نهادهایی که علاقه‌مند به عضویت در ایکوموس جهانی هستند برای آگاهی از شرایط عضویت با دبیرخانه موسسه تماس بگیرند.
  • اطلاعات متقاضی عضویت

  • چگونگی آشنایی با مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران

پیمایش به بالا