گروه تخصصی فعالیت‌های حقوقی

فهرست اولیۀ اعضا

۱. جلیل گلشن بافقی (کارشناسی ارشد باستان‌شناسی، تهران)

۲. مهدی قاسمیان (ارشد مترجمی زبان انگلیسی، تهران)

۳. محمد حسن زهتابان (کارشناسی معماری، البرز)

۴. فاطمه توانایی مروی (دکتری معماری، تهران)

۵. علی عصار (ارشد معماری ،تهران)

۶. بردیا صدرنوری ( دکترای مدیریت استراتژیک، تهران) 

۷.فرزانه اولیاء (ارشد مرمت و احیا، یزد)

۸.مجتبی احمدی ( ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک، اصفهان)

۹. مهدی یوسفوند ( دکتری شهرسازی، تهران)

۱۰. ممحمد شاه رضا قمشه ایی (ارشد مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت ساخت، تهران)

۱۱. طیبه حسین پور درخشش ( دکتری باستانشناسی، همدان)

۱۲. فاطمه احمدی (ارشد مطالعات معماری، کرمانشاه)

۱۳. 

 ۱۴. 

 

اسکرول به بالا