گروه تخصصی پژوهش و گردآوری اطلاعات مکتوب

فهرست اولیۀ اعضا

۱. مهناز اشرفی (دکتری معماری)

۲. سعید محمود کلایه (کارشناسی ارشد حفاظت و مرمت بناهای تاریخی)

۳. امیر یزدانفر (باستانشناسی)

۴. مولود کیان راستی (حفاظت و مرمت بناها)

۵. سارا روح الامین (حفاظت و مرمت بناها)

۶. سارا مشاریان (حفاظت و مرمت بناها)

۷. سعید محمودکلایه (حفاظت و مرمت بناها)

۸. مهنازاشرفی (معماری)

۹. هانیه دبیری (معماری)

۱۰. مسلم مطلبی (مهندسی محیط زیست)

۱۱. آناهیتا پودات (باستان شناسی)

۱۲. مجتبی عبادی فتح (مدیریت گردشگری)

۱۳. نسترن پارسایی (معماری )

۱۴. نجمه طیبی زاده (باستانشناسی)

۱۵. علی کاظم پور فرد (حفاظت و مرمت بناها)

۱۶. ستاره امینی (مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت منابع آب)

۱۷. فرناز فرشاد (معماری و طراحی شهری)

۱۸. نیوشا مرتضوی (مطالعات‌ معماری ایران)

اسکرول به بالا