گروه تخصصی فعالیت سمعی و بصری

فهرست اولیۀ اعضا

۱. پژمان مظاهری‌پور (کارشناسی کارگردانی سینما)

۲. محمدحسن قاضی (کارشناسی ارشد حفاظت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی)

۳. حسام دهقانی (مهندسی کامپیوتر)

۴. خشایار محمودآبادی (کارگردانی سینما)

۵. سارا مشاریان (حفاظت و مرمت بناها)

۶. حسام دهقانی (مهندسی کامپیوتر)

۷. پژمان مظاهری پور (کارگردانی سینمایی)

۸. محمدحسن قاضی (مرمت و احیای بناها)

۹. هانیه دبیری (معماری)

۱۰. مرتضی کوثری (برنامه ریزی گردشگری)

۱۱. مسلم مطلبی (مهندسی محیط زیست)

۱۲. نویدطاهری (معماری-مرمت و احیا)

۱۳. آناهیتا پودات (باستان شناسی)

۱۴. محمد حسن زهتابان (مهندسی معماری)

۱۵. مریم سرپولکی (ادبیات نمایشی)

۱۶. محمد مهدی کلانتری (مرمت و احیای بناها) 

اسکرول به بالا