گروه تخصصی نگارش

فهرست اولیۀ اعضا

۱. مهدی حجت (دکتری معماری)

۲. محمدرضا رحیم‌زاده (دکتری معماری)

۳. سعید محمود کلایه (کارشناسی ارشد حفاظت و مرمت بناهای تاریخی)

۴. ذات‌الله نیک‌زاد (دکتری مرمت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی)

۵. محمدرضا حودت (معماری)

۶. مریم ساعدی (شهرسازی )

۷. آرش بوستانی (دکتری مرمت و حفاظت)

۸. مولود کیان راستی (حفاظت و مرمت بناها)

۹. سارا روحالامینی (کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران)

۱۰. سارا مشاریان (کارشناسی ارشد حفاظت و مرمت بناها)

۱۱. بهروز اسکندری (باستان شناسی)

۱۲. مسلم مطلبی (مهندسی محیط زیست)

۱۳. نوید طاهری (کارشناسی ارشد مرمت و احیا)

۱۴. آناهیتا پودات (باستان‌شناسی)

۱۵. مجتبی عبادی فتح (کارشناسی ارشد مدیریت گردشگری)

۱۶. محمد حسن زهتابان (معماری)

۱۷. نسترن پارسایی (معماری)

۱۸. محمد ربیعی (کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها، گرایش مرمت شهری)

۱۹. علی کاظم‌پور فرد (مرمت و احیای بناها)

۲۰. محمدرضا عسکرانی (تاريخ)

۲۱. دیبا زیرک‌باش (جغرافيا و برنامه‌ريزی شهری)

۲۲. فاطمه توانایی مروی (دکتری معماری)

۲۳. ستاره امینی (مهندسی عمران، مهندسی و مدیریت منابع آب)

۲۴. فرناز فرشاد (معماری و طراحی شهری)

۲۵. محمدمهدی کلانتری (مرمت و احیای بناها)

۲۶. سمیرا عرب (مرمت و احیای بناها)

اسکرول به بالا