عضویت

عضویت در موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران براساس اساسنامۀ موجود عبارت است از: عضویت وابسته (حقیقی و حقوقی)، عضویت وابستۀ جوان، عضویت وابستۀ دانشجویی، و عضویت پشتیبان (حقیقی و حقوقی). اشخاص (متخصصان و علاقه‌مندان) و مؤسسات و نهادها می‌توانند به‌عنوان عضو حقیقی و حقوقی به عضویت وابسته یا پشتیبان این مؤسسه درآیند. از میان اعضای وابسته کسانی که دارای تخصص، شأن، و سابقۀ برجسته در سطح ملی یا بین‌المللی در امر پژوهش، آموزش، حفاظت، مرمت و احیا و معرفی بناها، مجموعه‌ بناها، و محوطه‌های تاریخی باشند به‌عنوان عضو پیوسته و افرادی که دارای جایگاه ویژۀ اجتماعی می‌باشند، به عنوان عضو افتخاری برگزیده خواهند شد. اعضای پیوسته، که تعداد آنها مطابق اساسنامه حداکثر شصت نفر است، می‌توانند به عنوان عضو هیئت مدیره و  رئیس کمیته‌های علمی انتخاب شوند.

عضویت در مؤسسه راهی است برای تسهیل امکان تلاش و همکاری برای شناسایی، حفاظت، و معرفی میراث فرهنگی ایران‌زمین. برای عضویت کافی است کاربرگ درخواست عضویت را در نشانی‌ای که در پی خواهد آمد، تکمیل و ارسال نمایید. هیئت مدیرۀ مؤسسه پس از دریافت درخواست عضویت و تطبیق آن با شرایط عضویت، نتیجه را از طریق دبیرخانه اعلام می‌کند و سپس سایر مراحل، شامل پرداخت حق عضویت، تکمیل صفحۀ ویژۀ اطلاعات عضو، و صدور کارت عضویت انجام خواهد شد.

شیوه و مراحل عضویت و تمدید عضویت در مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران

۱. متقاضیان عضویت در مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران لازم است کاربرگ درخواست ثبت نام را (پیوند در پایین همین صفحه موجود است) تکمیل نمایند. این مرحله به صورت برخط انجام می‌شود، و نیازی به ارسال از طریق پست یا ایمیل نیست. دبیرخانه از متقاضیان عضویت وابستۀ جوان و وابستۀ دانشجویی مدارک دال بر سن و اشتغال به تحصیلات دانشگاهی متقاضی خواهد خواست.
۲. هیئت مدیره بعد از دریافت و بررسی کاربرگ، پس از تأیید مشخصات متقاضی با شرایط عضویت در مؤسسه، موافقت خود با عضویت و نوع عضویت متقاضی را از طریق سامانه و ارسال ایمیل اعلام می‌کند.

۳. متقاضی بر اساس نوع عضویت، حق عضویت خود را از طریق درگاه بانکی مؤسسه پرداخت می‌کند و به عضویت مؤسسه درمی‌آید. در این مرحله امکان می‌یابد که صفحۀ اطلاعات شخصی (پروفایل) خود را در وبگاه مؤسسه تکمیل و نوع همکاری خود با مؤسسه را مشخص کند.

۴. پس از تکمیل مراحل فوق، کارت عضویت متقاضی (ملی یا بین‌المللی) صادر می‌شود. کارت عضویت یک سال اعتبار دارد و در صورت تمایل فرد به تمدید عضویت، لازم است اعتبار آن تجدید شود.

تبصره: کارت عضویت بین‌المللی مطابق تقویم ایکوموس جهانی، توسط دفتر مرکزی ایکوموس جهانی صادر می‌شود.

مراحل تمدید عضویت

اعضای مؤسسه هر سال عضویت خود را تمدید و هولوگرام سال جدید را برای کارت عضویت  دریافت می‌کنند. بدین منظور کافی است حق عضویت خود را در ابتدای سال جدید میلادی (مطابق حق عضویت اعلام شده در وبگاه) از طریق درگاه بانکی موجود در وبگاه واریز کنند.

اعضایی که به عللی تمایل دارند نوع عضویت خود را تغییر دهند، لازم است درخواست خود را قبلاً از طریق ایمیل به دبیرخانه ارسال کنند تا در صورت موافقت هیئت مدیره با تغییر نوع عضویت، حق عضویت خود را متناسب با نوع عضویت جدید واریز کنند. برای این اعضا کارت عضویت جدید صادر می‌شود.

