گروه تخصصی مفاهیم و رویکردها در میراث فرهنگی

فهرست اولیۀ اعضا
 1. محمدرضا رحیم‌زاده (دکتری معماری، تهران)
 2. اسکندر مختاری طالقانی (دکتری مرمت بناها و بافتهای تاریخی ، پژوهشی هنر، تهران)
 3. مجتبی عبادی فتح (پژوهشگر دکتری و کارشناسی ارشد مدیریت گردشگری، تهران)
 4. محمدرضا حودت (کارشناسی معماری، رشت)
 5. سیدسبحان افسریان محصل (ارشد آهنگسازی، تهران)
 6. نیوشا مرتضوی (ارشد مطالعات‌ معماری ایران، تهران)
 7. نجمه طیبی زاده (ارشد باستانشناسی، تهران)
 8. علی کاظم‌پور فرد (کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها، تهران)
 9. فاطمه توانایی مروی (دکتری معماری، تهران)
 10. سمیرا عادلی (دکترای معماری، یزد)
 11. داود اسدالله‌وش عالی(ارشد مرمت ابنیه و بافت تاریخی، تهران)
 12. محمود اژدری (دکتری معماری، تهران)
 13. عاطفه کرباسی (دکتری معماری، تهران)
 14. مهدی یوسفوند ( دکتری شهرسازی، تهران)
 15. علی عصار (ارشد معماری ،تهران)
 16. حسام الدین مشرف (کارشناسی ارشد معماری، تهران)
 17. کاوه بذرافکن (دکتری معماری، تهران )
 18. طیبه حسین پور درخشش ( دکتری باستانشناسی، همدان)
 19. پیمان آذرباد (ارشد معماری، تهران)
 20. ثریا بیرشک (ارشد معماری، تهران)
 21. امین محمود زاده (ارشد مرمت و احیا، فارس)
 22. افسانه جبرئیل زاده کارگر  (دکتری مرمت آثار، قزوین)
 23. سعید ستار نژاد (ارشد باستانشناسی، آذربایجان شرقی)
 24. بردیا صدرنوری ( دکترای مدیریت استراتژیک، تهران)
 25. علی سلطانی (ارشد معماری، تهران)
 26. فرزانه اولیاء (ارشد مرمت و احیا، یزد)
 27. شبنم بلوچ (ارشد مرمت و احیاء، تهران)
 28. سمیه مراقی (ارشد مرمت و احیاء بنا، تهران)
 29. مریم دورودیان (دکترای معماری، تهران)
 30. سعدی آذرکمند (دانشجوی عمران، رن)
 31. نگار حداد (کارشناسی ارشد معماری، تهران)
 32. شعله وحدت پور (دکترای مرمت و احیاء بنا، اصفهان)
 33. میثم سیاح روشن ضمیر (کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان، اندیشه)
 34. عابد تقوی (دکترای باستان شناسی، بابلسر)
 35. پری چهر گودرزی (دانشجوی دکترای معماری، قزوین)
 36. محمد صابری (ارشد مدیریت جهانگردی، اصفهان)
 37. مینا جعفری (ارشد مرمت و احیای ابنیه تاریخی، تهران)
 38. سیده سارا محمدی (دکترای باستان شناسی، تهران)
 39. کیانا موسوی (ارشد معماری، تهران)
 40. ابوالفضل مرشدی (دکترای علوم اجتماعی، یزد)
 41. نجمه بستانی (ارشد مرمت ابنیه و بافت، خوزستان)
 42. نریمان فرح زا (دکترای معماری، یزد)
 43. سعید کیوانفر (ارشد معماری، کرج)
 44. امید قهرمان زاده آقاباقر (ارشد معماری منظر، تهران)
 45. سینا کیوانی (ارشد مرمت بنا، تهران)
پیمایش به بالا