گروه تخصصی فعالیت‌های حقوقی

فهرست اولیۀ اعضا

۱. جلیل گلشن بافقی (کارشناسی ارشد باستان‌شناسی)

۲. مهدی قاسمیان (مترجمی زبان انگلیسی)

۳. محمد حسن زهتابان (مهندسی معماری)

۴. فاطمه توانایی مروی (معماری)

۵. ستاره امینی (مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت منابع آب)

۶. فرناز فرشاد (معماری و طراحی شهری)

۷. مهسا نجفی (باستان شناسی)

۸. احسان تجدد (مترجمی زبان انگلیسی)

اسکرول به بالا