شرایط و مزایای اعضای مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران

۱. عضو وابسته (حقیقی و حقوقی)

کلیۀ شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که در زمینۀ اهداف مؤسسه فعال باشند، یا در همکاری ملی و بین‌المللی در زمینۀ حفاظت میراث فرهنگی تشریک مساعی داشته باشند؛ نظیر: حفاظت‌گران، مرمت‌گران، معماران، شهرسازان، مورخان، باستان‌شناسان، مردم‌شناسان، استادکاران و هنرمندان ممتاز، و دیگر متخصصان در زمینه‌های علمی و فنی، اداری و مالی و حقوقی در نهادهایی همچون مراکز اسناد مرتبط با میراث فرهنگی، می‌توانند در صورت برخورداری از شرایط زیر عضو وابستۀ مؤسسه باشند. 

الف) شرایط عضویت وابسته در مؤسسه

 • پذیرفتن مفاد «اساسنامۀ مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران» و «بیانیۀ میثاق اخلاقی برای اعضای ایکوموس».
 • محروم نبودن از حقوق اجتماعی.
 • برخورداری از حسن شهرت علمی، حرفه‌ای و اجتماعی و تخصص و سابقۀ کافی در سطح ملی یا بین‌المللی.
 • کسب موافقت هیئت مدیرۀ مؤسسه.
 • پرداخت حق عضویت.

تبصره: مؤسسه هر سال امکان عضویت بین‌المللی را برای اعضای وابسته، ممکن می‌کند. کسانی که تمایل دارند از این امکان استفاده کنند، لازم است علاوه بر پرداخت حق عضویت داخلی، حق عضویت بین‌المللی را نیز پرداخت کنند. این دسته از اعضای وابسته باید هر سال طبق تقویمی که از سوی مؤسسه اعلام می‌شود، درخواست خود را از طریق ایمیل به دبیرخانۀ مؤسسه اعلام و مبلغ حق عضویت بین‌المللی را پرداخت کنند.

ب) مزایای عضویت وابسته در مؤسسه

 • دریافت کارت شناسایی ایکوموس ایران و برخورداری از امکان بازدید رایگان و یا همراه با تخفیف از آثار تاریخی و موزه‌های منتخب در ایران.
 • برخورداری از امکان شرکت با حق رأی در مجامع مؤسسه.
 • دریافت اطلاعات و اخبار در زمینه‌های مرتبط با فعالیت‌های ایکوموس.
 • برخورداری از امکان عضویت در کمیته‌های علمی و بر عهده گرفتن مسئولیت کارگروه‌های تخصصی.

تبصره: آن گروه از اعضای وابسته که با پرداخت حق عضویت بین‌المللی، کارت عضویت بین‌المللی دریافت می‌کنند، علاوه بر موارد فوق از مزایای زیر برخوردار می‌شوند:

 • برخورداری از امکان بازدید رایگان و یا همراه با تخفیف از آثار تاریخی و موزه‌های منتخب در جهان.
 • دسترسی رایگان به تمام اطلاعات موجود در وبگاه ایکوموس ایران و ایکوموس جهانی.
 • برخورداری از تخفیف در خرید انتشارات ایکوموس جهانی.

 فهرست آثار تاریخی و موزه‌هایی که امکان بازدید رایگان یا همراه با تخفیف آنها با دریافت کارت عضویت جهانی وجود دارد.

ج) میزان حق عضویت

حق عضویت سالیانۀ اعضای وابسته حقیقی در سال جاری میلادی چهارصد هزار تومان و برای اعضای وابستۀ حقوقی سه میلیون و سیصد هزار تومان است.

تبصره: متقاضیان دریافت کارت ایکوموس جهانی، پس از دریافت تأییدیۀ امکان دریافت کارت از دبیرخانۀ مؤسسه، علاوه بر حق عضویت داخلی، لازم است مبلغ دو میلیون و هفتصد هزار تومان (برای اعضای حقیقی) یا ۲۷ میلیون تومان (برای اعضای حقوقی) برای عضویت بین‌المللی پرداخت کنند.

اعضایی که به عللی تمایل دارند نوع عضویت خود را تغییر دهند، لازم است درخواست خود را قبلاً از طریق ایمیل به دبیرخانه ارسال کنند تا در صورت موافقت هیئت مدیره با تغییر نوع عضویت، حق عضویت خود را متناسب با نوع عضویت جدید واریز کنند. برای این اعضا کارت عضویت جدید صادر می‌شود.

۲. عضو وابستۀ جوان

کلیۀ اعضایی که شرایط عضویت وابسته در مؤسسه را دارا هستند اما سن آنها ۳۰ سال یا کمتر است و یا در ابتدای ورود به حرفه قرار دارند، می‌توانند به عضویت وابستۀ جوان در مؤسسه درآیند.

