گروه تخصصی فعالیت سمعی بصری

نخستین جلسۀ گروه تخصصی فعالیت‌های سمعی و بصری برگزار شد

نخستین جلسۀ گروه تخصصی فعالیت‌های سمعی و بصری برگزار شد

نخستین جلسۀ گروه تخصصی فعالیت‌های سمعی و بصری طبق برنامه در روز چهارشنبه، ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ با شرکت ۱۶ نفر از اعضای گروه به و برخی از اعضای هیئت مدیره به‌صورت حضوری و با مشارکت مجازی برخی از اعضای ساکن شهرهای دیگر برگزار شد. در این جلسه آقای دکتر مهدی حجت، رئیس مؤسسه، ضمن خوشامدگویی و تقدیر از حاضران و سایر اعضای گروه، توضیحاتی دربارۀ اهمیت و جایگاه بیانیۀ ایکوموس ایران و علل شکل‌گیری گروه‌های تخصصی و مسئولیت‌های آنها برای تحقق اهداف بیانیۀ فوق ارائه کردند.

در ادامه حاضران به معرفی خود و همچنین طرح پرسش‌‌ها و دیدگاه‌ها‌یی پرداختند و مقرر شد برای ادامۀ گفتگوها و پیشبرد امور، جلسات گروه به طور منظم یک هفته در میان ساعت ۱۶ ـ ۱۸ در دفتر مؤسسه تشکیل گردد.

جلسۀ دوم گروه تخصصی فعالیت‌های سمعی و بصری در روز چهارشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۱۶ـ۱۸ در دفتر مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران تشکیل خواهد شد.

نخستین جلسۀ گروه تخصصی فعالیت‌های سمعی و بصری برگزار شد
نخستین جلسۀ گروه تخصصی فعالیت‌های سمعی و بصری برگزار شد
نخستین جلسۀ گروه تخصصی فعالیت‌های سمعی و بصری برگزار شد
نخستین جلسۀ گروه تخصصی فعالیت‌های سمعی و بصری برگزار شد

نخستین جلسۀ گروه تخصصی فعالیت‌های سمعی و بصری برگزار شد بیشتر بخوانید »

لوگو ایکوموس ایران

برگزاری نخستین جلسۀ گروه تخصصی فعالیت‌های سمعی و بصری

نخستین جلسۀ گروه تخصصی فعالیت‌های سمعی و بصری، در روز چهارشنبه، ۱۹ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۶ـ۱۸ در ساختمان اصلی ایکوموس ایران (خانۀ قوام) تشکیل می‌گردد. از کلیۀ عزیزانی که در این گروه تخصصی ثبت نام کرده‌اند دعوت می‌کنیم در این جلسه شرکت فرمایند.

نشانی دفتر ایکوموس ایران: تهران، خیابان امیرکبیر، نرسیده به چهارراه سرچشمه، کوچۀ علیرضا جاویدی، شمارۀ ۱۰۷.

از اعضای محترم درخواست می‌کنیم که حضور خود را از طریق تلفن مؤسسه (۳۳۴۴۰۰۵۴) به سرکار خانم باقری اعلام فرمایند.

برگزاری نخستین جلسۀ گروه تخصصی فعالیت‌های سمعی و بصری بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا