انتشار شمارۀ سوم نشریۀ اشکفت

بدینوسیله به اطلاع علاقه‌مندان به حوزۀ مطالعات مربوط به معماری دست‌کند می‌رساند نشریۀ شمارۀ ۳ اشکفت (نشریۀ تخصصی کمیتۀ علمی معماری دست‌کند ایکوموس ایران) منتشر شد. افراد می‌توانند با مراجعه به صفحۀ کمیتۀ علمی معماری دست‌کند در همین وبگاه و یا از طریق پیوند زیر به مقالات این شماره دسترس داشته باشند.
فهرست مقالات چاپ شده در این شماره به شرح زیر است:
معرفی نوع جدیدی از دست‌کند: زنبورستان یا کندوی عسل، نوشتۀ روبرتو بیکسیو و آندره دو پاسکال، ترجمۀ مهناز اشرفی و بهار بشوتن مقدم
معرفی پلکان دست‌کند موسوم به «راه کُهنه فاضِل» در مسیرباستانی نیشابور به توس، نوشتۀ حمید ذوقی مرندیز
گوردخمۀ نويافته در محوطۀ دوربادوران مراغه (آذربايجان شرقی)، نوشتۀ سعید ستارنژاد، محسن توحیدی، آرش تیراندازلاله‌زاری، محمد امجدی
بررسی ساختارهای دست‌کند دژهای اسماعیلیه در خراسان جنوبی، نوشتۀ محمد فرجامی، علی‌اصغر محمودی‌نسب
معبد میترایی دست‌کند در محوطۀ باستانی سوتری، استان لاتزیو، ایتالیا، نوشتۀ‌ محمد کشاورز دیوکلایی
بیمارستان صخره‌ای- موزۀ پناهگاه اتمی بوداپست، نوشتۀ‌ الهه گلذاری، پیتر رب

پیمایش به بالا