الف) شرایط عضویت وابستۀ جوان در مؤسسه

 • کلیۀ شرایط عضو وابسته.
 • ارائۀ گواهی که در هنگام عضویت (یا تمدید عضویت) سن آنها ۳۰ سال یا کمتر از آن است یا در ابتدای ورود به حرفه هستند.

تبصره: مؤسسه هر سال امکان عضویت بین‌المللی را برای اعضای وابستۀ جوان، ممکن می‌کند. کسانی که تمایل دارند از این امکان استفاده کنند، لازم است علاوه بر پرداخت حق عضویت داخلی، حق عضویت بین‌المللی را نیز پرداخت کنند. این دسته از اعضای وابستۀ جوان باید هر سال طبق تقویمی که از سوی مؤسسه اعلام می‌شود، درخواست خود را از طریق ایمیل به دبیرخانۀ مؤسسه اعلام و مبلغ حق عضویت بین‌المللی را پرداخت کنند.

ب) مزایای عضویت وابسته جوان در مؤسسه

 • مشابه اعضای وابسته.

ج) میزان حق عضویت

حق عضویت سالیانۀ اعضای وابستۀ جوان در سال جاری میلادی سیصد هزار تومان است.

تبصره: متقاضیان دریافت کارت ایکوموس جهانی، پس از دریافت تأییدیۀ امکان دریافت کارت از دبیرخانۀ مؤسسه، علاوه بر حق عضویت داخلی، لازم است مبلغ یک میلیون و هفتصد هزار تومان برای عضویت بین‌المللی پرداخت کنند.

۳. عضو وابستۀ دانشجویی

دانشجویان در حال تحصیل در کلیۀ مقاطع تحصیلی در دانشگاه‌های کشور در رشته‌های مرتبط با فعالیت‌های ایکوموس، نظیر: حفاظت و مرمت آثار و بناهای تاریخی، معماری، شهرسازی، تاریخ، باستان‌شناسی، مردم‌شناسی، هنرهای سنتی، و دیگر تخصص‌های علمی، فنی، و حقوقی مرتبط، می‌توانند به عضویت وابستۀ دانشجویی مؤسسه درآیند. 

الف) شرایط عضویت وابستۀ دانشجویی در مؤسسه

 • پذیرفتن مفاد «اساسنامۀ مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران» و «بیانیۀ میثاق اخلاقی برای اعضای ایکوموس».
 • محروم نبودن از حقوق اجتماعی.
 • برخورداری از تخصص و سابقۀ کافی.
 • کسب موافقت هیئت مدیرۀ مؤسسه.
 • اشتغال به تحصیل در رشته‌های مرتبط با اهداف مؤسسه در دانشگاه‌های کشور.
 • پرداخت حق عضویت.
 • تبصره: مؤسسه هر سال امکان عضویت بین‌المللی را برای اعضای وابستۀ دانشجویی، ممکن می‌کند. کسانی که تمایل دارند از این امکان استفاده کنند، لازم است علاوه بر پرداخت حق عضویت داخلی، حق عضویت بین‌المللی را نیز پرداخت کنند. این دسته از اعضای وابسته باید هر سال طبق تقویمی که از سوی مؤسسه اعلام می‌شود، درخواست خود را از طریق ایمیل به دبیرخانۀ مؤسسه اعلام و مبلغ حق عضویت بین‌المللی را پرداخت کنند.

ب) مزایای عضویت وابستۀ دانشجویی در مؤسسه

 • مشابه اعضای وابسته اما بدون حق رأی در مجامع مؤسسه.

تبصره: آن گروه از اعضای وابستۀ دانشجویی که با پرداخت حق عضویت بین‌المللی، کارت عضویت بین‌المللی دریافت می‌کنند، علاوه بر موارد فوق از مزایای زیر برخوردار می‌شوند:

 • برخورداری از امکان بازدید رایگان و یا همراه با تخفیف از آثار تاریخی و موزه‌های منتخب در جهان.
 • دسترسی رایگان به تمام اطلاعات موجود در وبگاه ایکوموس ایران و ایکوموس جهانی.
 • برخورداری از تخفیف در خرید انتشارات ایکوموس جهانی.

ج) میزان حق عضویت

حق عضویت سالیانۀ اعضای وابستۀ دانشجویی برای سال جاری میلادی دویست هزار تومان است.

تبصره: متقاضیان دریافت کارت ایکوموس جهانی، پس از دریافت تأییدیۀ امکان دریافت کارت از دبیرخانۀ مؤسسه، علاوه بر حق عضویت داخلی، لازم است مبلغ دو میلیون و هفتصد هزار تومان (چنانچه بیش از سی سال دارند) یا یک میلیون و هفتصد هزار تومان (چنانچه سی سال یا کمتر دارند) برای عضویت بین‌المللی پرداخت کنند.

۴. عضو پشتیبان (حقیقی و حقوقی)

افراد یا نهادهایی که مایل به پشتیبانی از اهداف و فعالیت‌های مؤسسه باشند، می‌توانند به عضویت پشتیبان مؤسسه در آیند.

الف) شرایط عضویت پشتیبان در مؤسسه

 • پذیرفتن مفاد «اساسنامۀ مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران» و «بیانیۀ میثاق اخلاقی برای اعضای ایکوموس».
 • محروم نبودن از حقوق اجتماعی.
 • برخورداری از حسن شهرت.
 • کسب موافقت هیئت مدیرۀ مؤسسه.
 • پرداخت حق عضویت.

تبصره: مؤسسه هر سال امکان عضویت بین‌المللی را برای اعضای پشتیبان، ممکن می‌کند. کسانی که تمایل دارند از این امکان استفاده کنند، لازم است علاوه بر پرداخت حق عضویت داخلی، حق عضویت بین‌المللی را نیز پرداخت کنند. این دسته از اعضای پشتیبان باید هر سال طبق تقویمی که از سوی مؤسسه اعلام می‌شود، درخواست خود را از طریق ایمیل به دبیرخانۀ مؤسسه اعلام و مبلغ حق عضویت بین‌المللی را پرداخت کنند.

ب) مزایای عضویت پشتیبان در مؤسسه

 • دریافت کارت شناسایی ایکوموس ایران و برخورداری از امکان بازدید رایگان و یا همراه با تخفیف از آثار تاریخی و موزه‌های منتخب در ایران.
 • برخورداری از امکان شرکت بدون حق رأی در مجامع مؤسسه.
 • دریافت اطلاعات و اخبار در زمینه‌های مرتبط با فعالیت‌های ایکوموس.
 • امکان عضویت در کمیته‌های علمی.

ج) میزان حق عضویت

حق عضویت سالیانۀ اعضای حقیقی پشتیبان برای سال جاری میلادی یک میلیون و سیصد هزار تومان و حق عضویت سالیانۀ اعضای حقوقی پشتیبان سه میلیون و سیصد هزار تومان است.

تبصره: متقاضیان دریافت کارت ایکوموس جهانی، پس از دریافت تأییدیۀ امکان دریافت کارت از دبیرخانۀ مؤسسه، علاوه بر حق عضویت داخلی، لازم است مبلغ دو میلیون و هفتصد هزار تومان (برای اعضای حقیقی) یا بیست و هفت میلیون تومان (برای اعضای حقوقی) برای عضویت بین‌المللی پرداخت کنند.

خلاصۀ حق عضویت داخلی و بین‌المللی انواع عضویت در سال جاری

نوع عضویت عضویت داخلی عضویت بین‌المللی
عضو وابسته چهارصد هزار تومان دو میلیون و هفتصد هزار تومان
عضو وابستۀ جوان سیصد هزار تومان یک میلیون و هفتصد هزار تومان
عضو وابستۀ‌ دانشجویی دویست هزا ر تومان یک میلیون و هفتصد هزار تومان (چنانچه سی سال یا کمتر داشته باشد) دو میلیون و هفتصد هزار تومان (چنانچه بیش از سی سال داشته باشد)
عضو پشتیبان یک میلیون و سیصد هزار تومان دو میلیون و هفتصد هزار تومان
عضو وابسته حقوقی سه میلیون و سیصد هزار تومان بیست و هفت میلیون تومان
عضو پشتیبان حقوقی سه میلیون و سیصد هزار تومان بیست و هفت میلیون تومان

تقویم ثبت نام برای تجدید کارت ۲۰۲۴ ایکوموس جهانی یا ثبت نام جدید

تاریخ توضیح
۱ اکتبر ۲۰۲۳ (۹ مهر ۱۴۰۲) تا ۳۰ دسامبر ۲۰۲۳ (۹ دی ۱۴۰۲) تجدید عضویت و پذیرش اعضای جدید / مرحلۀ اول صدور کارت برای تجدید عضویت و اعضای جدید
۳۱ می ۲۰۲۴ (۱۱ خرداد ۱۴۰۳) آخرین مهلت برای تجدید عضویت
۱۵ تا ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۴ (۲۵ تیر تا ۹ مرداد ۱۴۰۳) مرحلۀ دوم صدور کارت برای تجدید عضویت و اعضای جدید
پایان اکتبر ۲۰۲۴ (۹ آبان ۱۴۰۳) آخرین مهلت برای ثبت نام جدید / مرحلۀ سوم صدور کارت ویژۀ اعضای جدید.
پیمایش به بالا