اساسنامۀ مؤسسۀ فرهنگی «ایکوموس ایران»

با نام خدا، به‌انگیزۀ ارتقای سطح دانش و بینش عمومی و اعتلای فرهنگ و هنر کشور و ترویج و اشاعۀ فرهنگ و هنر اصیل ایرانی و اسلامی، و براساس اهداف فرهنگی مصرحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و با التزام به رعایت مقررات موضوعۀ کشوری و ضوابط حاکم بر تأسیس مؤسسات و مراکز فرهنگی، و بر طبق مشخصات و شرایط پیش‌بینی‌شده در این اساسنامه، مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران  تشکیل می‌گردد.

فصل اول: کلیات، تعاریف، اهداف، موضوع فعالیت و شرایط و نحوۀ عضویت

مقدمه

«شورای بین المللی بناها و محوطه‌ها» (International Council on Monuments and Sites) که مقر آن درپاریس می‌باشد و نام آن  به حسب حروف اول کلمات لاتین تشکیل دهندۀ نام آن به طور اختصار «ایکوموس» (ICOMOS) می‌باشد، نهادی است غیردولتی و همکار یونسکو (سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد). به موجب مادۀ ۱۳ اساسنامۀ آن، کمیته‌های ملی کشورهای عضو می‌توانند تشکیل گردند. در این اساسنامه، کمیتۀ ملی ایران به نام «مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران» نامیده می‌شود.

مادۀ ۱) نام مؤسسه: مؤسسۀ فرهنگی «ایکوموس ایران» می‌باشد که برای اختصار ذیلاً مؤسسه نامیده می‌شود.

مادۀ ۲) نوع مؤسسه غیردولتی است که با اهداف فرهنگی و مقاصد غیرتجاری، غیرسیاسی، و غیرصنفی تأسیس شده، غیرانتفاعی است. (غیرقابل تغییر)

مادۀ ۳) سرمایۀ مؤسسه و تابعیت آن ایرانی است. (غیرقابل تغییر)

مادۀ ۴)  مدت فعالیت مؤسسه از تاریخ صدور مجوز و ثبت رسمی تا زمانی خواهد بود که مجوز مؤسسه مورد تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌باشد. لغو، عدم تمدید، یا عدم تأیید مجوز مربوطه از سوی وزارتخانۀ مذکور باعث پایان مدت فعالیت مؤسسه خواهد شد. ادارۀ ثبت شرکت‌ها پس از اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رأساً نسبت به کان‌لم‌یکن کردن ثبت و اعلام آن به طرق مقتضی اقدام خواهد کرد. (غیر قابل تغییر)

مادۀ ۵)  نشانی مؤسسه: تهران، خیابان امیرکبیر، کوچه شهید علیرضا جاویدی (کوچه میرزا محمود وزیر)، شماره ۱۰۷ است.

تبصرۀ ۱: ایجاد شعبه یا نمایندگی برای مؤسسه، به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده، امکان‌پذیر است.

تبصرۀ ۲: تغییر نشانی مؤسسه با تصویب هیئت مدیره و اطلاع هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی بلامانع است، و مادامی که اطلاع داده نشده باشد استناد به آن معتبر نخواهد بود.

مادۀ ۶)  تعاریف

الف) واژۀ «اثر» بناها و ساختارهایی (همراه با بستر، محل استقرار و اثاث و ملحقات مرتبط به آنها) که از نقطه نظر تاریخی، هنری، معماری، علمی، باستان‌شناختی، مردم‌شناختی دارای ارزش هستند را در برمی‌گیرد. این تعریف آثاری نظیر حجاری‌ها، نقاشی‌های یادمانی، کتیبه‌ها، غارهای مسکونی و هر آنچه که دارای یک چنین ویژگی‌های هستند را شامل می شود.

ب)  واژۀ «مجموعه بناها» تمام گروه بناها، و پیرامون آنها، اعم از آنکه منفرد یا مجتمع بوده، شهری یا روستایی باشد را به اعتبار ارزش آنها از نقطه نظر باستان‌شناختی، تاریخی، زیبایی‌شناختی، مردم‌شناختی یا انسان‌شناختی دربر‌می‌گیرد.

پ) واژۀ «محوطه» یا مکان، تمام عرصه‌ها و منظرهای واجد آثار انسانی یا ترکیب آثار طبیعی و انسانی، مشتمل بر پارک‌های طبیعی و باغ‌هایی که از نقطه نظر باستان‌شناختی، تاریخی، زیبایی‌شناختی، مردم‌شناختی یا انسان‌شناختی دارای ارزش می‌باشند را دربر می‌گیرد.

ت) واژۀ «اثر»، «محوطه»، و «مجموعه بناها» موارد زیر را دربر نمی‌گیرد:

 • مجموعه‌های موزه‌ای مستقر دربناها.
 •  مجموعه‌های باستان‌شناختی نگهداری‌شده یا عرضه‌شده در موزه‌های محوطه‌های تاریخی یا باستان‌شناختی.
 •  موزه‌های هوای آزاد.

مادۀ ۷) سرمایۀ اولیه و دارایی و منابع درآمد مؤسسه به شرح زیر است:

منابع درآمد مؤسسه:

بودجه مؤسسه از طریق جمع‌آوری حق عضویت، هدایا، موقوفات، قبول وصیت، کمک هزینه‌های دولتی، عقد قرارداد به منظور انجام پژوهش‌ها و خدمات رسانی تخصصی و منابعی دیگر از قبیل موارد زیرکه هیئت‌مدیره آن را تأیید کند تأمین می‌گردد.

 •  تهیه و تأمین مواد و کالاهای مورد نیاز و تدارک وسایل و ابزارکار و تلاش به منظور تأمین هزینه‌های مؤسسه.
 • سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور بالا بردن سطح کارآیی و توانایی‌های مؤسسه.
 •  انعقاد قرارداد و انجام معاملات مجاز در محدودۀ اهداف و موضوع اساسنامه.
 • تحصیل وام یا اعتبار از اشخاص، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و قبول هدایا و اعطای جوایز به اشخاص.

مادۀ ۸) اهداف و موضوع فعالیت مؤسسه به شرح زیر است:

الف) اهداف:

 •  ترویج و گسترش فرهنگ تحقیق، مطالعه و معرفی بناها، مجموعه بناها و محوطه های تاریخی.
 • تشویق به صیانت، حمایت، حفاظت، احیاء و مرمت بناها، مجموعه بناها و محوطه‌های تاریخی و ترویج فرهنگ آن در سطح ملی.

ب: موضوع فعالیت‌ها

 •  جلب توجه مؤسسات، نهادها و مسئولین ذیربط و جمعیت‌ها نسبت به اهمیت بناها، مجموعه بناها ومحوطه‌های تاریخی.
 •  اشاعۀ قوانین، معاهدات، توصیه‌ها، قراردادها و آیین‌نامه‌ها ومنشورهای ملی و بین‌المللی در زمینۀ شناسایی، حمایت، حفاظت، مرمت و معرفی بناها، مجموعه بناها و محوطه‌های تاریخی و ارائۀ پیشنهادهای لازم به مراجع ذی‌ربط.
 •  همکاری درسطح ملی و بین‌المللی در زمینۀ ایجاد و گسترش مراکز اسناد مربوط به بناها، مجموعه بناها و محوطه‌های تاریخی و دراختیار قراردادن این اسناد جهت استفاده اعضای مؤسسه و متخصصان و دیگرعلاقه‌مندان.
 •  همکاری در سطح ملی و بین‌المللی در زمینۀ تهیه فهرست‌ها، اسناد تصویری و ترسیمی و داده‌های اطلاعاتی و غیره راجع به بناها، مجموعه‌بناها و محوطه‌های تاریخی.
 •  ترویج فن‌آوری‌های جدید در زمینه مستندسازی، حفاظت، نگهداری، مرمت و احیای بناها، مجموعه‌بناها و محوطه‌های تاریخی.
 •  کوشش و همکاری موثر در ترجمه، تألیف و نشر یا حمایت از انتشارات تخصصی در زمینه موضوعات مرتبط.
 • برگزاری همایش های دوره‌ای، نشست‌های علمی ـ تخصصی به منظور اطلاع از آخرین دستاوردهای علمی در زمینه صیانت، حمایت، حفاظت و مرمت بناها، مجموعه بناها و محوطه‌های تاریخی در سطح ملی و بین‌المللی.
 •  همکاری و ارائه کمک‌های تحقیقاتی، فنی و آموزشی به مؤسسات و علاقه‌مندان ذی‌ربط در مورد مطالعه، حفاظت و مرمت بناها، مجموعه بناها و محوطه‌های تاریخی.
 • ارائۀ خدمات کارشناسی و مشاوره‌ای به مؤسسات فرهنگی، سازمان‌ها و نهادهای تخصصی، قضایی، انتظامی و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در امورمربوط به مطالعه، صیانت، حمایت، حفاظت، مرمت و احیای بناها، مجموعه بناها و محوطه‌های تاریخی.
 • ایجاد ارتباط و مبادلات علمی و فرهنگی با مؤسسات ملی و بین‌المللی ذیربط.
 •  همکاری مؤثر در زمینه صیانت، حمایت، حفاظت، مرمت و احیای بناها، مجموعه بناها و محوطه‌های تاریخی از طریق معرفی طرح‌های لازم به سازمان‌های مسئول و علاقه‌مند ذی‌ربط.
 •  پذیرش مشاوره‌های تخصصی در امر آموزش، پژوهش، حفاظت و مرمت و احیای بناها، مجموعه بناها و محوطه‌های تاریخی.
 •  پاسداشت، ترویج، احیاء و ارتقای سنت‌ها و فن آوری‌های مؤثر درحفاظت بناها، مجموعه بناها و محوطه‌های تاریخی.
 • تشویق و تقدیر ازشخصیت‌های علمی، تخصصی، هنری، فنی و حرفه‌ای مرتبط با امر پژوهش، حفاظت، مرمت، معرفی و احیاء بناها، مجموعه بناها و محوطه‌های تاریخی در سطح ملی و بین‌المللی.
 •  همکاری نزدیک با کمیسیون‌های ملی یونسکو، مراکز حفاظت منطقه‌ای تحت حمایت یونسکو و دیگر مؤسسات بین المللی و منطقه‌ای و سازمان‌هایی که اهداف مشابهی را دنبال می‌کنند.
 •  انجام سایر فعالیت‌های مرتبط با این اساسنامه در سطح ملی و بین‌المللی.

مادۀ ۹) کلیۀ فعالیت‌ها و اقدامات مؤسسه باید در چهارچوب قوانین و مقررات موضوعۀ کشوری و سیاست‌های فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و هماهنگ با برنامه‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام پذیرد. (غیرقابل تغییر)

مادۀ ۱۰) هرگونه تغییر در موضوع و اهداف مؤسسه باید قبل از ثبت تغییرات با اطلاع و تأیید هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی انجام گردد. (غیرقابل تغییر)

مؤسسه پس از اخذ مجوز فعالیت‌های خاص مصوب از مراجع ذی‌ربط و رعایت ضوابط هیئت رسیدگی مجاز به انجام فعالیت‌های مزبور می‌باشد.

مادۀ۱۱) شرایط عضویت، نحوۀ عضویت، و انواع آن:

هر فرد واجد شرایط زیر می تواند با تصویب هیئت مدیره به عضویت مؤسسه درآید:

 •  پذیرفتن مفاد این اساسنامه.
 •  محروم نبودن از حقوق اجتماعی.
 •  داشتن حسن شهرت علمی، حرفه‌ای و اجتماعی.

 

عضویت: مؤسسه دارای چهار گونه عضوبه شرح زیر خواهد بود:

 1. پیوسته (شخصیت حقیقی)
 2. وابسته (اعم از شخصیت حقیقی و حقوقی)
 3. پشتیبان (اعم از شخصیت حقیقی و حقوقی)
 4. افتخاری (شخصیت حقیقی)

۱. اعضای «پیوسته» از میان افرادی برگزیده می‌شوند که از تخصص، شأن و سابقه برجسته‌ای در سطح ملی یا بین‌المللی در امر پژوهش، آموزش، حفاظت، مرمت و احیا و معرفی بناها، مجموعه بناها و محوطه‌های تاریخی برخوردار بوده و فعالیت داشته باشند. نظیر: حفاظت‌گران، مرمت‌گران، معماران، شهرسازان، مورخین، باستان‌شناسان، مردم‌شناسان، استادکاران و هنرمندان ممتاز و دیگر تخصص‌های علمی، فنی، اداری، مالی، حقوقی، مراکز اسناد مرتبط و غیره.

