نخستین جلسۀ گروه تخصصی نگارش برگزار شد

نخستین جلسۀ گروه تخصصی نگارش در روز چهارشنبه، ۲۹ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۱۷:۳۰ در دفتر مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران تشکیل شد. در این جلسه که با حضور ۲۴ نفر از اعضای این گروه تشکیل شد، آقای دکتر مهدی حجت، رئیس مؤسسه، ضمن خوشامد و تقدیر از حاضران و سایر اعضای گروه، توضیحاتی دربارۀ بیانیۀ ایکوموس ایران و علل شکل‌گیری گروه‌های تخصصی و مسئولیت‌های آنها برای تحقق اهداف بیانیۀ فوق ارائه کردند.

در ادامه حاضران پرسش‌ها و دیدگاه‌هایی مطرح کردند و مقرر شد برای ادامۀ گفتگوها و پیشبرد امور جلسات گروه به طور منظم یک هفته در میان سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۶ ـ ۱۸ در دفتر مؤسسه تشکیل گردد.

جلسۀ دوم گروه تخصصی نگارش در روز سه‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۶ـ۱۸ در دفتر مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران تشکیل خواهد شد. در این جلسه امکانات لازم برای شرکت مجازی اعضایی که به علل گوناگون نمی‌توانند حضوراً در جلسه شرکت کنند، فراهم خواهد بود.

گروه تخصصی نگارش، جلسۀ اول
گروه تخصصی نگارش، جلسۀ اول
پیمایش به بالا