انتشار منشور ونیز به زبان فارسی به‌مناسبت شصتمین سالگرد تصویب

ایکوموس جهانی سال جاری را به‌عنوان سال جهانی بلایا و مخاصمات از دید منشور ونیز نام‌گذاری کرده است. امسال مقارن شصتمین سالگرد تصویب منشور ونیز است. بدین منظور ایکوموس جهانی از کمیته‌های ملی خواسته است که ترجمۀ منشور ونیز را به زبان ملی خود ارسال کنند. ایکوموس ایران متن فارسی این منشور را به‌ترجمۀ زنده‌یاد دکتر باقر آیت‌الله‌زاده شیرازی و ویراستاری دکتر محمدرضا رحیم‌زاده بدین منظور ارسال کرده است که در وبگاه ایکوموس جهانی قرار می‌گیرد.

این ترجمه را به‌عنوان آغاز فعالیت‌های ایکوموس ایران برای سال بلایا و مخاصمات از دید منشور ونیز در اختیار عموم علاقه‌مندان قرار می‌دهیم. 

پیمایش به بالا