نخستین جلسۀ گروه تخصصی پژوهش و گردآوری اطلاعات مکتوب

نخستین جلسۀ گروه تخصصی پژوهش و گردآوری اطلاعات مکتوب برگزار شد

نخستین جلسۀ گروه تخصصی پژوهش و گردآوری اطلاعات مکتوب در روز یکشنبه، ۹ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۷:۳۰ در دفتر مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران تشکیل شد. در این جلسه که با شرکت حضوری و مجازی ۱۵ نفر از اعضای این گروه و برخی از اعضای هیئت مدیرۀ مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران تشکیل شد، آقای دکتر مهدی حجت، رئیس مؤسسه، ضمن خوشامدگویی و تقدیر از حاضران و سایر اعضای گروه، توضیحاتی دربارۀ اهمیت و جایگاه بیانیۀ ایکوموس ایران و علل شکل‌گیری گروه‌های تخصصی و مسئولیت‌های آنها برای تحقق اهداف بیانیۀ فوق ارائه کردند.

در ادامه حاضران به معرفی خود و همچنین طرح پرسش‌‌ها و دیدگاه‌ها‌یی پرداختند و مقرر شد برای ادامۀ گفتگوها و پیشبرد امور، جلسات گروه به طور منظم یک هفته در میان ساعت ۱۵ ـ ۱۷ در دفتر مؤسسه تشکیل گردد.

جلسۀ دوم گروه تخصصی پژوهش و گردآوری اطلاعات مکتوب در روز یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۵ـ۱۷ در دفتر مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران تشکیل خواهد شد.

نخستین جلسۀ گروه تخصصی پژوهش و گردآوری اطلاعات مکتوب
نخستین جلسۀ گروه تخصصی پژوهش و گردآوری اطلاعات مکتوب
نخستین جلسۀ گروه تخصصی پژوهش و گردآوری اطلاعات مکتوب
نخستین جلسۀ گروه تخصصی پژوهش و گردآوری اطلاعات مکتوب
پیمایش به بالا