سومین جلسۀ گروه تخصصی «مشارکت در رویدادهای علمی»، «روابط عمومی »، و « اطلاع رسانی و تنظیم گزارش» برگزار شد
ایکوموس ایران

سومین جلسۀ گروه تخصصی «مشارکت در رویدادهای علمی»، «روابط عمومی»، و « اطلاع‌رسانی و تنظیم گزارش» برگزار شد

سومین جلسۀ گروه تخصصی «مشارکت در رویدادهای علمی»، «روابط عمومی »، و « اطلاع رسانی و تنظیم گزارش» طبق برنامه سه‌شنبه، ۲۹ شهریور، ساعت ۱۵:۳۰ ـ ۱۷:۳۰ با شرکت ۱۳ نفر از اعضا به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در این جلسه ضمن برشماری برخی نکات و فرازهای مهم در بیانیۀ ایکوموس ایران مرتبط

ادامه مطلب »
سومین جلسۀ گروه تخصصی« بررسی های میدانی» و« شناسایی آثاجدید و شرح ارزش های آن » برگزار شد
ایکوموس ایران

سومین جلسۀ گروه تخصصی «بررسی‌های میدانی» و «شناسایی آثار جدید و شرح ارزش‌های آن» برگزار شد

سومین جلسۀ گروه تخصصی «بررسی‌های میدانی» و «شناسایی آثار جدید و شرح ارزش‌های آن» طبق برنامه در روز دوشنبه، ۲۸شهریور  ۱۴۰۱ با شرکت ۲۵ نفر از اعضای گروه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در این جلسه در ادامۀ مباحث جلسۀ پیش، اعضا به طرح دیدگاه‌های خود دربارۀ گروه و برنامه‌های آن پرداختند. جلسۀ

ادامه مطلب »
سومین جلسۀ مشترک گروه‌های تخصصی «همکاری در امور بین الملل» و «توریسم و حفاظت میراث فرهنگی» برگزار شد
ایکوموس ایران

سومین جلسۀ مشترک گروه‌های تخصصی «همکاری در امور بین الملل» و «توریسم و حفاظت میراث فرهنگی» برگزار شد

سومین جلسۀ مشترک گروه‌های تخصصی «همکاری در امور بین الملل» و «توریسم و حفاظت میراث فرهنگی» طبق برنامه در روز یکشنبه، ۲۷ شهریور با حضور ۱۸ نفر از اعضای گروه و برخی اعضای هیئت مدیرۀ مؤسسه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در این جلسه در ادامۀ جلسات گذشته، اعضا به طرح دیدگاه‌ها و

ادامه مطلب »
ایکوموس ایران

جلسات گروه‌های تخصصی در هفتۀ پایانی شهریور ۱۴۰۱ ( ۲۶ – ۳۰ شهریور)

در هفتۀ پایانی شهریور جلسات گروه‌های تخصصی طبق برنامۀ زیر در ساختمان اصلی ایکوموس ایران (خانۀ قوام) تشکیل می‌گردد. از کلیۀ عزیزانی که در این گروه‌های تخصصی ثبت نام کرده‌اند دعوت می‌کنیم در جلسات مربوط به گروه تخصصی خود شرکت فرمایند. یکشنبه ۲۷ شهریور: سومین جلسۀ مشترک گروه‌های تخصصی «همکاری در امور بین الملل» و

ادامه مطلب »
سومین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان برگزار شد
ایکوموس ایران

سومین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان برگزار شد

سومین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان طبق برنامه در روز چهارشنبه، ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ با شرکت ۲۱ نفر از اعضای گروه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در این جلسه، در ادامۀ مباحث جلسۀ پیش، اعضا به طرح و ارائۀ دیدگاه‌های خود دربارۀ گروه و برنامه‌های آن پرداختند.جلسۀ بعدی این گروه در تاریخ

ادامه مطلب »
پنجمین جلسۀ گروه تخصصی «نگارش، پژوهش و گردآوری اطلاعات مکتوب، و ترجمه» برگزار شد
ایکوموس ایران

پنجمین جلسۀ گروه تخصصی «نگارش، پژوهش و گردآوری اطلاعات مکتوب، و ترجمه» برگزار شد

پنجمین جلسۀ گروه تخصصی «نگارش، پژوهش و گردآوری اطلاعات مکتوب، و ترجمه» طبق برنامه در روز سه‌شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ در ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰ با حضور سی نفر از اعضا به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در این جلسه ابتدا مدیر گروه تخصصی دستور جلسه را اعلام کردند. در بخش نخست آقای مهندس

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا