گروه تخصصی متن

هیئت مدیرۀ گروه تخصصی متن

هیئت مدیرۀ گروه تخصصی متن (نگارش، ترجمه، و پژوهش و گردآوری اطلاعات مکتوب سابق) در چهارمین جلسۀ این گروه تخصصی در تاریخ ۸ شهریور ۱۴۰۱ با رأی‌گیری از اعضای حاضر انتخاب شدند.

دکتر طاهره شکری
رئیس
Mohammadreza Rahimzadeh
دکتر محمدرضا رحیم‌زاده
نایب‌رئیس
مهندس معصومه حاجی‌زاده
دبیر
مهندس نگین جنتی‌صفت
عضو علی‌البدل
مهندس زهرا شهریار
عضو علی‌البدل

مرامنامهٔ گروه تخصصی متن (مصوب جلسۀ ۲۸ تیر ۱۴۰۲)

مقدمه

سرزمین ایران به سبب بهره‌وری از موقعیت ویژه جغرافیایی، از گذشتهٔ بسیار دور موردتوجه انسان بوده است و در طی دوره‌های متوالی زندگی بشر، دگرگونی‌های بسیاری به خود دیده است. ویژگی‌های فلات ایران سبب شد که از سرآغاز تمدن، مردمان ساکن این سرزمین در پدید آوردن آثاری بکوشند که از دل آن‌ها خصوصیات فرهنگی ما متبلور شده است. پیشینهٔ طولانی، استمرار و غنای فرهنگ ایران، به این سرزمین، جایگاهی مهم در تاریخ فرهنگی جهان بخشیده است؛ کما اینکه از نخستین سرزمین‌هایی است که زبان نوشتاری در آن پدید آمده است. پیشینهٔ باشکوه فرهنگ و تمدن در این سرزمین، آشنای هر ایرانی و ایران‌دوست است و کسی را یارای آن نیست که گسترهٔ فرهنگی جهان امروز را دور از پیشینهٔ فرهنگی ایران ببیند.
آنچه بر احوال ایران و ایرانی در این سرگذشت طولانی رفته است را در آثار و متون برجای‌مانده می‌توان جست‌وجو کرد. شناسایی و پاسداشت و شناساندن و در یک کلمه «حفظ» این میراث ارزشمندِ فرهنگی، وظیفه‌ای بزرگ است که بر دوش یکایکِ کسانی که دغدغهٔ ایران رادارند قرار داده‌شده است. این وظیفهٔ بزرگ به‌درستی به‌جای آورده نمی‌شود؛ مگر به دست توانای همان کسانی که خود، این میراث ارزشمند را پدید آورده‌اند؛ یعنی به دست یکایک مردم ایران‌زمین.
ازاین‌رو به انگیزهٔ برافروختن آتش عشق به میراث فرهنگی در دل هر ایرانی و باهدف درک درست از عظمت، توانایی‌ها و نقش و جایگاه میراث فرهنگی در خودشناسی ملت ایران و بقاء و رقاء ملی ایران، مؤسسهٔ فرهنگی ایکوموس ایران گروه‌های تخصصی ازجمله گروه تخصصی متن را تشکیل داده است.
هدف مجموعهٔ گروه‌های تخصصی ایکوموس ایران عبارت است از: برافروختن آتش عشق به میراث فرهنگی در دل هر ایرانی.

زمینهٔ فعالیت

چنانکه در بیانیهٔ «برافروختن آتش عشق به میراث فرهنگی در دل هر ایرانی» آمده است:
«میراث فرهنگی ایران‌زمین از چنان غنائی برخوردار است که درک درست از عظمت، توانایی‌ها و نقش و جایگاه آن موجب احیای مجدد ارزش‌های اجتماعی و دست‌یابی به جامعه‌ای سرشار از نیکی و نشاط خواهد شد. قابلیت‌های گوناگون مواریث فرهنگی راه‌های متعدد و متنوعی را برای بهره‌برداری از آن گشوده است. از این گنج بی‌بدیل می‌توان در زمینه‌های خودشناسی ملت‌ها و بقاء و رقاء ملی استفاده کرد.»
زمینهٔ فعالیت گروه تخصصی متن در پیوند با این واقعیت، بیان و شناساندن بهتر جایگاه غنی میراث فرهنگی ایران و بالا بردن درک صحیح عمومی از این میراث ارزشمند و باشکوه از راه متن به شکل مکتوب یا شفاهی است. این گروه تخصصی با اذعان به اینکه شناساندن هرچه بهتر و بیشتر میراث فرهنگی ایران برای عموم جامعهٔ ایرانی، به‌ویژه نسل جوان قرارگرفته در «دهکدهٔ جهانی» و متأثر از هجوم فرهنگ‌ها و شبه فرهنگ‌های مختلف، می‌تواند بر بالا بردن دغدغهٔ اجتماع در پاسداشت و حفظ فرهنگ غنی ایران کمک شایانی بنماید و در چشم‌اندازی گسترده‌تر، خواست جمعی برای حفظ میراث فرهنگی را سرلوحه نماید، نگاهی ویژه به این موضوع خواهد داشت. زبان به‌مثابه یک میراث فرهنگی زنده و قدرتمند درعین‌حال که خود نیازمند حفاظت است، می‌تواند بستری کارآمد برای ارتباطی مؤثر با جامعه باشد. تهیهٔ پیام‌های مناسب برای افراد گوناگون در موقعیت‌های متفاوت به‌منظور نیل به هدف مشترک ذکرشده، زمینهٔ اصلی فعالیت این گروه تخصصی است. پژوهش و گردآوری اطلاعات مکتوب از متون تاریخی برای غنی کردن گنجینهٔ تخصصی و عمومی زبان و نیز ترجمه برای تعامل با تجارب جهانی از زمینه‌های مهم فعالیت این گروه تخصصی خواهد بود.

ضرورت

بیانیهٔ «برافروختن آتش عشق به میراث فرهنگی در دل هر ایرانی» بیان می‌کند که امروز «جامعه در توجه به ریشه‌های خود، مغفول؛ قوانین در ترسیم جایگاه واقعی میراث، ناتوان؛ تشکیلاتِ مسئول، چندپاره و غیرمنسجم؛ خودنمایی و گردش و تفریح جانشین پژوهش و معرفی ارزش‌ها؛ اعتبارات لازم برای فعالیت‌ها، ناکافی؛ صیانت و حفاظت از میراث مادی و معنوی، کم‌فروغ؛ مجازات متجاوزین به مواریث فرهنگی، کم‌رنگ؛ رسانه‌ها و موزه‌ها از عرضهٔ تأثیرگذار آثار خود، نامطمئن؛ آحاد جامعه از داشته‌های گران‌قدر خود، کم‌اطلاع؛ و در یک‌کلام، کشتی میراث فرهنگی کشوری که به‌حق داعیه‌دار پیشینهٔ فرهنگی عظیم است، گرفتار طوفانی هائل است.»
از این‌ جهت گروه تخصصی متن نیز مطابق با همین بیانیه، بالا بردن توجه و حساسیت جامعه به مواریث فرهنگی خود را لازم و نیاز به یک حرکت اجتماعی باهدف حفظ میراث فرهنگی و برون‌رفت از این طوفان را مبرم می‌داند. ضرورت شناساندن ارزش‌های میراث فرهنگی در این برههٔ سخت و پرتلاطم اجتماعی که جامعهٔ مشوش از هجوم عوامل مختلف، برخلاف میل باطنی و صرفه و صلاح خود، توجه و دغدغهٔ چندانی برای گذشته و میراث خود ندارد، این گروه را بر انجام این مهم مصمم‌تر می‌نماید.

راهکار

همان‌گونه که در بیانیهٔ «برافروختن آتش عشق به میراث فرهنگی در دل هر ایرانی» آمده است:
«بُروز روزافزون مشکلات مادی و معنوی در جامعه گواه آن است که راه زیستن در این سرزمین و شناخت ارزش‌های خود را از یاد برده‌ایم و برای برون‌رفت از این وضعیت راهی جز توجه به درون و برخورداری از چشمه‌های جوشان مادی و معنوی کشور باقی نمانده است …»
گروه تخصصی متن این راهکار مهم را سرلوحهٔ کار خود قرار داده و تلاش خود را در جهت توجه هرچه بیشتر به ظرفیت‌های درونی و فرهنگی جامعه ایرانی معطوف می‌دارد. پاسداشت و نگهداشت مواریث فرهنگی سرزمین ایران و شناساندن و استفاده از این سرمایه‌های ملی یکی از بهترین راه‌ها برای نجات و بالا کشیدن جامعه از این چاه تاریک بی روزنِ مشکلات است.
بر این اساس گروه تخصصی مذکور تلاش می‌کند در کلیهٔ زمینه‌های فعالیت خود با اتکا به روش‌های علمی، دانش موجود از میراث فرهنگی مکتوب و ارزش‌های آن را گسترش و ژرفا بخشد، میراث فرهنگی ملموس و ناملموس را به شکلی قابل‌فهم برای عموم اقشار جامعهٔ ایرانی از راه فراهم کردن متن و پیام‌های متنی و با به‌کارگیری رسانه‌های مناسب معرفی کند و همچنین از راه ترجمه به فارسی یا از فارسی به زبان‌های دیگر خود را در تعامل با تجارب جهانی در این زمینه قرار دهد.

اهداف گروه تخصصی متن 

موسسهٔ فرهنگی ایکوموس ایران با نیت پاسداشت میراث فرهنگی از طریق ترویج شناخت و حفظ ارزش‌های نهفته در بناها و محوطه‌های تاریخی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مظاهر فرهنگی و محمل ظریف‌ترین نشانه‌های ذوق ایرانی، گروه‌های تخصصی‌ای تشکیل داده که گروه تخصصی متن از جملۀ آن‌هاست. این گروه تخصصی به‌عنوان جزئی از بخش علمی و اجرایی مؤسسهٔ فرهنگی ایکوموس ایران بر آن است با به‌کارگیری انواع شیوه‌های آگاهی‌بخشی عمومی مبتنی بر متن، برای تبیین ارزش‌های ملموس و ناملموس میراث فرهنگی و در جهت ایجاد حساسیت و خواست اجتماعی برای حفظ میراث فرهنگی تلاش کند.

هدف اصلی

گروه تخصصی متن تلاش دارد با تدوین و تألیف انواع متن‌های کوتاه و بلند به‌نحوی در نیل به هدف «برافروختن آتش عشق به میراث فرهنگی در دل هر ایرانی» تأثیرگذار باشد. این گروه تخصصی به‌منظور ارتقاء و بالا بردن ارزش‌های مواریث فرهنگی در میان آحاد جامعه با استفاده از تهیهٔ متن‌های نوشتاری که هم بتواند دغدغه‌های میراثی را بنمایاند و هم توجه جامعه را به نحوی مطلوب جلب نماید، این هدف مهم را دنبال خواهد کرد. این متن‌ها ممکن است از راه تألیف، ترجمه و تحقیق در متون کهن و نوشتارهای علمی جدید، در راستای رسیدن به یک تقاضای جمعی و حرکت اجتماعی در حفظ میراث فرهنگی فراهم آید.

اهداف تفصیلی
 • ارتقاء و ترویج دانش بشر دربارهٔ درک و توسعهٔ مفهوم حفاظت از ارزش‌های میراث فرهنگی به‌عنوان میراث پایدار در بین عامهٔ مردم برای نیل به خواست جامعه به این مهم.
 • توجه به امر حفاظت از میراث و بررسی چالش‌های موجود، به‌منظور جلوگیری از فرسایش، تخریب و نابودی آثار فرهنگی.
 • ایجاد حساسیت‌های لازم در میان گروه‌های متخصص و جلب‌توجه مدیران و اقشار مختلف در شناسایی و حفاظت از آثار فرهنگی از طریق شناسایی ارزش‌های آن‌ها.
 • تدوین مستمر خط‌مشی و برنامه‌های گروه برای دستیابی به اهداف.
روش دستیابی به اهداف

در راستای بیانیهٔ «برافروختن آتش عشق به میراث فرهنگی در دل هر ایرانی» که «راه‌های معرفی و اشاعهٔ ارزش‌های میراث فرهنگی را به‌اندازهٔ خود آن متنوع» عنوان می‌نماید این گروه تخصصی نیز روش‌های اجرایی گوناگونی را برای انتشار متن‌های تهیه‌شده، پی خواهد گرفت که مبتنی بر بهره‌مندی از خرد جمعی اعضای آن و مشارکت با سایر گروه‌های تخصصی و بررسی تجارب موفق در این زمینه است. استفاده از رسانه‌های گوناگون مؤثر بر مخاطبان مانند کتاب، نشریه، انواع زیرساخت‌های فضاهای مجازی و مشارکت با نهادهای آموزشی رسمی و غیررسمی و دولتی و غیردولتی برای استفاده از فضاهای در اختیار آن‌ها به‌عنوان رسانهٔ پیام‌های مربوط به این گروه تخصصی در نظر گرفته خواهد شد. این راه‌ها درکلی‌ترین صورت شامل موارد زیر است:

 • تهیهٔ انواع متن‌های آموزشی، خبری، علمی، ادبی و نمایشی در ارتباط با میراث فرهنگی،
 • متن پژوهی، سند پژوهی، فیش‌نویسی، خلاصه‌نویسی، چکیده‌نویسی، فهرست‌نویسی درزمینهٔ اهداف گروه،
 • ترجمهٔ تولیدات علمی و فرهنگی مؤسسه، انتقال دستاوردهای مکتوب بین‌المللی، ترجمهٔ فیلم‌های علمی و آموزشی، عرضهٔ بین‌المللی فعالیت‌های میراث فرهنگی کشور در راستای هدف اصلی گروه تخصصی یعنی ایجاد حساسیت و خواست جمعی برای حفظ میراث فرهنگی.
برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت 
 • جذب مشارکت بیشتر افراد علاقه‌مند از طریق اعلام در رسانه‌های مؤسسه،
 • انسجام‌بخشی به فعالیت‌های جمعی از طریق تشکیل حلقه‌ها و گروه‌های کار گوناگون و اشتراک‌گذاری فعالیت‌ها از طریق شبکه‌های اطلاع‌رسانی و وبگاه ایکوموس،
 • معرفی ارزش‌های میراث فرهنگی ایران (میراث ملموس و ناملموس) از طریق تهیهٔ متون مناسب به عموم مردم،
 • معرفی منابعی برای مطالعه به مخاطبان گوناگون از راه‌های مناسب در جهت اهداف گروه.
برنامه‌های بلندمدت
 • ارتباط با نهادهای آموزشی و پرورشی و تلاش برای مشارکت با آن‌ها برای دست‌یابی به اهداف گروه تخصصی.
 • گردآوری منابع و اسناد مرتبط با امر حفاظت از ارزش‌های میراث فرهنگی.
 • تلاش برای شناسایی، حفاظت و معرفی بیشتر آثار مغفول مانده و ناشناخته.
 • تشکیل پایگاه داده‌های دستاوردهای گروه تخصصی.
 • تشکیل مرکز مطالعات حفاظت از ارزش‌های میراث فرهنگی.

امکانات و ابزار مورد استفاده 

امکانات و ابزارهای گوناگونی برای دست‌یابی به اهداف گروه موجود است که ازجمله می‌توان به موارد زیر را نام برد:

 • استفاده از ظرفیت انتشار فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی
 • معرفی و تبلیغ در فضای عمومی (صداوسیما، حمل‌ونقل عمومی، فضای شهری)
 • عرضهٔ تبلیغ و یادگاری فرهنگی
 • انتشار مجله و گاه‌نامه
 • انتشار تمبر و کارت‌پستال.

مخاطبان

مخاطبان این گروه تخصصی عموم مردم هستند. انتخاب «مخاطبان عام» به‌عنوان جامعهٔ هدف، مبتنی بر این باور است که تنها راه حفاظت واقعی و همه‌جانبه از میراث فرهنگی، احیا و تقویت باور ارزشمندی آن بین عموم مردم به‌عنوان صاحبان اصلی آن است. بااین‌حال، طبقه‌بندی گروه‌های مخاطب و برقراری ارتباط مناسب با هریک در موفقیت این راه نقشی تعیین‌کننده دارد. کاملاً روشن است که اگر مردم یک جامعه نسبت به آثار خود حساس و با نقش حیاتی آن در سلامت مادی و معنوی جامعه آشنا باشند؛ تمامی ارکان جامعه وارد عمل خواهند شد.
می‌توان معیارهای گوناگونی برای طبقه‌بندی در نظر داشت که توجه به همهٔ آن‌ها لازم است. عواملی نظیر سن، تحصیلات، محل زندگی، میزان برخورداری، جنسیت و قومیت در کیفیت برقراری ارتباط و جذب مخاطب مؤثر است. لذا باید بامطالعه‌ای کامل دراین‌باره که چه مطلبی، با چه رسانه‌ای، در اختیار چه کسی قرار گیرد، به‌دقت بررسی و برنامه‌ریزی گردد.
این طبقه‌بندی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

 • عامهٔ مردم (از افراد غیرمتخصص تا متخصص) (طبقه‌بندی علمی)
 • کودکان (گروه الف، ب، ج و د) و نوجوانان و بزرگ‌سالان (طبقه‌بندی سنی)
 • افراد علاقه‌مند (طبقه‌بندی بر اساس نوع علاقه)
 • افراد متخصص (طبقه‌بندی بر اساس درجهٔ علمی و تخصص)
 • ساکنان بافت‌های ارزشمند.

مؤسسات و نهادهای مکمل برای همکاری با گروه تخصصی در راستای اهداف گروه

ازآنجاکه مسیر پژوهش و اقدام، وام‌دار تحقیقات پیشینیان است؛ یکی از گام‌های مؤثر، شناسایی مؤسسات و نهادهای مکمل برای همکاری، بهره‌مندی از تجارب آنان، تبادل اطلاعات و ارتقای دانش درزمینهٔ هدف کلی مؤسسه و اهداف خاص گروه تخصصی است. برخی مؤسسات و نهادها عبارت‌اند از: سایر گروه‌های تخصصی ایکوموس، کمیته‌ها و کارگروه‌های علمی ایکوموس، بنیاد ایران‌شناسی، موسسهٔ انسان‌شناسی و فرهنگ، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، موسسهٔ باستان‌شناسی، مجموعه‌های علمی و دانشگاهی، فرهنگستان‌ها، انجمن مفاخر ملی، شهرداری‌ها، موزه‌ها و تمامی مراکز فرهنگی که می‌توانند درزمینهٔ اهداف ما اقدامی انجام دهند.

خروجی محتمل

ایران دارای یکی از گران‌قدرترین مواریث فرهنگی در جهان است. هم‌اکنون نام و مشخصات هزاران محوطه، شهر و روستای تاریخی، بنا و بافت ارزشمند، آداب و سنن و مناسک و آیین ماندگار، متون ذی‌قیمت، صنایع و هنرهای بی‌بدیل، فنون کهن و نظایر آن نزد اهل‌فن وجود دارد که عموم مردم از آن اطلاعی ندارند. هریک از این آثار دارای ارزش‌های ممتازی است که به نحو شایسته در اختیار عموم قرار نگرفته و اشتیاقی درخور را نیز برنیانگیخته است. این گسترهٔ کمی و کیفی عظیم باید از انحصار متخصصان بیرون آید و در اختیار آحاد جامعه قرار گیرد. این کار شامل گردآوری اسناد و مدارک مکتوب و غیر مکتوب به صورت‌های زیر است:

 • کتاب و مقاله 
 • بروشور
 • پوستر و دیوارنویسی 
 • مجله و گاه‌نامه 
 • تمبر و کارت‌پستال 
 • تبلیغات متنی در فضای مجازی 
 • پیام فرهنگی، مستند، فیلم کوتاه، پویانمایی و…
 • گردآوری اسناد و مدارک مکتوب و غیر مکتوب.

ارزش‌های اخلاقی و وظایف 

کلیهٔ اعضای گروه تخصصی بیانیهٔ اخلاقی ایکوموس جهانی را می‌پذیرند و در چهارچوب آن فعالیت می‌کنند. هدف از فعالیت در گروه تخصصی خدمت به اهداف آن در قالب یک مؤسسهٔ مردم‌نهاد است و هیچ‌یک از اعضا اهداف شخصی خود را بر آن اهداف برتری نخواهد داد.

وظایف اعضا
 • شرکت کردن در جلسات بحث و فعالیت‌های گروه
 • پایبندی به وظیفهٔ انتخابی خود
 • امانت‌داری علمی
 • همکاری و هماهنگی با هیئت‌مدیرهٔ منتخب گروه تخصصی.
وظایف هیئت‌مدیرهٔ گروه تخصصی

هیئت‌مدیره شامل مدیر، معاون، دبیر و دو عضو علل البدل است. وظایف کلی این هیئت‌مدیره شامل اطلاع‌رسانی، هدایت گروه تخصصی در راستای اهداف ذکرشده در قسمت اهداف و برگزاری جلسات گروه تخصصی است. هیئت‌مدیره اقدامات گروه تخصصی را بر اساس نظرات دریافتی جمع‌بندی و مدیریت می‌کند.