 • مؤسسه شصت نفر عضو پیوسته از میان صاحب‌نظران حوزه فعالیت خویش خواهد داشت.
 • افزایش سقف اعضاء پیوسته به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی می باشد.
 •  اعضای پیوسته بدنه اصلی، تخصصی و فعال مؤسسه را تشکیل می‌دهند. و دارای حق رأی در مجمع عمومی   ایکوموس ایران و جهانی می‌باشند.
 •  حداکثر حق رأیی که هر عضو پیوسته به وکالت برای شرکت درمجمع عمومی ایکوموس جهانی می تواند بگیرد، پنج رأی است ولی مجموع آرای مؤسسه درمجمع عمومی ایکوموس ازهیجده رأی نمی تواند تجاوز کند.
 • کلیۀ اعضای پیوسته سهم حق عضویت داخلی و بین‌المللی خود را به ایکوموس برابر میزان و ترتیب تعیین شده توسط ایکوموس از طریق مؤسسه پرداخت خواهند کرد. ایشان ضمن دریافت کارت شناسایی از مزایایی که توسط ایکوموس و مؤسسه مشخص می‌گردد بهره‌مند می‌شوند.
 •  مقدار حق عضویت سالانه هر یک از اعضای پیوسته مؤسسه  تا ۱۱ اردیبهشت (اول ماه می میلادی) توسط هیئت مدیره به ایکوموس در پاریس تسلیم خواهد شد.

۲. عضویت «وابسته» (اعم از حقیقی و یا حقوقی) برای تمام افراد و نهادها، مراکز و مؤسساتی که در زمینۀ اهداف مؤسسه فعال بوده یا در همکاری ملی و بین‌المللی در زمینه حفاظت میراث فرهنگی تشریک مساعی دارند مفتوح می‌باشد.

 •  عضویت وابستۀ افراد و یا نمایندۀ شخصیت‌های حقوقی وابسته، پس از تکمیل برگۀ درخواست عضویت و تأیید هئیت مدیره و پرداخت حق عضویت تعیین شده توسط مجمع عمومی مؤسسه، میسر خواهد بود.
 •  اعضای وابسته حق شرکت درمجمع عمومی را با حق رأی خواهند داشت. ایشان ضمن دریافت کارت عضویت مؤسسه از مزایایی که از سوی مجمع عمومی و یا هئیت مدیره تصویب می‌گردد بهره‌مند خواهند شد.
 •  عضویت وابسته دانشجویی در رشته‌های مرتبط و در مقاطع مختلف تحصیلی پس از تکمیل برگه درخواست عضویت و تائید هیئت مدیره و پرداخت حق عضویت تعیین شده میسر خواهد بود.
 •  اعضای وابستۀ دانشجویی حق شرکت در مجمع عمومی بدون حق رأی را خواهند داشت.

 

۳. عضویت «پشتیبان» برای تمام افراد و مؤسساتی که مایل به پشتیبانی از اهداف و فعالیت‌های مؤسسه هستند پس از تکمیل برگۀ درخواست عضویت و تائید هیئت مدیره و پرداخت حق عضویت تعیین شده میسر خواهد شد.

 • اعضای پشتیبان حق حضور در مجمع عمومی را بدون حق رأی خواهند داشت. ایشان ضمن دریافت کارت عضویت مؤسسه از مزایایی که از سوی مجمع عمومی و یا هئیت مدیره تصویب می‌گردد بهره‌مند خواهند شد.

۴. عضویت «افتخاری» براساس پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی، درارتباط با افرادی که خدماتی برجسته در زمینه پژوهش، حفاظت، مرمت و احیای بناها، مجموعه بناها و محوطه‌های تاریخی انجام داده‌اند اعطاء خواهدشد.

 • ـاعضاء افتخاری از پرداخت حق عضویت معاف می‌باشند.
 • اعضای افتخاری اجازۀ شرکت در مجمع عمومی را بدون حق رأی خواهند داشت. ایشان ضمن دریافت کارت عضویت مؤسسه از مزایایی که از سوی مجمع عمومی و یا هیئت مدیره تصویب می‌گردد بهره‌مند خواهند شد.
 • عضویت اعضای افتخاری غیرایرانی می‌بایست هم‌راستا با اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و یا حداقل همسو با اهداف استکبار جهانی نبوده و به تائید هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده باشد.

مادۀ ۱۲) هرگاه انجام و اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های مؤسسه با وظایف و اختیارات برخی از سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی و وزارتخانه‌ها ارتباط داشته باشد، قبل از انجام و اجرای آن نسبت به کسب مجوز از مراکز ذکر شده ذیربط اقدام خواهد شد. (غیرقابل تغییر).

فصل دوم: ارکان اصلی مؤسسه

مادۀ ۱۳)  ارکان اصلی و تشکیلات اساسی مؤسسه به شرح زیر است:

الف) مجمع عمومی

ب) هيئت مدیره (اجرایی)

ج) بازرسان

مادۀ ۱۴) مجمع عمومی

مجمع عمومی شامل تمام اعضای پیوسته و وابسته است و طبق آیین‌نامۀ داخلی مؤسسه ایفای مسئولیت می‌نماید.

مادۀ ۱۵) وظایف مجمع عمومی عادی

الف) انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان از بین اعضای پیوسته.

ب) استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرسان.

ج)  تعیین میزان حق عضویت سالانه اعضای پیوسته، وابسته و پشتیبان و تصویب ترازنامه و بودجه سالانه.

د) بررسی و تصویب پیشنهادات واصله به مجمع عمومی و هیئت مدیره.

ﮪ) تصویب اساسنامه، تصویب و قبول عضویت اعضای جدید مؤسسه با رعایت ضوابط مصوب مؤسسان و تأیید قبلی هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی. (غیرقابل تغییر)

و) تعیین روزنامۀ کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های مؤسسه و انتشار تصمیمات قانونی. (غیرقابل تغییر)

ز) تغییر و اصلاح مواد اساسنامه با رعایت ضوابط قانونی و با تأیید قبلی هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی. (غیر‌قابل تغییر).

ح)  تصویب سقف اعضای پیوسته.

ط) تصویب نامزدهای اعضای افتخاری.

ی) تصویب پیشنهادات هیئت مدیره.

مادۀ ۱۶) جلسات مجمع عمومی عادی با رعایت آیین‌نامۀ داخلی سالی یک بار در اردیبهشت ماه تشکیل خواهد شد. برای رسمیت جلسه حضور نصف به علاوۀ یک نفر از مجموع اعضای پیوسته و وابسته جهت تصویب هر

موضوعی لازم است. در صورتی که در دعوت نخست تعداد حاضر به حد نصاب نرسد، جلسۀ دوم با فاصلۀ پانزده روز تشکیل و با هر تعداد حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت. رأی موافق اکثریت حاضر ضرورت دارد.

 

تبصرۀ ۱: هرعضو پیوسته و وابسته می‌تواند به وکالت از سوی سه عضو از گروه خود درمجمع عمومی رأی دهد. وکالت باید به صورت کتبی از سوی عضو به موکل داده شده و با اطلاع و تأیید هئیت مدیره باشد.

تبصرۀ ۲: دعوتنامه برای شرکت در مجمع عمومی به صورت کتبی یا پست الکترونیکی و دو هفته قبل از تشکیل ارسال خواهد شد. در دعوتنامه دستور جلسه، ساعت حضور و روز جلسه اعلام خواهد شد.

 

مادۀ ۱۷) مجمع عمومی فوق‌العاده

جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده به درخواست هیئت مدیره، بازرسان، و یا یک سوم مجموع کل اعضای پیوسته و وابسته تشکیل می‌گردد و در دعوتنامه که به صورت کتبی یا پست الکترونیکی و دو هفته قبل از تشکیل جلسه ارسال خواهد شد، باید دستور جلسه و ساعت حضور و محل جلسه قید شده باشد.

تبصرۀ ۱: مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده توسط هیئت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی، و دو ناظر اداره می‌شود. اعضای هیئت رئیسه با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده انتخاب خواهند شد.

تبصرۀ ۲: مجمع عمومی فوق‌العاده با حداقل دو سوم آرای موافق از حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود.

مادۀ ۱۸) هیئت مدیره:

هیئت مدیره رکن اجرایی مؤسسه و مرکب از ۱۲ تن عضو اصلی و ۶ تن عضو علی‌البدل است.

 • اعضای هیئت مدیره از میان اعضای پیوسته، با توجه به اعتبار و صلاحیت حرفه‌ای و شأنشان، توسط مجمع‌عمومی  برگزیده می‌شوند.
 •  اعضای هیئت مدیره با رأی مخفی و برای مدت یک دورۀ سه ساله توسط مجمع عمومی برگزیده خواهند شد. انتخاب مجدد این افراد برای دوره‌های بعدی بلامانع می‌باشد.

تبصرۀ ۱: در صورت استعفا، فوت، یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیئت مدیره، عضوعلی‌البدل برای مدت زمان باقی‌مانده دوره هیئت مدیره به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

تبصرۀ ۲: هیئت مدیره علاوه بر جلساتی که به‌طور مرتب و حداقل هرماه یک بار تشکیل خواهد داد، بنا به ضرورت و با درخواست ۳/۱ اعضای هیئت مدیره و با دعوت کتبی یا تلفنی جلسه فوق‌العاده تشکیل خواهد داد.

تبصرۀ ۳: مراکز تخصصی ملی و بین‌المللی و دیگر سازمان‌های تخصصی ذی‌ربط می‌توانند در نشست‌های مؤسسه به عنوان ناظرین دعوت شوند.

تبصرۀ ۴: فاصله بین زمان دعوت و تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز خواهد بود.

مادۀ ۱۹) اعضاء هیئت مدیره (اجرایی) حداکثر دو هفته بعد از برگزاری انتخابات مجمع عمومی اولین جلسه را تشکیل می‌دهند و از بین خود، بر اساس رأی اکثریت یک رئیس، یک معاون، یک دبیر، یک خزانه دار، هشت عضو اصلی و شش عضو علی‌البدل برمی‌گزینند.

تبصرۀ ۱: رئیس، معاون، دبیر، و خزانه‌دار هیئت رئیسۀ مؤسسه را تشکیل می‌دهند. اعضا به دعوت رئیس تشکیل جلسه و تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ می‌گردد.

تبصرۀ ۲: رئیس هیئت مدیره می‌تواند در عین حال سمت مدیرعامل مؤسسه را دارا باشد.

تبصرۀ ۳: رؤسای سابق مؤسسه به سبب سمت خود به عنوان عضو غیردارای حق رأی می‌توانند در جلسات هیئت مدیره شرکت نمایند.

مادۀ ۲۰) جلسات هیئت مدیره با حضور هفت نفر رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق معتبر خواهد بود و در صورت تساوی آرا رأی طرفی که رئیس هیئت مدیره موافق آن است، لازم‌الاجرا خواهد بود.

مادۀ ۲۱) وظایف و اختیارات هیئت مدیره

هیئت مدیره نمایندۀ قانونی مؤسسه بوده و وظایف و اختیارات به شرح ذیل دارد:

 •  تهیه و تنظیم پیش‌نویس خط مشی دورۀ سه‌ساله و برنامۀ سالانۀ مؤسسه و ارائۀ آن پس از شش ماه به مجمع عمومی فوق‌العاده برای تصویب.
 •  تنظیم ترازنامۀ مالی و بودجۀ سالانۀ مؤسسه.
 •  تشکیل گروه‌های تخصصی و تعیین رؤسای گروه‌ها، انحلال گروه‌ها، و نظارت بر حسن انجام فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی آنها.
 •  پذیرش و تصویب عضویت اعضای پیوسته، وابسته، و پشتیبان.
 •  انعقاد قراردادها با شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و لغو قراردادها.
 •  نظارت برانجام پروژه‌های اجرایی مربوط به فعالیت‌های مؤسسه (مندرج در ذیل ماده ۸).
 • حفظ و حراست اموال منقول، رسیدگی به حساب‌های مؤسسه، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجمع عمومی، افتتاح حساب دریکی از بانک‌ها و انجام تشریفات قانونی، تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیۀ مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعقیب وکیل و عزل آنان، قطع و فصل دعاوی از طریق مصالحه، در صورت اقتضا تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر، اعم از حقوقی و حقیقی، با حق توکیل. به‌طور کلی هیئت مدیره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را که  ضروری بداند درمورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن یا رهن‌گذاری و فک رهن و استقراض، به استثنای فروش اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی باشد، به نام مؤسسه انجام دهد.

تبصرۀ ۱: جز دربارۀ موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه و اخذ تصمیم و اقدام دربارۀ آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی است، هیئت مدیره کلیۀ اختیارات لازم را برای ادارۀ امور مؤسسه دارا می‌باشد.

تبصرۀ ۲: کلیۀ اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره یا دبیر و خزانه دار با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود.

مادۀ ۲۲) وظایف هیئت رئیسۀ هیئت مدیره به شرح زیر می باشد:

رئیس مؤسسه، هیئت مدیره را دعوت  به جلسه کرده و بر آن ریاست می‌کند. وی به خاطر سمت، به نمایندگی ایکوموس عمل می‌کند و با تصویب هیئت مدیره حق امضای خود را برای هر منظوری به معاون تفویض می‌کند.

معاون رئیس مؤسسه دستیار وی بوده، به جای او خواهد بود. معاون رئیس را در نمایندگی مؤسسه و پیش‌برد فعالیت‌های آن درسطح ملی و بین‌المللی دستیاری خواهد کرد.

