نخستین جلسۀ گروه تخصصی فعالیت‌های سمعی و بصری برگزار شد

نخستین جلسۀ گروه تخصصی فعالیت‌های سمعی و بصری برگزار شد

نخستین جلسۀ گروه تخصصی فعالیت‌های سمعی و بصری طبق برنامه در روز چهارشنبه، ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ با شرکت ۱۶ نفر از اعضای گروه به و برخی از اعضای هیئت مدیره به‌صورت حضوری و با مشارکت مجازی برخی از اعضای ساکن شهرهای دیگر برگزار شد. در این جلسه آقای دکتر مهدی حجت، رئیس مؤسسه، ضمن خوشامدگویی و تقدیر از حاضران و سایر اعضای گروه، توضیحاتی دربارۀ اهمیت و جایگاه بیانیۀ ایکوموس ایران و علل شکل‌گیری گروه‌های تخصصی و مسئولیت‌های آنها برای تحقق اهداف بیانیۀ فوق ارائه کردند.

در ادامه حاضران به معرفی خود و همچنین طرح پرسش‌‌ها و دیدگاه‌ها‌یی پرداختند و مقرر شد برای ادامۀ گفتگوها و پیشبرد امور، جلسات گروه به طور منظم یک هفته در میان ساعت ۱۶ ـ ۱۸ در دفتر مؤسسه تشکیل گردد.

جلسۀ دوم گروه تخصصی فعالیت‌های سمعی و بصری در روز چهارشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۱۶ـ۱۸ در دفتر مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران تشکیل خواهد شد.

نخستین جلسۀ گروه تخصصی فعالیت‌های سمعی و بصری برگزار شد
نخستین جلسۀ گروه تخصصی فعالیت‌های سمعی و بصری برگزار شد
نخستین جلسۀ گروه تخصصی فعالیت‌های سمعی و بصری برگزار شد
نخستین جلسۀ گروه تخصصی فعالیت‌های سمعی و بصری برگزار شد
پیمایش به بالا