سایر وظایف:
 • ارسال گزارش‌های ادواری به هیئت مدیرۀ مؤسسه 
 • برگزاری جلسات، هماهنگی انجام فعالیت‌های معین با حضور اعضا،
 • مصاحبه با اعضای گروه تخصصی و پذیرش افراد علاقه‌مند در زمینه‌های مختلف گروه و ایجاد گروه‌های کوچک‌تر،
 • دریافت رزومه و تکمیل فرم اطلاعات حرفه‌ای اعضا،
 • فعالیت و اطلاع‌رسانی در صفحهٔ مجازی گروه در وبگاه مؤسسه،
 • برگزاری برنامه‌های خلاقانه در ابتدا یا پایان جلسات که محصول خروجی گروه است،
 • تدوین و تکمیل شاخصه‌ها و معیارهای اصلی در جهت هدف اصلی مؤسسه.
(برای دریافت فایل مرامنامۀ گروه تخصصی نگارش، ترجمه، پژوهش و گردآوری اطلاعات مکتوب، به بخش اسناد در همین صفحه رجوع کنید.)

شیوۀ ارتباط با گروه تخصصی و عضویت

لطفاً با ارسال نظرات و پیام‌های خود از طریق ایمیل مؤسسه ما را یاری کنید:  info@iranicomos.ir

برای عضویت در گروه، پس از ثبت نام در مؤسسه کافی است در برگۀ «سوابق و علائق حرفه‌ای» که به شما ارسال می‌شود در خانه‌های مربوط به فعالیت‌های این گروه تخصصی (نگارش، ترجمه، پژوهش و گردآوری اطلاعات مکتوب) علامت بگذارید تا عضو این گروه تخصصی بشوید.

معرفی عضو فعال ماه

مهندس معصومه حاجی‌زاده

عضو فعال شهریور ماه

مهندس صدیقه دلیلی

عضو فعال آبان ماه

برنامه‌ها و فعالیت‌های جاری

۱. معرفی ارزش‌های میراث فرهنگی به عموم مردم

۲. یافتن زمینه‌های مشترک کاری اعضا برای تشکیل زیرگروه‌های فعال

گزیدۀ فعالیت‌ها

در این بخش گزیده‌ای از فعالیت‌های گروه تخصصی متن که در قالب سخنرانی و ارائه در جلسات گروه انجام شده است، برای تسهیل همکاری میان اعضای گروه، قرار می‌گیرد. استفاده از این فایل‌ها با اجازۀ‌ پدیدآورندۀ‌ آنها ممکن است.

منبع‌شناسی تاریخ معماری ایران (منابع مکتوب)

مهندس مریم شوریده

این فایل شامل پیشنهادی برای طبقه‌بندی انواع منابع مکتوب در مطالعۀ تاریخ معماری ایران است.
 

شربتخانه

مهندس معصومه حاجی‌زاده،‌ مهندس زهرا شهریار

این فایل حاوی گزارشی دربارۀ ویژگی‌های کارکردی و کالبدی شربتخانه‌ها در ایران است.

خطرهای معطوف به میراث فرهنگی

دکتر آرزو ایزدی

این فایل حاوی اسلایدهای سخنرانی سرکار خانم دکتر آرزو ایزدی، دکتری مرمت ابنیه و بافت‌های تاریخی و پژوهشگر میراث فرهنگی، در جلسۀ کمیتۀ تخصصی متن در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۲ است.

زبان، روایت و آثار تاریخی

مهندس مریم شوریده

این فایل حاوی گزارش سرکار خانم مریم شوریده دربارۀ مفهوم و جایگاه روایت در فهم و معرفی میراث فرهنگی است که در جلسۀ کمیتۀ تخصصی متن در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۲ ارائه شد.

اسناد و مدارک

اعضای فعال

اسامی اعضای فعال، اعضایی که تاکنون در جلسات گروه تخصصی شرکت کرده و فعالیت داشته‌اند، به شرح زیر است:

مهدی حجت (دکتری معماری، تهران)
ناصر نوروززاده چگینی (دکتری باستان‌شناسی، تهران)
محمدرضا رحیم‌زاده (دکتری معماری، تهران)
سعید محمود کلایه (کارشناسی ارشد حفاظت و مرمت بناها و بافت‌های  تاریخی، تهران)
هانیه دبیری (کارشناسی معماری، تهران)
سارا مشاریان (کارشناسی ارشد حفاظت و مرمت بناها، آذربایجان غربی)
زهرا شهریار (کارشناسی ارشد معماری، تهران)
علی کاظم‌پور فرد (کارشناسی ارشد مرمت و احیا، تهران)
محمدرضا عسکرانی (دکتری تاریخ، اصفهان)
نگین جنتی‌صفت (کارشناسی معماری، تهران)
توحید خدایاری (کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران، آذربایجان شرقی)
محمدمهدی کلانتری (دکتری مرمت، تهران)
عاطفه کرباسی (دکتری معماری، تهران)
امیر جهرامی (کارشناسی ارشد مدیریت ساخت، تهران)
به‌نا آهو قلندری (کارشناسی ارشد مرمت و احیای بنا، تهران)
معصومه حاجی‌زاده (کارشناسی ارشد معماری منظر، تهران)
طاهره شکری (دکتری باستان شناسی، تهران)
فرزانه اولیاء (کارشناسی ارشد مرمت و احیای بنا، یزد)
محسن طبسی (دکتری پژوهش هنر گرایش معماری اسلامی، خراسان رضوی)
الهام اسدی خونساری (کارشناسی ارشد جامعه شناسی و دکتری مدیریت اطلاعات، برلین)
صدف رسته مقدم (کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، تهران)
حمیده چوبک (دکتری باستان‌شناسی، تهران)
محمد سپنجی (کارشناسی معماری، تهران)
مریم شوریده (کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران، تهران)
علی تارمیغ (کارشناسی ارشد عمران، مهندسی زلزله، استانبول)
زهرا بابایی شاهدانی (کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران، اصفهان)
امیررضا بقال محجوب (کارشناسی ارشد باستان شناسی، آذربایجان شرقی)
هانیه خجسته (کارشناسی ارشد مرمت ابنیۀ تاریخی، تهران)
سارا روح‌الامین (کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران، اصفهان)
وحید کشتکار خالص (کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران، قزوین)
عبداله نصرالهی (کارشناسی ارشد مرمت بناها، تهران)
حمیدرضا منصوریار (کارشناسی ارشد معماری، البرز)
محمدرسول شهبازی‌پور (کارشناسی معماری، تهران)
مهرنوش قدسی (دکتری معماری، البرز)
شکوفه مصباحی (کارشناسی ارشد مرمت آثار، تهران)
محمد ربیعی (کارشناسی ارشد مرمت، تهران)
دیبا زیرک‌باش (دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری)
مولود کیان‌راستی (کارشناسی ارشد حفظ و مرمت بناهای تاریخی، اصفهان)
مهدی تمیزی (کارشناسی هنر، اصفهان)
نفیسه حسینیان یگانه (دکتری باستان‌شناسی، تهران)
آرزو ایزدی (دکتری مرمت بنا، اصفهان)
هاتف محمدی آذر (کارشناسی ارشد مرمت و احیاء، شهرقدس)
نریمان فرح زا (دکترای معماری، یزد)
نادیا مهردادیان (کارشناسی ارشد مرمت و احیای ابنیه، تهران)
نرگس مهردادیان (ارشد مرمت و احیای بنا، تهران)
رضا درمان (کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی، تهران)
نگین ستوده‌نژاد (کارشناسی ارشد معماری، تهران)
سالار سنجری (دانشجوی کارشناسی مرمت و احیا، کرمان)
شکیبا شیریان (کارشناسی ارشد مرمت و احیاء، اصفهان)
حسن فریدون‌زاده (دکتری معماری، اردبیل)
زهرا میرزایی (کارشناسی ارشد مطالعات معماری، تهران)
محمدحسن زهتابان (کارشناسی ارشد معماری البرز)
یاسر جوادی (کارشناسی ارشد مرمت، تهران)

اعضای علاقه‌مند

اسامی اعضای علاقه‌مند، اعضایی که فقط در گروه ثبت‌نام کرده‌اند ولی در جلسات آن شرکت نکرده و فعالیت نداشته‌اند، به شرح زیر است:

مهناز اشرفی (دکتری معماری، تهران)
مریم ساعدی (دکتری شهرسازی، تهران)
ذات‌الله نیکزاد (دکتری مرمت، کرج)
فرناز فرشاد (کارشناسی ارشد معماری و طراحی شهری، تهران)
آرش بوستانی (دکتری مرمت، ایتالیا، توسکانی)
مجتبی عبادی فتح (پژوهشگر دکتری و کارشناسی ارشد مدیریت گردشگری، تهران)
سینا رضائی (کارشناسی معماری، ایتالیا، ورونا)
مهسا نجفی (کارشناسی ارشد باستان‌شناسی، زنجان)
احسان تجدد (کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی، اصفهان)
نیلوفر تفضلی هرندی (کارشناسی ارشد معماری و مرمت ابنیه و بافت تاریخی، تهران)
لیلی امیدوار (کارشناسی ارشد ادبیات فرانسه، تهران)
شهریار پازارگاد (دکتری داروسازی و فوق لیسانس مدیریت، تهران)
میثم یوسف‌زاده (دکتری مهندسی نقشه‌برداری، تهران)
مهدی یوسفوند (دکتری شهرسازی، تهران)
عماد آقاجان بیگلو (دکتری شهرسازی، گلستان)
نگین میری (دکتری باستان‌شناسی، تهران)
کاوه بذرافکن (دکتری معماری، تهران)
طیبه حسین‌پور درخشش (دکتری باستان‌شناسی، همدان)
محمد امین امیدوار (کارشناسی ارشد مدیریت،تهران)
کوثر محمودنژاد (کارشناسی ارشد مهندسی معماری، تهران)
مریم حیدرخانی (دکتری معماری، تهران)

