نخستین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان برگزار شد

نخستین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان برگزار شد

نخستین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان با حضور ۲۱ نفر از اعضای گروه و برخی اعضای هیئت مدیرۀ مؤسسه، به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در این جلسه آقای دکتر مهدی حجت ضمن خیر مقدم و برشمردن اهداف اصلی مؤسسه برای تشکیل گروه‌های تخصصی و جایگاه و اهمیت گروه تخصصی کار با کودکان …

نخستین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان برگزار شد ادامه مطلب»