ایکوموس ایران

برگزاری چهارمین جلسۀ گروه تخصصی رسانه

چهارمین جلسۀ گروه تخصصی رسانه طبق برنامۀ اعلام شده، در روز دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲، با شرکت حضوری و مجازی شش نفر از اعضا برگزار شد. در این جلسه ابتدا دکتر مهدی حجت در بارۀ اینکه از چه راه‌ها و ابزارهایی می‌شود چه محتوایی را برای عموم مردم ارائه داد تا میراث فرهنگی را بشناسند،

ادامه مطلب »
ایکوموس ایران

چهارمین جلسۀ گروه تخصصی متن برگزار شد

چهارمین جلسۀ گروه تخصصی متن با شرکت حضوری و بر خط بیست و هشت نفر از اعضا در زمان مقرر شده، ۲۲ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۱۶ ـ ۱۸ برگزار شد.در آغاز خانم دکتر طاهره شکری، رئیس گروه تخصصی، برنامۀ جلسه را اعلام کردند. بخش نخست به همفکری برای تغییر ساعت جلسه به‌علت تغییر فصل اختصاص

ادامه مطلب »
ایکوموس ایران

سومین جلسۀ گروه تخصصی رسانه برگزار شد

سومین جلسۀ گروه تخصصی رسانه با شرکت حضوری و مجازی هشت نفر از اعضا در زمان مقرر شده، ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۱۶-۱۸ برگزار شد. مهم‌ترین موضوع این جلسه تعریف اهداف و وظایف برای این گروه بود. اعضاء کارگروه امیدوار هستند به برنامه‌ای مدون و مشخص برای سیاست‌های رسانه ای ایکوموس ایران برسند. در این

ادامه مطلب »
ایکوموس ایران

سومین جلسۀ گروه تخصصی متن در سال ۱۴۰۲ برگزار شد

سومین جلسۀ گروه تخصصی متن در سال ۱۴۰۲ در زمان اعلام شده، ۸ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۱۶-۱۸ با شرکت حضوری و مجازی ۲۲ نفر از اعضا برگزار شد. این جلسه با اعلام دستور جلسه از سوی خانم دکتر طاهره شکری، رئیس گروه تخصصی، و توضیح ایشان دربارۀ اضافه شدن بندی به مرامنامۀ مصوب گروه آغاز

ادامه مطلب »
ایکوموس ایران

نخستین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان در سال ۱۴۰۲ برگزار شد

نخستین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان طبق برنامۀ اعلام شده در تاریخ ۶ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۱۶-۱۸ با شرکت حضوری و مجازی ۱۱ نفر از اعضای گروه تخصصی برگزار شد. در این جلسه دکتر محمدرضا رحیم‌زاده، دبیر ایکوموس ایران، با اشاره به اهداف و علل وجودی گروه‌های تخصصی و اهمیت ویژۀ این گروه تخصصی

ادامه مطلب »
ایکوموس ایران

دومین جلسۀ گروه تخصصی رسانه («فعالیت سمعی و بصری» و «رفع نیازهای نرم‌افزاری») در سال ۱۴۰۲ برگزار شد

دومین جلسۀ گروه تخصصی رسانه («فعالیت سمعی و بصری» و «رفع نیازهای نرم‌افزاری») با شرکت ده نفر از اعضا در مورخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ تشکیل شد. در این جلسه به شیوۀ کار گروه تخصصی رسانه پرداخته شد. کار گروه رسانه می‌تواند طریقۀ عرضۀ محصول سایر گروه‌ها تخصصی را مشخص کند. در ادامه بحث شد که چه

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا