
 20. ثریا بیرشک (ارشد معماری، تهران)
 21. امین محمود زاده (ارشد مرمت و احیا، فارس)
 22. افسانه جبرئیل زاده کارگر  (دکتری مرمت آثار، قزوین)
 23. سعید ستار نژاد (ارشد باستانشناسی، آذربایجان شرقی)
 24. بردیا صدرنوری ( دکترای مدیریت استراتژیک، تهران)
 25. علی سلطانی (ارشد معماری، تهران)
 26. فرزانه اولیاء (ارشد مرمت و احیا، یزد)
 27. شبنم بلوچ (ارشد مرمت و احیاء، تهران)
 28. سمیه مراقی (ارشد مرمت و احیاء بنا، تهران)
 29. مریم دورودیان (دکترای معماری، تهران)
اسکرول به بالا