بیانیۀ حمایت از آرشیو‌ها، کتابخانه‌ها، موزه‌ها، و مکان‌های میراثی در مخاصمات مسلحانه و عدم‌ثبات سیاسی

همچنانکه هفتادمین سالگرد پیمان ۱۹۵۴ لاهه را گرامی می‌داریم، شورای بین‌المللی آرشیوها (ایکا)، شورای بین‌المللی موزه‌ها (ایکوم)، فدراسیون بین‌المللی مؤسسات و نهادهای کتابخانه‌ای (ایفلا)، و شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌های تاریخی (ایکوموس) نگرانی عمیق خود را نسبت به صدمات فزاینده به جان انسان‌ها و میراث فرهنگی ابراز می‌دارند.

ماه مه ۲۰۲۴ مصادف است با هفتادمین سالگرد پیمان ۱۹۵۴ لاهه برای حمایت از اموال فرهنگی در شرایط مخاصمۀ‌ مسلحانه، اولین معاهدۀ بین‌المللی که منحصراً به این موضوع توجه داشت. امروز، با شدتی فزاینده و اخطاردهنده، رخدادهای تأسف‌بار بسیاری موجب تلفات گستردۀ انسانی و خسارت به میراث فرهنگی و اسنادی جهان شد.

شورای بین‌المللی آرشیوها (ایکا)، شورای بین‌المللی موزه‌ها (ایکوم)، شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌های تاریخی (ایکوموس)، و فدراسیون بین‌المللی مؤسسات و نهادهای کتابخانه‌ای (ایفلا) نگرانی عمیق خود را از این صدمات فزاینده به  جان انسان‌ها و میراث فرهنگی در این مخاصمات مسلحانه و عدم ثبات سیاسی ابراز می‌کنند.

ما انزجار خود را از تلفات جانی اعلام می‌کنیم و بر اولویت داشتن حفظ جان همۀ انسان‌ها تأکید می‌ورزیم. ما همچنین حملات به موزه‌ها، آرشیوها، کتابخانه‌ها، و مکان‌های میراثی و تخریب آنها را محکوم می‌کنیم، زیرا آنها بخشی حیاتی و منحصربه‌فرد از فرهنگ مردمان تحت تأثیر مخاصمه هستند. ایکا، ایکوم، ایکوموس، و ایفلا از همه طرف‌های درگیر در مخاصمه می‌خواهند به کتابخانه‌ها، آرشیوها، موزه‌ها، و مکان‌های میراثی احترام بگذارند و از آنها محافظت کنند.

یادآور می‌شویم که کل میراث فرهنگی و اسنادی برای بقای جوامع ما ضرورت دارد و همکاری مستمر بین‌المللی و بین بخشی برای حفاظت مؤثر از آن لازم است. به همین منظور، این چهار سازمان در سال ۱۹۹۶ کمیتۀ بین‌المللی سپر آبی را تشکیل دادند که از طریق آن، از جمله، برای ایجاد آمادگی و واکنش به شرایط اضطراری که ممکن است بر میراث فرهنگی تأثیر بگذارد، با یکدیگر همکاری می‌کنند.

طی این وضعیت اضطراری، کتابخانه‌ها، موزه‌ها، آرشیو‌ها، و مکان‌های میراثی ما نقش مهمی را که در حفظ و اشاعۀ میراث فرهنگی ملموس و ناملموس و در گرد هم آوردن جوامع ایفا می‌کنند، به‌نمایش گذاشتند. فرهنگ یک عنصر بنیادی برای نجات‌بخشی و اشاعۀ صلح است.

پیمایش به بالا