سرمقاله (معرفی مقالات مربوط به غار کلماکره)

دکتر سیدباقر آیت‌الله‌زاده شیرازی

سرمقالۀ مجلۀ اثر، دورۀ ۱۳، شمارۀ ۲۱
شهریور ۱۳۷۱

از آن زمان که یک شکارچی محلی در تعقیب شکار خود به غار کلماکره واقع در پانزده کیلومتری غرب پلدختر ملاوی برخورد کرد حدود چهار سال می‌گذرد و حرف و حدیث‌های بسیار درباره این غار آن را تا امروز اثری طبیعی تاریخی بی‌نظیر و منحصر به‌فرد درآورده است. صدها قطعه شیئ منتسب به آن که به‌صورت غیرقانونی از غار به‌دست آمده است. توقیف، و ده‌ها نفر در ارتباط با آن بازداشت شده‌اند. ولی تا این زمان هنوز سخنی جدی و پژوهشی علمی و قانع‌کننده توسط پژوهشگران و افراد ذی‌صلاح دربارۀ آن ارائه نگردیده است. گزارش حاضر که توسط آقای غضنفری مدیر میراث فرهنگی استان لرستان در اولین بازدید خود از غار در تاریخ ۶۹/۹/۲۲ تهیه گردیده است می‌تواند فتح بابی برای یک گفتگوی جدی دربارۀ این پدیدۀ طبیعی فرهنگی استثنایی باشد.

اولین هیئت علمی پژوهشی سازمان میراث فرهنگی کشور با تلاش بسیار در تیرماه سال جاری به سرپرستی آقای معتمدی، باستان‌شناس پرسابقه، به محل اعزام گردیده است. به امید آنکه بتواند بسیاری از ابهاماتی را که به صورت هاله‌ای، این موضع را فرا گرفته است روشن سازد.  بررسی‌ها در مورد اشیاء بازیافته نیز در جریان است هرچند بسیاری از اشیاء هنوز در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار نگرفته است، ولی از آنچه که از این غار تاکنون به‌دست آمده و یا به آن انتساب یافته است صاحب‌نظران چنین برداشت دارند که کشف این اثر تحولی بزرگ می‌تواند در شناخته‌های زیست‌محیطی ما از منطقه بگذارد.

به امید آنکه مجلۀ اثر بتواند منعکس‌کنندۀ نظریات علمی و مستند جدی پژوهشگران و محققین دربارۀ غار کلماکرما و یافته‌ای منتسب به آن در شماره‌های آینده باشد.

اثر 

پیمایش به بالا