ایکوموس ایران

سومین جلسۀ گروه تخصصی «مشارکت در رویدادهای علمی»، «روابط عمومی »، و « اطلاع رسانی و تنظیم گزارش» برگزار شد

سومین جلسۀ گروه تخصصی «مشارکت در رویدادهای علمی»، «روابط عمومی»، و « اطلاع‌رسانی و تنظیم گزارش» برگزار شد

سومین جلسۀ گروه تخصصی «مشارکت در رویدادهای علمی»، «روابط عمومی »، و « اطلاع رسانی و تنظیم گزارش» طبق برنامه سه‌شنبه، ۲۹ شهریور، ساعت ۱۵:۳۰ ـ ۱۷:۳۰ با شرکت ۱۳ نفر از اعضا به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در این جلسه ضمن برشماری برخی نکات و فرازهای مهم در بیانیۀ ایکوموس ایران مرتبط …

سومین جلسۀ گروه تخصصی «مشارکت در رویدادهای علمی»، «روابط عمومی»، و « اطلاع‌رسانی و تنظیم گزارش» برگزار شد ادامه مطلب»

سومین جلسۀ گروه تخصصی« بررسی های میدانی» و« شناسایی آثاجدید و شرح ارزش های آن » برگزار شد

سومین جلسۀ گروه تخصصی «بررسی‌های میدانی» و «شناسایی آثار جدید و شرح ارزش‌های آن» برگزار شد

سومین جلسۀ گروه تخصصی «بررسی‌های میدانی» و «شناسایی آثار جدید و شرح ارزش‌های آن» طبق برنامه در روز دوشنبه، ۲۸شهریور  ۱۴۰۱ با شرکت ۲۵ نفر از اعضای گروه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در این جلسه در ادامۀ مباحث جلسۀ پیش، اعضا به طرح دیدگاه‌های خود دربارۀ گروه و برنامه‌های آن پرداختند. جلسۀ …

سومین جلسۀ گروه تخصصی «بررسی‌های میدانی» و «شناسایی آثار جدید و شرح ارزش‌های آن» برگزار شد ادامه مطلب»

سومین جلسۀ مشترک گروه‌های تخصصی «همکاری در امور بین الملل» و «توریسم و حفاظت میراث فرهنگی» برگزار شد

سومین جلسۀ مشترک گروه‌های تخصصی «همکاری در امور بین الملل» و «توریسم و حفاظت میراث فرهنگی» برگزار شد

سومین جلسۀ مشترک گروه‌های تخصصی «همکاری در امور بین الملل» و «توریسم و حفاظت میراث فرهنگی» طبق برنامه در روز یکشنبه، ۲۷ شهریور با حضور ۱۸ نفر از اعضای گروه و برخی اعضای هیئت مدیرۀ مؤسسه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در این جلسه در ادامۀ جلسات گذشته، اعضا به طرح دیدگاه‌ها و …

سومین جلسۀ مشترک گروه‌های تخصصی «همکاری در امور بین الملل» و «توریسم و حفاظت میراث فرهنگی» برگزار شد ادامه مطلب»

جلسات گروه‌های تخصصی در هفتۀ پایانی شهریور ۱۴۰۱ ( ۲۶ – ۳۰ شهریور)

در هفتۀ پایانی شهریور جلسات گروه‌های تخصصی طبق برنامۀ زیر در ساختمان اصلی ایکوموس ایران (خانۀ قوام) تشکیل می‌گردد. از کلیۀ عزیزانی که در این گروه‌های تخصصی ثبت نام کرده‌اند دعوت می‌کنیم در جلسات مربوط به گروه تخصصی خود شرکت فرمایند. یکشنبه ۲۷ شهریور: سومین جلسۀ مشترک گروه‌های تخصصی «همکاری در امور بین الملل» و …

جلسات گروه‌های تخصصی در هفتۀ پایانی شهریور ۱۴۰۱ ( ۲۶ – ۳۰ شهریور) ادامه مطلب»

سومین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان برگزار شد

سومین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان برگزار شد

سومین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان طبق برنامه در روز چهارشنبه، ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ با شرکت ۲۱ نفر از اعضای گروه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در این جلسه، در ادامۀ مباحث جلسۀ پیش، اعضا به طرح و ارائۀ دیدگاه‌های خود دربارۀ گروه و برنامه‌های آن پرداختند.جلسۀ بعدی این گروه در تاریخ …

سومین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان برگزار شد ادامه مطلب»

پنجمین جلسۀ گروه تخصصی «نگارش، پژوهش و گردآوری اطلاعات مکتوب، و ترجمه» برگزار شد

پنجمین جلسۀ گروه تخصصی «نگارش، پژوهش و گردآوری اطلاعات مکتوب، و ترجمه» برگزار شد

پنجمین جلسۀ گروه تخصصی «نگارش، پژوهش و گردآوری اطلاعات مکتوب، و ترجمه» طبق برنامه در روز سه‌شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ در ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰ با حضور سی نفر از اعضا به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در این جلسه ابتدا مدیر گروه تخصصی دستور جلسه را اعلام کردند. در بخش نخست آقای مهندس …

پنجمین جلسۀ گروه تخصصی «نگارش، پژوهش و گردآوری اطلاعات مکتوب، و ترجمه» برگزار شد ادامه مطلب»

اولین جلسۀ گروه تخصصی فعالیت‌های حقوقی برگزار شد

اولین جلسۀ گروه تخصصی فعالیت‌های حقوقی برگزار شد

اولین جلسۀ گروه تخصصی فعالیت‌های حقوقی طبق برنامه در روز دوشنبه، ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ با شرکت ۱۱ نفر از اعضای گروه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در آغاز آقای دکتر مهدی حجت، رئیس مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران، ضمن خیر مقدم، دربارۀ علل پیدایش گروه‌های تخصصی، نسبت آن با بیانیۀ ایکوموس ایران، و جایگاه …

اولین جلسۀ گروه تخصصی فعالیت‌های حقوقی برگزار شد ادامه مطلب»

فراخوان عضویت در کمیتۀ علمی استادکاران و فناوری‌های کهن

کمیتۀ علمی استادکاران و فناوری‌های کهن برای گسترش فعالیت‌های خود در پهنۀ فرهنگی ایران از علاقه‌مندان دعوت به همکاری می‌نماید. کمیته درخواست دارد پس از طی مراحل عضویت در مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران، برگۀ عضویت ارائه‌شده در صفحۀ این کمیته را تنظیم نموده، از طریق پست الکترونیک ostadkaran@iranicomos.ir به کمیته ارسال نمایند تا با آن …

فراخوان عضویت در کمیتۀ علمی استادکاران و فناوری‌های کهن ادامه مطلب»

لوگو ایکوموس ایران

جلسات گروه‌های تخصصی در هفتۀ چهارم شهریور ۱۴۰۱ (۲۰ – ۲۳ شهریور)

در هفتۀ چهارم شهریور جلسات گروه‌های تخصصی طبق برنامۀ زیر در ساختمان اصلی ایکوموس ایران (خانۀ قوام) تشکیل می‌گردد. از کلیۀ عزیزانی که در این گروه‌های تخصصی ثبت نام کرده‌اند دعوت می‌کنیم در جلسات مربوط به گروه تخصصی خود شرکت فرمایند. دوشنبه ۲۱ شهریور: اولین جلسۀ «گروه‌ تخصصی فعالیت‌های حقوقی» سه‌شنبه ۲۲ شهریور: پنجمین جلسۀ …

جلسات گروه‌های تخصصی در هفتۀ چهارم شهریور ۱۴۰۱ (۲۰ – ۲۳ شهریور) ادامه مطلب»

سومین جلسۀ گروه تخصصی «فعالیت‌های سمعی و بصری» و گروه «تخصصی رفع نیازهای نرم‌افزاری» برگزار شد

سومین جلسۀ گروه تخصصی «فعالیت‌های سمعی و بصری» و گروه تخصصی «رفع نیازهای نرم‌افزاری» طبق برنامه در روز چهارشنبه، ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ با شرکت ۲۱ نفر از اعضای گروه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در این جلسه در ادامۀ مباحث جلسۀ پیش، اعضا به طرح دیدگاه‌های خود دربارۀ گروه و برنامه‌های آن پرداختند.جلسۀ …

سومین جلسۀ گروه تخصصی «فعالیت‌های سمعی و بصری» و گروه «تخصصی رفع نیازهای نرم‌افزاری» برگزار شد ادامه مطلب»

Scroll to Top