دبیر مسئول مدیریت و عملیات دبیرخانه بر طبق خطوط کلی سیاست تعیین‌شده توسط مجمع عمومی و تصمیمات متخذه توسط  هیئت مدیره است.

خزانه‌دار مسئول امورمالی مؤسسه است. وی گزارش‌های مالی و پیش‌نویس بودجه‌ها را برای دورۀ یک‌ساله از اول فروردین ماه تا بیست و نهم اسفند ماه تهیه خواهد کرد، اجازۀ هزینه را بر اساس دستورالعمل‌های هیئت مدیره صادر و پرداخت‌ها را انجام می‌دهد.

مادۀ ۲۳) کمیته‌های تخصصی

کمیته‌های تخصصی ارگان‌های فنی مؤسسه به‌شمار می‌آیند. این کمیته‌ها، مطالعاتی را در ارتباط با مسائل واقع در حیطۀ وظایف و فعالیت مؤسسه  در حوزۀ تخصصی خود انجام می‌دهند.

 •  هیأت مدیره نسبت به تشکیل و انحلال کمیته‌ها و تعیین رؤسای آنها  اقدام می‌کند. تعیین اعضای گروه‌های تخصصی (که عمدتاً از میان اعضای پیوسته می‌باشند) می‌بایست به تأیید هیئت مدیره و بر اساس پیشنهاد رئیس کمیتۀ تخصصی ذی‌ربط باشد.
 • کمیته‌های تخصصی اهداف و دستورالعمل‌های  خود را تدوین و مصوب نموده و برنامه‌های خود را با نظارت هیئت مدیره تعیین و به مرحله اجرا درمی‌آورند و گزارش سالانه را به هیئت مدیره تقدیم می‌کنند. این کمیته‌ها می‌توانند نسبت به تشکیل گروه‌های کار به مثابه کمیته‌های فرعی یا کمیسیون‌ها اقدام نمایند.

مادۀ ۲۴) بازرسان

مجمع عمومی عادی دو نفر را به عنوان «بازرس اصلی» و یک نفر را به عنوان «علی‌البدل» از میان اعضای پیوسته برمی‌گزیند که از یک نفر به دو نفر نیز قابل افزایش است.

 •  انتخاب مجدد بازرسان به‌عنوان بازرس حداکثربرای دو دورۀ سه‌سالۀ دیگر بلامانع است.
 • شرکت بازرسان در جلسات هیئت مدیره بلامانع بوده اما دارای حق رأی نمی‌باشند.

مادۀ ۲۵) وظایف بازرسان به شرح زیر است:

 •  بررسی کلیۀ اسناد و اوراق مالی مؤسسه و تهیۀ گزارش برای مجمع عمومی.
 •  مطالعۀ گزارش سالانۀ هیئت مدیره، اعم از مالی و غیرمالی، و تهیۀ گزارش از عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی.
 • گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.

 

فصل سوم: امور عمومی، مالی، محاسباتی، انحلال و تسویه

مادۀ ۲۶) سال مالی از اول فروردین ماه هر سال آغاز و به پایان اسفند ماه همان سال ختم می‌شود مگر سال اول که از تاریخ تأسیس شروع و به پایان سال ختم می‌گردد.

مادۀ ۲۷)  تمامی اسناد مالی تعهدآور و قراردادها و اسناد و اوراق بانکی از قبیل چک، سفته، برات، و مدارک علمی و فنی و مکاتبات در دفتر مرکزی مؤسسه نگهداری و مکاتبات با امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب او با امضای دبیر و  مهر مؤسسه اعتبار خواهد داشت.

تبصره: کلیۀ دفاتر مالی مؤسسه در مواقع مراجعه مأمورین مالیاتی در اختیار آنان قرار خواهدگرفت.

مادۀ ۲۸) کلیۀ اسناد و مدارک در هر زمان بدون قید و شرط می‌بایست جهت بررسی در دسترس بازرسان قرار گیرد.

مادۀ ۲۹) تمامی اموال و دارایی‌ها و درآمد و هزینه‌هایی که به مؤسسه تعلق گرفته یا بعداً به دارایی آن افزوده شود، در دفاتر مربوطه ثبت و شرح و بیان آن در هر سال مالی جهت بررسی به مجمع عمومی ارائه خواهد شد. در صورتی که از محل فعالیت‌های  مؤسسه درآمدی  تحصیل ‌شود، پس از وضع هزینه‌های جاری و قانونی آن سال، بقیۀ آن به‌عنوان ذخیرۀ احتیاطی (برای توسعه و پیش‌برد امور مؤسسه) در حسابی خصوصی به‌نام «مؤسسه فرهنگی ایکوموس ایران» نزد یکی از بانک‌های رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهدشد.

