گروه تخصصی نگارش

سومین جلسۀ گروه تخصصی نگارش برگزار شد

سومین جلسۀ گروه تخصصی نگارش برگزار شد

سومین  جلسۀ گروه تخصصی نگارش طبق برنامه در روز سه شنبه، ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ با شرکت ۲۰ نفر از اعضای گروه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در این جلسه در ادامۀ مباحث جلسۀ پیش، اعضا به طرح دیدگاه‌های خود دربارۀ گروه و برنامه‌های آن پرداختند. مقرر شد جلسات بعدی این گروه تخصصی همراه با گروه تخصصی گردآوری اطلاعات پژوهش و گردآوری اطلاعات مکتوب برگزار شود. جلسۀ بعدی این دو گروه تخصصی سه‌شنبه، ۸ شهریور، ساعت ۱۵:۳۰ ـ ۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد.

سومین جلسۀ گروه تخصصی نگارش برگزار شد
سومین جلسۀ گروه تخصصی نگارش برگزار شد
سومین جلسۀ گروه تخصصی نگارش برگزار شد
سومین جلسۀ گروه تخصصی نگارش برگزار شد
سومین جلسۀ گروه تخصصی نگارش برگزار شد
سومین جلسۀ گروه تخصصی نگارش برگزار شد

سومین جلسۀ گروه تخصصی نگارش برگزار شد بیشتر بخوانید »

دومین جلسۀ‌ گروه تخصصی نگارش

دومین جلسۀ گروه تخصصی نگارش برگزار شد

دومین جلسۀ گروه تخصصی نگارش طبق برنامه در روز یکشنبه، ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ با شرکت ۳۵ نفر از اعضای گروه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در این جلسه در ادامۀ مباحث جلسۀ پیش، اعضا به طرح دیدگاه‌های خود دربارۀ گروه و برنامه‌های آن پرداختند.

جلسۀ بعدی این گروه در تاریخ ۲۵ مرداد، ساعت ۱۶-۱۸ برگزار خواهد شد.

دومین جلسۀ‌ گروه تخصصی نگارش
دومین جلسۀ‌ گروه تخصصی نگارش

دومین جلسۀ گروه تخصصی نگارش برگزار شد بیشتر بخوانید »

نخستین جلسۀ گروه تخصصی نگارش برگزار شد

نخستین جلسۀ گروه تخصصی نگارش در روز چهارشنبه، ۲۹ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۱۷:۳۰ در دفتر مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران تشکیل شد. در این جلسه که با حضور ۲۴ نفر از اعضای این گروه تشکیل شد، آقای دکتر مهدی حجت، رئیس مؤسسه، ضمن خوشامد و تقدیر از حاضران و سایر اعضای گروه، توضیحاتی دربارۀ بیانیۀ ایکوموس ایران و علل شکل‌گیری گروه‌های تخصصی و مسئولیت‌های آنها برای تحقق اهداف بیانیۀ فوق ارائه کردند.

در ادامه حاضران پرسش‌ها و دیدگاه‌هایی مطرح کردند و مقرر شد برای ادامۀ گفتگوها و پیشبرد امور جلسات گروه به طور منظم یک هفته در میان سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۶ ـ ۱۸ در دفتر مؤسسه تشکیل گردد.

جلسۀ دوم گروه تخصصی نگارش در روز سه‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۶ـ۱۸ در دفتر مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران تشکیل خواهد شد. در این جلسه امکانات لازم برای شرکت مجازی اعضایی که به علل گوناگون نمی‌توانند حضوراً در جلسه شرکت کنند، فراهم خواهد بود.

گروه تخصصی نگارش، جلسۀ اول
گروه تخصصی نگارش، جلسۀ اول

نخستین جلسۀ گروه تخصصی نگارش برگزار شد بیشتر بخوانید »

لوگو ایکوموس ایران

برگزاری نخستین جلسۀ گروه تخصصی نگارش

نخستین جلسۀ گروه تخصصی نگارش، در روز چهارشنبه، ۲۹ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۱۷:۳۰ در ساختمان اصلی ایکوموس ایران (خانۀ قوام) تشکیل می‌گردد. از کلیۀ عزیزانی که در این گروه تخصصی ثبت نام کرده‌اند دعوت می‌کنیم در این جلسه شرکت فرمایند.

نشانی دفتر ایکوموس ایران: تهران، خیابان امیرکبیر، نرسیده به چهارراه سرچشمه، کوچۀ علیرضا جاویدی، شمارۀ ۱۰۷.

از اعضای محترم درخواست می‌کنیم که حضور خود را از طریق تلفن مؤسسه (۳۳۴۴۰۰۵۴) به سرکار خانم باقری اعلام فرمایند.

برگزاری نخستین جلسۀ گروه تخصصی نگارش بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا