نخستین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان برگزار شد

نخستین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان برگزار شد

نخستین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان با حضور ۲۱ نفر از اعضای گروه و برخی اعضای هیئت مدیرۀ مؤسسه، به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در این جلسه آقای دکتر مهدی حجت ضمن خیر مقدم و برشمردن اهداف اصلی مؤسسه برای تشکیل گروه‌های تخصصی و جایگاه و اهمیت گروه تخصصی کار با کودکان به شیوۀ کار در گروه‌ها اشاره کردند. در ادامه اعضای حاضر به معرفی خود و تجارب و دیدگاه‌های خود در زمینۀ تخصصی گروه پرداختند.
مقرر شد که این گروه تخصصی هر دو هفته جلسه برگزار کند و دومین جلسۀ آن چهارشنبه ۹ شهریور، ساعت ۱۵:۳۰ ـ ۱۷:۳۰ برگزار شود.

نخستین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان برگزار شد
نخستین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان برگزار شد
نخستین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان برگزار شد
نخستین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان برگزار شد
نخستین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان برگزار شد
نخستین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان برگزار شد
پیمایش به بالا