همکاری در گروه‌های تخصصی

گروه‌های تخصصی موسسۀ ایکوموس ایران بر حسب زمینه‌های فعالیت مورد علاقۀ اعضاء شکل گرفته است. پس از انجام عضویت هر فرد، برگه‌ای در اختیار او قرار می‌گیرد تا از میان فهرست زمینه‌های فعالیت ارائه شده یک یا چند زمینه را برگزیند. بدین ترتیب افراد مایل به فعالیت در هر زمینه شناسایی شده، گرد هم آمده و فعالیت‌های خود را آغاز می‌نمایند. هیئت مدیرۀ ایکوموس نیز از طریق رابط خود با هر گروه همراهی‌های لازم را به عمل می‌آورد. نتایج فعالیت‌های هر گروه در سایت موسسه منعکس می‌گردد. در حال حاضر با توجه به استقبال اعضا برای مشارکت همزمان در چند کارگروه، گروههای تخصصی تجمیع شده است .  زمینه‌های پیشنهادی تا کنون به شرح زیر است:

  • فعالیت سمعی و بصری (همکاری در برنامه‌های رادیویی و برنامه‌های تلویزیونی و تهیه انواع فیلم و نمایش و تیزر، فراهم آوردن ارتباط بیشتر بین میراث فرهنگی و هنرهای نمایشی، و …)
  • رفع نیازهای نرم افزاری (تهیۀ نرم‌افزارهای مورد نیاز، تهیۀ تصاویر دیجیتال و اسناد الکترونیک لازم، تهیۀ آرشیو الکترونیک، و …)
  • کار با کودکان (استفاده از کلیۀ امکانات و روش‌ها برای افزایش آشنایی و دلبستگی کودکان به مواریث فرهنگی، برگزاری کارگاه‌ها و مسابقات، انجام سفر و بازدید، طراحی اسباب بازی، و …)
  • اطلاع رسانی و تنظیم گزارش ( گردآوری اطلاعات فعالیتها، تنظیم گزارش به رسانه ها، تنظیم گزارش سالیانه و …)
  • روابط عمومی (برگزاری مجالس، تماس با مسئولین، ارتباط با سمن‌های مربوطه، برگزاری انواع مسابقه، تماس با نشریات و رسانه‌های عمومی، تنظیم گزارش‌های لازم، و …)
  • مشارکت در رویدادهای علمی (برنامه‌ریزی، مدیریت، اجرا، و گزارش نشست‌های علمی و کارگاه‌های آموزشی در زمینۀ مباحث نظری و پژوهش‌های میراث فرهنگی، مبانی و روش‌های علمی و عملی حفاظت و مرمت، آشنایی با هنرها و فن‌آوری‌های کهن، و …)
  • توریسم و حفاظت از میراث فرهنگی (مفاهیم و رویکردهای نو در توریسم فرهنگی، بررسی چالش‌های توریسم و حفاظت میراث فرهنگی در ایران، معرفی و تحلیل و نقد تجارب ارزشمند ایران و جهان، …)
  • همکاری در امور بین‌الملل (ارتباط با سایر کمیته‌های ملی و علمی ایکوموس و یونسکو، استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی برای معرفی ایران، معرفی دستاوردهای جهانی به داخل کشور، و …)
  • شناسایی آثار جدید و شرح ارزشهای آن (افزودن به آثار شناخته‌شده و شرح ارزش‌های آن، توجه به میراث ملموس و ناملموس و رابطۀ آنها، و …)
  • فعالیت میدانی (شناسایی، مستندنگاری، ثبت و ضبط میراث مادی و معنوی؛ حضور در مجامع و رویدادهای مربوط به میراث فرهنگی؛ ارتباط با نهادهای مربوطه؛ معرفی مؤسسه و ترغیب به عضویت در آن؛ و …)
  • فعالیت حقوقی (بررسی قوانین و منشورهای بین‌المللی و روش‌های بهره‌گیری از آن، همکاری با مراجع مربوطه برای حفاظت حقوقی از آثار، ارتباط با مراجع ذی‌ربط برای تنظیم مصوبات لازم، ارتباط با قوۀ قضائیه برای صیانت بهتر از آثار، و …)
  • نگارش (تهیۀ انواع متون ادبی، نمایشی، علمی، آموزشی، مقاله، گزارش علمی، فیلمنامه، متن خبری، و …
  • پژوهش و گردآوری اطلاعات مکتوب (متن‌پژوهی، سندپژوهی، فیش‌نویسی، خلاصه‌نویسی، چکیده‌نویسی، فهرست‌نویسی، و …)
  • ترجمه (ترجمۀ تولیدات علمی و فرهنگی مؤسسه، انتقال دست‌آوردهای مکتوب بین‌المللی، ترجمۀ فیلم‌های علمی و آموزشی، عرضۀ بین‌المللی فعالیت‌های میراث فرهنگی کشور، و …)
  • گروه تخصصی نقدحفاظت و مرمت (معرفی و تحلیل و نقد تجارب ارزشمند حفاظت و مرمت بناها و بافت‌های تاریخی در ایران و جهان، معرفی و تحلیل نظریه‌ها و اصول و اسناد، …)
  • گروه تخصصی مفاهیم و رویکردها در میراث فرهنگی (معرفی، تحلیل، و تفسیر مفاهیم و رویکردها در شناخت و حفاظت از میراث فرهنگی از گذشته تا امروز، …)
پیمایش به بالا