اسناد تاریخی

تصویر عنوان سند شرح سند
9 میدان نقش جهان در سال ۱۷۱۴ طرحی از میدان شاه اصفهان اثر کورنلیس دو بروین سال ۱۷۱۴م
4 عکس هوایی تهران، سال ۱۳۱۹ ه‍ ش سازمان نقشه‌برداری کشور
3 شاهزاده امام حسین قزوین، ۱۲۷۵ ه‍ ش عکاس: دیمیتری یرماکوف
پیمایش به بالا