گروه تخصصی پژوهش و گردآوری اطلاعات مکتوب

دومین جلسۀ گروه تخصصی پژوهش و گردآوری اطلاعات مکتوب برگزار شد

دومین جلسۀ گروه تخصصی نگارش طبق برنامه در روز یکشنبه، ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ با شرکت ۱۲ نفر از اعضای گروه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در این جلسه در ادامۀ مباحث جلسۀ پیش، اعضا به طرح دیدگاه‌های خود دربارۀ گروه و برنامه‌های آن پرداختند.

جلسۀ بعدی این گروه در تاریخ ۶ شهریور، ساعت ۱۶ ـ ۱۸ برگزار خواهد شد.

دومین جلسۀ گروه تخصصی پژوهش و گردآوری اطلاعات مکتوب برگزار شد بیشتر بخوانید »

نخستین جلسۀ گروه تخصصی پژوهش و گردآوری اطلاعات مکتوب

نخستین جلسۀ گروه تخصصی پژوهش و گردآوری اطلاعات مکتوب برگزار شد

نخستین جلسۀ گروه تخصصی پژوهش و گردآوری اطلاعات مکتوب در روز یکشنبه، ۹ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۷:۳۰ در دفتر مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران تشکیل شد. در این جلسه که با شرکت حضوری و مجازی ۱۵ نفر از اعضای این گروه و برخی از اعضای هیئت مدیرۀ مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران تشکیل شد، آقای دکتر مهدی حجت، رئیس مؤسسه، ضمن خوشامدگویی و تقدیر از حاضران و سایر اعضای گروه، توضیحاتی دربارۀ اهمیت و جایگاه بیانیۀ ایکوموس ایران و علل شکل‌گیری گروه‌های تخصصی و مسئولیت‌های آنها برای تحقق اهداف بیانیۀ فوق ارائه کردند.

در ادامه حاضران به معرفی خود و همچنین طرح پرسش‌‌ها و دیدگاه‌ها‌یی پرداختند و مقرر شد برای ادامۀ گفتگوها و پیشبرد امور، جلسات گروه به طور منظم یک هفته در میان ساعت ۱۵ ـ ۱۷ در دفتر مؤسسه تشکیل گردد.

جلسۀ دوم گروه تخصصی پژوهش و گردآوری اطلاعات مکتوب در روز یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۵ـ۱۷ در دفتر مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران تشکیل خواهد شد.

نخستین جلسۀ گروه تخصصی پژوهش و گردآوری اطلاعات مکتوب
نخستین جلسۀ گروه تخصصی پژوهش و گردآوری اطلاعات مکتوب
نخستین جلسۀ گروه تخصصی پژوهش و گردآوری اطلاعات مکتوب
نخستین جلسۀ گروه تخصصی پژوهش و گردآوری اطلاعات مکتوب

نخستین جلسۀ گروه تخصصی پژوهش و گردآوری اطلاعات مکتوب برگزار شد بیشتر بخوانید »

لوگو ایکوموس ایران

برگزاری نخستین جلسۀ گروه تخصصی پژوهش و گردآوری اطلاعات مکتوب

نخستین جلسۀ گروه تخصصی پژوهش و گردآوری اطلاعات مکتوب، در روز یکشبه، ۹ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۷:۳۰ در ساختمان اصلی ایکوموس ایران (خانۀ قوام) تشکیل می‌گردد. از کلیۀ عزیزانی که در این گروه تخصصی ثبت نام کرده‌اند دعوت می‌کنیم در این جلسه شرکت فرمایند.

نشانی دفتر ایکوموس ایران: تهران، خیابان امیرکبیر، نرسیده به چهارراه سرچشمه، کوچۀ علیرضا جاویدی، شمارۀ ۱۰۷.

از اعضای محترم درخواست می‌کنیم که حضور خود را از طریق تلفن مؤسسه (۳۳۴۴۰۰۵۴) به سرکار خانم باقری اعلام فرمایند.

برگزاری نخستین جلسۀ گروه تخصصی پژوهش و گردآوری اطلاعات مکتوب بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا