کارگروه کارشناسان نوخاستۀ ایکوموس ایران

مهندس عاطفه موسوی

مسئول کارگروه و نمایندۀ کارگروه در ایکوموس جهانی

کارگروه کارشناسان نوخاستۀ ایکوموس ایران در پی تشکیل این کارگروه در ایکوموس جهانی تشکیل شد. اگرچه کمیتۀ ملی ایکوموس ایران با توجه به اهمیتی که برای حضور و مشارکت جوانان در بدنۀ کارشناسی ایکوموس قائل بود، «عضویت دانشجویی» را از سال‌ها قبل تعریف کرده بود، پس از تشکیل این کارگروه در ایکوموس جهانی، با معرفی نماینده ایران به این کارگروه و ایجاد ردۀ عضویتی خاص به‌نام عضو وابستۀ جوان، توجه بیشتری به این امر مبذول داشت.
مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران (کمیتۀ ملی ایکوموس ایران)‌ امیدوار است از طریق مشارکت کارشناسان نوخاسته در فعالیت گروه‌های تخصصی ایجاد شده،‌بتواند بر نقش و جایگاه این گروه از متخصصان در فعالیت‌های خود تأکید بیشتری بکند.

تماس با مسئول کارگروه کارشناسان نوخاستۀ ایکوموس ایران

برای تماس با دبیر کارگروه و همکاری با آن می‌توانید پیام خود را از طریق نشانی epwg@iranicomos.ir ارسال کنید.

پیدایش کارگروه کارشناسان نوخاسته در ایکوموس جهانی

کارگروه کارشناسان نوخاستۀ (EPWG) ایکوموس جهانی در سال ۲۰۱۷ در پاسخ به فراخوان گزارش سالانۀ ایکوموس در سال ۲۰۱۶ مبنی‌بر گسترش زمینۀ عضویت «کارشناسان نوخاسته» تأسیس شد.
جلسۀ افتتاحیۀ کارگروه کارشناسان نوخاستۀ بین‌المللی ایکوموس در نوزدهمین مجمع عمومی ایکوموس در دهلی‌نو، هند، همراه با ارائۀ یک «بیانیه مأموریت» شامل نه توصیه به کمیتۀ مشورتی برگزار شد. در نهایت نه بند مذکور در نوزدهمین مجمع عمومی ایکوموس در دهلی‌نو به تصویب رسید که نقش‌ها و دامنۀ فعالیت‌های کارگروه کارشناسان نوخاسته را تشریح می‌کند. 

غالباً هر ماه کنفرانس‌های از راه دور بین‌المللی و منطقه‌ای توسط کارگروه کارشناسان نوخاسته ترتیب داده می‌شود تا در قالب آنها پیشرفت کارهای در حال انجام، اشتراک‌گذاری به‌روزرسانی‌ها، و مشارکت بیشتر کارشناسان نوخاستۀ میراث در نقش یک کارگروه ایکوموس مطرح و به بحث گذاشته شود.
کارگروه کارشناسان نوخاسته سالانه به کمیتۀ مشورتی ایکوموس در مورد پیشرفت اجرای اقدامات «بیانیۀ مجمع عمومی ۱۹ در خصوص ابتکار کارشناسان نوخاسته» توسط تمامی کمیته‌های ملی و بین‌المللی علمی گزارش می‌دهد.
اهداف اصلی کارگروه کارشناسان نوخاسته

 • امکان گسترش زمینۀ عضویت کارشناسان جوان/نوخاسته
 • تعامل با اعضای کارشناسان تازه‌کار در سراسر ایکوموس؛ هم در کمیته‌های ملی ایکوموس(NCs) و هم کمیته‌های علمی بین‌المللی (ISCs)
 • حفظ تداوم علمی ایکوموس برای نسل‌های آینده
 • تضمین تعامل بین‌نسلی به‌منظور اطمینان از تداوم و پایداری نهاد
 • در میان گذاشتن اصول اخلاقی ایکوموس با حرفه‌مندان در مراحل اولیۀ تحصیل و حرفه‌ایشان

کارشناس نوخاسته کیست؟

مادۀ ۷، آیین‌نامه کمیته‌های علمی بین‌المللی کارشناس نوخاسته را چنین تعریف کرده است:

 • ۷.۱. کارشناس نوخاسته به معنای فردی از اعضای ایکوموس است که دانشجو یا در مراحل اولیۀ مسیر حرفه‌ای خود است.
 • ۷.۲. کارشناسان نوخاسته در ایکوموس برای حفظ تداوم و ارتباط علمی برای نسل‌های آینده و تضمین تعامل بین‌نسلی به‌منظور تداوم سازمان، از جمله از طریق مربیگری، به رسمیت شناخته می‌شوند.
 • ۷.۳. یک کارشناس نوخاسته ممکن است یک عضو اصلی یا یک عضو وابسته باشد و از این نظر دارای حقوق و تعهداتی است که به هر یک از آن انواع عضویت اعطا می شود.
 • ۷.۴. کمیته باید کارشناسان نوخاسته را تشویق کند تا به کار بپیوندد، برنامه‌های مربیگری را معرفی کند، و در جهت دستیابی به ترکیب 20 درصدی از اعضای کارشناسان نوخاسته در کمیته تلاش کند.
 • ۷.۵. در صورت لزوم، یک کمیتۀ بین‌المللی علمی ممکن است از یک کمیتۀ ملی بخواهد که یک یا چند کارشناس نوخاسته را برای کمک به ایجاد تخصص خاص در کشورهایی که چنین نیازی وجود دارد، تعیین کند.
 • ۷.۶. عضوی که توسط کمیته به‌عنوان یک کارشناس نوخاسته شناسایی می شود، پس از یک دورۀ زمانی از پیش تعیین شده که در آیین‌نامۀ کمیته تعیین شده است، دیگر جزو این دسته محسوب نمی‌شود.

مطابق با بیانیۀ مجمع عمومی نوزدهم ایکوموس جهانی، هر کمیتۀ ملی و کمیتۀ علمی بین‌المللی باید یک نمایندۀ کارشناس نوخاسته را برای گروه کاری کارشناسان نوخاسته معرفی کند.
علاوه بر انتخاب کارشناسان نوخاسته در هیئت مدیرۀ کمیته‌های ملی و بین‌المللی علمی، ایجاد گروه‌های کاری کارشناسان نوخاستۀ محلی به‌منظور حمایت از گفتگوی بین نسلی از طریق مشارکت نیز تشویق می‌شود.
برای کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ کارگروه کارشناسان نوخاسته، می‌توانید به بستۀ اطلاعاتی تهیه‌شده توسط این کارگروه مراجعه کنید.

انتشارات کارگروه

پیمایش به بالا