گروه‌های تخصصی

گروه‌های تخصصی با هدف فراهم‌آوردن زمینه‌های فعالیت اعضا برحسب تخصص، پیشینه، یا علائق شخصی آنها ایجاد شده‌اند. هم‌اکنون گروه‌های تخصصی زیر در مؤسسه ایجاد شده است که از آغاز سال ۱۴۰۱ در حال ثبت نام علاقه‌مندان برای آغاز فعالیت آنها بوده‌ایم و هر یک از آنها در مراحل گوناگونی از تشکل و فعالیت خود هستند:

۱. متن 
(تهیۀ انواع متن‌های علمی، آموزشی، خبری، ادبی، نمایشی، و … در قالب کتاب، مقاله و …)
(متن‌پژوهی، سندپژوهی، فیش‌نویسی، خلاصه‌نویسی، چکیده‌نویسی، فهرست‌نویسی، و …)
(ترجمۀ تولیدات علمی و فرهنگی مؤسسه، انتقال دست‌آوردهای مکتوب بین‌المللی، ترجمۀ فیلم‌های علمی و آموزشی، عرضۀ بین‌المللی فعالیت‌های میراث فرهنگی کشور، و …)

۲. رسانه
(همکاری در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و انواع فیلم و نمایش و تیزر، فراهم آوردن ارتباط بیشتر بین میراث فرهنگی و هنرهای نمایشی، و …)
(تهیۀ نرم‌افزارهای مورد نیاز، تهیۀ تصاویر و اسناد الکترونیک لازم، تهیۀ آرشیو الکترونیک، و …)

۳.  کودکان و رسانه
(استفاده از کلیۀ امکانات و روش‌ها برای افزایش آشنایی و دلبستگی کودکان به مواریث فرهنگی، برگزاری کارگاه‌ها و مسابقات، انجام سفر و بازدید، طراحی اسباب بازی، عرضۀ تجربیات جهانی در این باره، و …)

۴. ارتباطات
(ارتباط با سایر کمیته‌های ملی و علمی ایکوموس و یونسکو، استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی برای معرفی ایران، معرفی دستاوردهای جهانی به داخل کشور، شرکت در سمپوزیم‌های بین‌المللی برای ارتقای آشنایی جهان با آثار و تجارب ایران، و …)
(شناسایی، مستندنگاری، ثبت و ضبط میراث مادی و معنوی، معرفی و ترویج شیوه‌های نوین برداشت آثار، حضور در مجامع و رویدادهای مربوط به میراث فرهنگی؛ ارتباط با نهادهای مربوطه؛ معرفی مؤسسه و ترغیب به عضویت در آن؛ و …)
(افزودن به آثار شناخته‌شده و شرح ارزش‌های آن، توجه به میراث ملموس و ناملموس و رابطۀ آنها، و …)
(برنامه‌ریزی، مدیریت، اجرا، و گزارش نشست‌های علمی و کارگاه‌های آموزشی در زمینۀ مباحث نظری و پژوهش‌های میراث فرهنگی، مبانی و روش‌های علمی و عملی حفاظت و مرمت، آشنایی با هنرها و فن‌آوری‌های کهن، و …)
(برگزاری مجالس، تماس با مسئولین، ارتباط با سمن‌های مربوطه، برگزاری انواع مسابقه، تماس با نشریات و رسانه‌های عمومی، تنظیم گزارش‌های لازم، و …)
(گردآوری اطلاعات فعالیت‌ها، تنظیم گزارش به رسانه‌ها، تنظیم گزارش سالانه، و …)
(مفاهیم و رویکردهای نو در توریسم فرهنگی، بررسی چالش‌های توریسم و حفاظت میراث فرهنگی در ایران، معرفی و تحلیل و نقد تجارب ارزشمند ایران و جهان، …)

۵. فعالیت حقوقی
(بررسی قوانین، معاهده‌ها، منشورها، و توصیه‌نامه‌های بین‌المللی و روش‌های بهره‌گیری از آن، همکاری با مراجع ذی‌ربط برای حفاظت حقوقی از آثار، ارتباط با مراجع ذی‌ربط برای تنظیم مصوبات لازم، ارتباط با قوۀ قضائیه برای صیانت بهتر از آثار، و …)

۶. نقد حفاظت و مرمت
(معرفی و تحلیل و نقد تجارب ارزشمند حفاظت و مرمت بناها و بافت‌های تاریخی در ایران و جهان، معرفی و تحلیل نظریه‌ها و اصول و اسناد، …)

۷. مفاهیم و رویکردها در میراث فرهنگی
(معرفی، تحلیل، و تفسیر مفاهیم و رویکردها در شناخت و حفاظت از میراث فرهنگی از گذشته تا امروز، …)

۸. نقش (آرایه های وابسته به معماری)

پیمایش به بالا