مادۀ ۳۰) فوت، حجر، استعفا، خروج، یا اخراج یک یا چند نفر از مؤسسان یا هیئت مدیره و مدیر عامل موجب انحلال مؤسسه نخواهد بود و عضو جانشین یا سایر اعضا وظیفۀ محوله را تا معرفی عضو جدید توسط اعضای مؤسسه و تأیید هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی انجام خواهند داد. ورثه یا قیم متوفی یا محجور در خصوص معرفی عضو جدید اولویت خاص نخواهند داشت و عودت اموال مربوط به متوفی و محجور از مؤسسه به صاحبان حق براساس قوانین موضوعۀ کشور خواهد بود. (غیرقابل تغییر)

مادۀ ۳۱) انحلال مؤسسه با رأی موافق تمامی اعضای مؤسس امکان پذیر خواهد بود و در صورتی که در جلسۀ اول حضور تمامی اعضا حاصل نگردد، رأی دو سوم اعضای مؤسس که صاحب اکثریت سرمایه نیز باشند به شرط این‌که کمتر از دو نفر نباشد، ملاک و معتبر خواهد بود. همزمان با انحلال، مدیر تسویه‌ای به انتخاب مؤسسان (مجمع عمومی) از بین اعضا یا خارج از اعضا تعیین خواهد شد. مدیر تسویه موظف است به حساب مطالبات و دیون و تمامی اموال و دارایی‌هایی مؤسسه رسیدگی و نسبت به وصول مطالبات و پرداخت بدهی‌ها اقدام و گزارش نهایی را به مؤسسان (مجمع عمومی) تسلیم نماید. مؤسسان (مجمع عمومی) دربارۀ باقی‌ماندۀ اموال و دارایی‌ها اخذ تصمیم خواهند نمود. (غیرقابل تغییر)

مادۀ ۳۲) انحلال

در صورت انحلال مؤسسه، مدیر تسویه نسبت به واگذاری باقیمانده اموال و دارایی‌ها به سازمان میراث فرهنگی کشور و یا به یکی از مراکز آموزشی یا پژوهشی داخل کشور اقدام می‌نماید.

مادۀ ۳۳) پس از انحلال مؤسسه بر اساس صورتجلسه، مؤسسین باید آن را به هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی اعلام تا اقدام مقتضی برای کان‌لم‌یکن کردن ثبت مؤسسه صورت پذیرد. در صورت عدم اعلام انحلال به هیئت مزبور مؤسسه از تاریخ تنظیم صورتجلسه منحل تلقی می‌شود، ولی مؤسسین در برابر اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهند داشت. (غیرقابل تغییر)

مادۀ ۳۴) هرگونه تغییر و اصلاح مفاد اساسنامه از قبیل تغییر آدرس، تغییر مؤسسان، تغییر زمینۀ فعالیت‌ها و سایر تغییرات باید بر اساس اساسنامه مصوب و طبق صورتجلسۀ اعضای مؤسس پس از تأیید هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی صورت پذیرد. (غیرقابل تغییر)

مادۀ ۳۵) تمامی تغییرات پس از طی مراحل اساسنامه‌ای و تأیید نهایی هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی، فقط از طریق دفتر توسعۀ مشارکت‌های فرهنگی و هنری به اداره ثبت شرکت‌ها برای ثبت تغییرات اعلام می‌گردد. (غیرقابل تغییر)

مادۀ ۳۶) دربارۀ مسائلی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده طبق مقررات قانونی حاکم بر مؤسسات غیرتجاری و ضوابط تأسیس مؤسسات و مراکز فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی رفتار خواهد شد. (غیرقابل تغییر)

مادۀ ۳۷) زبان‌های رسمی مؤسسه در سطح کشور فارسی و در سطح بین‌المللی انگلیسی و فرانسوی خواهد بود.

مادۀ ۳۸) انتشار هرگونه نشریه پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل پروانۀ انتشار با رعایت کامل قانون مطبوعات انجام می‌شود.

این اساسنامه در سه فصل مشتمل بر ۳۸ ماده و ۱۵ تبصره در جلسۀ مجمع عمومی فوق‌العاده مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران با حضور اکثریت اعضا قرائت و به اتفاق آرا تصویب شد.

 

پیمایش به بالا