پروژۀ «صیانت از مواریث» در شبکه‌های اجتماعی

پروژۀ‌ صیانت از مواریث (Preserving Legacies) همکاری‌ای است میان ایکوموس بین‌الملل و انجمن نشنال جئوگرافیک. هدف آن توانبخشی جوامع برای پاسداری از میراث طبیعی و فرهنگی‌شان در مقابل پیامدهای تغییر اقلیم است. این پروژه قصد دارد از راه آموزش فنی و ظرفیت‌سازی در جوامع، ابزارهای کارآمد برای اقدامات همسازی با تغییر اقلیمِ متناسب با هر موقعیت و جمعیت فراهم کند.

برای آشنایی با این پروژه به وبگاه آنها رجوع کنید: https://www.heritageadapts.org

در پایین همین صفحه می‌توانید نشانی‌های شبکه‌های اجتماعی صیانت از مواریث را بیابید.

پیمایش به بالا