سومین جلسۀ گروه تخصصی نگارش برگزار شد

سومین جلسۀ گروه تخصصی نگارش برگزار شد

سومین  جلسۀ گروه تخصصی نگارش طبق برنامه در روز سه شنبه، ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ با شرکت ۲۰ نفر از اعضای گروه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در این جلسه در ادامۀ مباحث جلسۀ پیش، اعضا به طرح دیدگاه‌های خود دربارۀ گروه و برنامه‌های آن پرداختند. مقرر شد جلسات بعدی این گروه تخصصی همراه با گروه تخصصی گردآوری اطلاعات پژوهش و گردآوری اطلاعات مکتوب برگزار شود. جلسۀ بعدی این دو گروه تخصصی سه‌شنبه، ۸ شهریور، ساعت ۱۵:۳۰ ـ ۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد.

سومین جلسۀ گروه تخصصی نگارش برگزار شد
سومین جلسۀ گروه تخصصی نگارش برگزار شد
سومین جلسۀ گروه تخصصی نگارش برگزار شد
سومین جلسۀ گروه تخصصی نگارش برگزار شد
سومین جلسۀ گروه تخصصی نگارش برگزار شد
سومین جلسۀ گروه تخصصی نگارش برگزار شد
پیمایش به بالا