نخستین جلسۀ‌ کارگروه کارشناسان نوخاستۀ ایکوموس ایران برگزار شد

عصر چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه، اولین جلسۀ کارگروه کارشناسان نوخاستۀ ایکوموس ایران، در دفتر این مؤسسه برگزار شد. در این جلسه که هدف آن تأسیس و آغاز به‌کار کارگروه کارشناسان نوخاسته ایکوموس ایران بود، ضمن خوشامدگویی به چهار نفر از اعضای حاضر و برخط کارگروه، دبیر کارگروه، خانم مهندس عاطفه موسوی، گزارشی ارائه دادند که ماهیت، منشأ، اهداف، تعاریف و فعالیت‌های کارگروه کارشناسان نوخاستۀ جهانی (EPWG) را از ابتدای تأسیس آن در سال ۲۰۱۷ تاکنون شرح می‌داد. همچنین توضیح داده شد که دبیر کارگروه کارشناسان نوخاسته ایکوموس ایران، از ابتدای تأسیس کارگروه جهانی تاکنون، ایکوموس ایران را در کارگروه جهانی نمایندگی می‌کرده و مسئولیت ایجاد ارتباط و گفتگوی دو سویه میان کمیتۀ ملی ایکوموس و کارگروه جهانی را به‌عهده داشته است.
سپس جلسه با بهره از حضور برخی از اعضای هیئت مدیره ایکوموس ایران و سایر اعضای حاضر، به بحث و تبادل‌نظر پیرامون اقتضائات، خصوصیات و چگونگی‌های شکل‌گیری کارگروه ملی کارشناسان نوخاسته اختصاص داده شد. ابتدا آقای دکتر حجت، رئیس ایکوموس ایران، گفتگو را با لزوم اندیشیدن به ماهیت بومی و سرزمینی کارگروه ملی، ضرورت نوشدن و جوان‌شدن نهادی همچون ایکوموس و تأمل دربارۀ چگونگی‌های این نوشدن، به‌مثابه تجدید حیات بطیئ ساختاری زنده، و نقش کارگروه مذکور در این فرایند نوزایی و حفظ اتصال میان نسل‌ها، آغاز کردند. در ادامه نیز به این نکته که جوانان و حرفه‌مندان نوخاستۀ حوزۀ میراث، مسئولیت و رسالت اصلی حفظ تداوم و تعادل میان‌ نسل‌ها در حوزه میراث‌فرهنگی و در نهایت نوشدن این نهاد را بر عهده دارند، توجه دادند.
در ادامه اعضای کارگروه تک‌به‌تک به معرفی خود و بیان انگیزه‌هایشان برای عضویت و فعالیت در کارگروه پرداختند که روشنگر آغاز راه و فعالیت این کارگروه بود. سپس به‌منظور تعریف برنامه‌‌های عملی‌تر و ترسیم راه روشن‌تر فعالیت‌های کارگروه در آینده، میان اعضا با مطرح‌شدن سؤالاتی بحث و تبادل‌نظر شد: چه نوع فعالیت‌هایی، با محوریت شناخت و حفاظت از میراث‌فرهنگی، قابلیت برانگیختن شور و انگیزه بیشتر جوانان و حرفه‌مندان نوخاسته این حوزه را برای پیوستن و مشارکت مسئولانه می‌تواند داشته باشد؟ چگونه فعالیت‌های کارگروه می‌توانند علاوه‌بر نو و پویا شدن نهاد ایکوموس، تقویت اتصال و تعادل میان نسل‌های میراثی و هرچه‌بیشتر بومی‌شدن و تعلق سرزمینی کارگروه و نهاد ایکوموس را نمایندگی کنند؟
در نهایت مقرر شد در نشست بعدی کارگروه کارشناسان نوخاسته که ماه آینده برگزار خواهد شد، پرسش‌های مطرح‌شده و ترسیم روشن‌تر اهداف، فعالیت‌ها و مسیر پیش‌روی کارگروه به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شود.

نخستین جلسۀ‌ کارگروه کارشناسان نوخاستۀ ایکوموس ایران برگزار شد بیشتر بخوانید »