دیدگاه‌های ایسکارساه دربارۀ محفاظت ساختمان‌های میراثی از آتش‌سوزی

شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌های تاریخی (ایکوموس)

موضوعات بحرانی صیانت فرهنگی بین‌المللی

کمیتۀ بین‌المللی علمی تحلیل و مرمت ساختمان‌های میراث معماری (ایسکارساه) وبیناری برای تأکید بر نیاز فوری برای تدوین راهبردهای حفاظتی در پاسداشت ساختمان‌های میراثی برگزار می‌کند. این وبینار بخشی از سلسله وبینارهای گسترده‌تری است که بر موضوعات بحرانی در صیانت فرهنگی بین‌المللی تمرکز دارند.

در این وبینار مهندسان وابسته به ایسکارساه و متخصصان میراث دیدگاه‌های ارزشمندشان را پیرامون چهار موضوع در میان می‌گذارند:
۱. به‌کار گیری رویکرد «مطلع از مخاطره» (risk-informed)  برای پاسخگویی کارآمد به مخاطرات آتش‌سوزی در دادگاه توئید (آمریکا).
۲. معیارهای محافظت در برابر آتش‌سوزی در اثر میراث جهانی میدان نقش جهان در اصفهان (ایران).
۳. بازسازی معبد ونگدو فودرانگ دزونگ (بوتان).
۴. آتش‌سوزی نتردام: بناهای تاریخی، فناوری، و ابعاد انسانی (فرانسه).

  • هم‌اکنون برای ثبت‌نام از این نشانی اقدام کنید: B2n.ir/n49416
  • زمان: ۱۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۴ ـ ۱۵ (۲۸ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۱۶:۳۰ ـ ۱۷:۳۰)
پیمایش به بالا