امیرحسین پاینده (کارشناسی ارشد فیزیک، اصفهان)
گلی امیدوار (دکتری هنرهای تجسمی،تهران)
سارا اشتری ماجلان (معماری)
صبا میرزازاده نافع (کارشناسی ارشد محیط زیست، تهران)
امیر یزدانفر (دکتری باستان شناسی، اسپانیا،‌ مادرید)
محمدرضا حودت (کارشناسی معماری، رشت)
نیوشا مرتضوی (کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران، تهران)
نوید طاهری (کارشناسی ارشد مرمت، تهران)
آناهیتا پودات (کارشناسی ارشد باستان‌شناسی، هرمزگان)
نسترن پارسایی (کارشناسی ارشد معماری، فارس)
نجمه طیبی‌زاده (کارشناسی ارشد باستان شناسی، تهران)
ستاره امینی (دکتری عمران، تهران)
علی سلطانی (کارشناسی ارشد مرمت، تهران)
داود اسدالله‌وش عالی (کارشناسی ارشد مرمت آثار تاریخی، تهران)
فردیس سالاریان (دکتری شهرسازی، تهران)
مهدی ارج (کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران، قم)
محمود اژدری (دکتری معماری، تهران)
شیدا خوانساری (دکتری معماری، قزوین)
حسام الدین مشرف (کارشناسی ارشد معماری، اصفهان)
محمد کشاورز دیوکلائی (کارشناسی ارشد تکنولوژی علوم و وابسته به میراث فرهنگی، لاتزیو)
ماهان باستانی پاریزی (کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی، تهران)
حمید باستانی پاریزی (کارشناسی ارشد راه و ساختمان، تهران)
محمد شاه‌رضا قمشه‌ای (کارشناسی ارشد عمران، تهران)
علی رنگچیان (کارشناسی ارشد مرمت و احیاء، کانادا)
عاطفه رضویان (کارشناسی ارشد معماری، بوشهر)
شهرام امیرپور سرچشمه (کارشناسی محیط زیست، تهران)
حمید امان‌اللهی (کارشناسی ارشد باستان شناسی، کردستان)
مرضیه کاظمی (کارشناسی ارشد باستان‌شناسی، البرز)
امین محمودزاده (کارشناسی ارشد مرمت و احیا، فارس)
علی‌اکبر غلامی تابش (کارشناسی ارشد معماری، قم)
محمدعلی بدری (کارشناسی ارشد مرمت آثار، کرج)
سیددامون پزشکی (کارشناسی معماری، تهران)
هاتف هندوستانی (کارشناسی ارشد مرمت بنا، مازندران)
مجتبی احمدی (کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک، اصفهان)
سعید سطارنژاد (کارشناسی ارشد باستان شناسی، آذربایجان شرقی)
پریا دواچی (کارشناسی ارشد باستان‌شناسی، تهران)
سید سبحان افسریان محصل (کارشناسی ارشد آهنگسازی، تهران)
فاطمه میرزایی خلیل‌آبادی (پژوهشگر دکتری معماری، کرمان)
عاطفه غدیری بیدهندی (کارشناسی ارشد نمایش عروسکی، بروکسل)
سجاد زلیکانی (کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران، مازندران)
بابک جلیلی‌نیا (کارشناسی ارشد مرمت بنا، اهر)
سولماز احمدی (کارشناسی ارشد معماری، تهران)
مهدیه احمدی (کارشناسی ارشد معماری، تهران)
سمیه جزایری (دکتری داروسازی، تهران)
الهام فکری‌نژاد طهرانی (کارشناسی ارشد مرمت اشیاء، تهران)
اعظم هنری فلاح (کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی، تهران)
منصوره اخوان خرازیان (کارشناسی ارشد داروسازی، اصفهان)
نیلوفر پورصادقیان (کارشناسی معماری، تهران)
هومان تامپی (دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری، تهران)
زهرا شیرمحمدلو (کارشناسی ارشد معماری، تهران)
کبری دادمحمدی (دکتری مرمت و اشیاء، تهران)
نرگس کریمی (دانشجوی دکتری مرمت و احیاء، اصفهان)
آناهیتا رشیدی (کارشناسی عمران، تهران)
ابوالفضل جعفرپور (کارشناسی ارشد مهندسی معماری، تهران)
سعدی آذرکمند (دانشجوی عمران، رن)
رضا عبدی (کارشناسی مدیریت پرواز، تهران)
هما قنبری اردی (کارشناسی ارشد طراحی لباس، تهران)
امیر شفیعی (دکتری شهرسازی، تهران)
حسین سواری جمالویی (کارشناسی ارشد مطالعات معماری، نجف آباد)
سارا تیموری پور (کارشناسی ارشد مرمت و احیاء، تهران)
مینا متحدین (کارشناسی ارشد باستان‌شناسی، تهران)
علی غفاری جدیدی (کارشناسی ارشد معماری، گرگان)
نگار حداد (کارشناسی ارشد معماری، تهران)
فربد یحیی‌پور فارمد (کارشناسی ارشد معماری، تهران)
الهام موفق (کارشناسی ارشد معماری منظر، تهران)
آزاده احدی یگانه (کارشناسی ارشد مرمت و احیاء بنا، بابل)
سمیرا جلایری (کارشناسی ارشد مطالعات معماری، تهران)
جعفر رزاقی (کارشناسی ارشد عکاسی، رم)
الهام قصیدیان (دکتری باستان‌شناسی، قائمشهر)
سمانه یاراحمدی (دکتری معماری، تهران)
امیر سینا (کارشناسی ارشد مکانیک، تهران)
سعید مانیان سودانی (کارشناسی ارشد مرمت و احیای ابنیه، اصفهان)
سامان حیدری (دکتری باستان‌شناسی، قائمشهر)
لیلا رمضانی خورشیددوست (کارشناسی ارشد طراحی صنعتی، تهران)
علی باقری (دانشجوی کارشناسی مرمت آثار، شبانکاره)
حمید فدائی (دکتری حفاظت و مرمت آثار، تهران)
اسماعیل تاور (دکتری حقوق بین‌الملل، تهران)
محدثه نظیف‌کار (کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران، گرگان)
نیلوفر ذهابی (کارشناسی ارشد معماری داخلی، تهران)
صالح بنی‌عامریان (کارشناسی ارشد معماری و طراحی شهری، تهران)
مهران لرنی (کارشناسی سینما، تهران)
مهید گرشاسبی (دانشجوی کارشناسی مرمت آثار، اصفهان)
مهدیه طباطبائی (دانشجوی دکتری معماری، امیلیا رومانیا)
محمدفرزاد میرزایی قلعه (دکتری برنامه‌ریزی کارآفرینی روستایی، تهران)
عباس ناظمی وادقانی (کارشناسی ارشد مرمت و احیای ابنیه تاریخی، کاشان)
علی ماهوش محمدی ورنوسفادرانی (کارشناسی ارشد مرمت و احیای ابنیه تاریخی، تهران)
مجید ایاسی (کارشناسی مرمت آثار تاریخی، ساری)
جواد یوسف زاده (کارشناسی ارشد مدیریت صنایع، تهران)
حمیده اردبیلی (کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت، تهران)
سورنا نعمتیان سامانی (کارشناسی مرمت و احیا بنا، تهران)
رضا کبیری‌زاد (کارشناسی ارشد پژوهش هنر، تهران)
محمد عابدی (کارشناسی ارشد عمران سازه، تهران)
فروغ مقتدر گیلوائی (کارشناسی مهندسی مکانیک، تهران)
نغمه سلیقه (کارشناسی مترجم زبان انگلیسی، ساری)
سارا معصومی (دکتری مهندسی شیمی، هلند)
فاطمه ماستری فراهانی (کارشناسی ارشد حسابداری، تهران)
مریم فدائی ویسرودی (کارشناسی ارشد زبان فرانسه، رشت)
کیم لی فولی (کارشناسی برق، تهران)
سارا ارشدیان (کارشناسی برق، لرستان)
سید مسعود خلیفه سلطانی (کارشناسی ارشد شهرسازی، اصفهان)
فرهاد نیک سیما (کارشناسی عمران، تهران)
محمد صابری (کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، اصفهان)
نجمه سلطانی بلداجی (کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، اصفهان)
کیانا موسوی (کارشناسی ارشد معماری، تهران)
احمد حیدری (دکتری باستان شناسی، تهران)
ابوالفضل مرشدی (دکتری علوم اجتماعی، یزد)
نیما حیدرزاده میاندوآب (کارشناسی ارشد معماری، تهران)
سامان قیدی (ارشد معماری منظر، تهران)
سیدمحمدحسین ذاکری (دکترای معماری، فارس)
محمد ترحمی یوسفی شعرباف (ارشد استراتژی توریسم، مشهد)
رابعه اقدامی (ارشد معماری منظر، تهران)
نعمت حریری (دکترای باستان شناسی، کردستان)
مجتبی شربتدار (کارشناسی مرمت ابنیه، تهران)
مهنوش کدخدای شهریاری (فوق دیپلم منبت کاری، تهران)
فرهبد حیدری قادیکلائی (دکترای معماری، تهران)
پرستو جعفری (ارشد معماری منظر، تهران)
علیرضا پیرهاشمی (ارشد مطالعات معماری، تهران)
الهه مومنی زاده (ارشد مرمت، تهران)
حمیدرضا پوراکبر (ارشد معماری، مشهد)
سعید کیوانفر (ارشد معماری، کرج)
بهروز فورجانی زاده (ارشد توریسم، آلمان)
حسین عبدالملکی (کارشناسی گردشگری، همدان)
امید قهرمان زاده آقاباقر (ارشد معماری منظر، تهران)
آرمان کاشف (ارشد فیزیک، اصفهان)
ملیکا بابکان (ارشد فیزیک، البرز)
شعله وحدت پور (دکترای مرمت و احیای بنا، اصفهان)
مهدی دهقانی (ارشد مدیریت گردشگری، مشهد)
کاظم عرب (دکترای باستان شناسی، تهران)
مهرنوش دلشاد (ارشد مطالعات معماری، تهران)
سینا کیوانی (ارشد مرمت بنا، تهران)
فاطمه محمدزاده (کارشناسی مترجمی زبان، تهران)
فاطمه امین نیری (کارشناسی معماری، استانبول)
محمدرضا فرازنده (کارشناسی معماری، استانبول)
فرزانه حیدری (ارشد مرمت آثار، شیراز)
نرگس رحمن ستایش (ارشد مرمت و احیای ابنیه، تهران)
آفرین عباسیان (ارشد باستان سنجی آثار، تبریز)
زهرا مرصوص (کارشناسی نقاشی، تهران)
زهره مرصوص (کارشناسی زبان، تهران)
نرگس صفری (ارشد فلسفه، قم)
امیرحسین سرحدی (ارشد معماری، تهران)
مریم میرزایی (ارشد مرمت، لواسان)

پیمایش به بالا