آلبوم عکس‌های مهندس محمد مهریار

طی مدتی که قصد برگزاری گرامیداشت برای مهندس محمد مهریار داشتیم، عکس‌هایی از ایشان از طریق‌های گوناگون به دست ما رسیده است که نام عکاس و موقعیت عکاسی برخی از آنها را نمی‌دانیم. انتشار این مجموعه در اینجا برای آشنایی ملموس با استاد محمد مهریار است.
از کسانی که دربارۀ عکس‌ها اطلاعاتی دارند خواهشمندیم ما را در تکمیل اطلاعات مربوط به عکس‌ها (محل عکس‌برداری، نام عکاس، اطلاعاتی دربارۀ موقعیت، افراد حاضر، …) یاری کنند تا این مجموعه ارزش اسنادی نیز بیابد. مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران قصد از بین بردن حق مالکیت هیچ‌یک از عکاسان محترم را ندارد، بنابراین از مالکان گرامی عکس‌هایی که تمایل ندارند عکس‌هایشان در این بخش به‌نمایش درآید خواهشمندیم با دبیرخانه تماس بگیرند تا اقدام لازم صورت بگیرد.

پیمایش به بالا