گزارش مرمت خانۀ قوام‌الدوله (دفتر مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران) در سال ۱۴۰۲ منتشر شد

گزارش مرمت خانۀ قوام‌الدوله (دفتر مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران) در سال ۱۴۰۲ منتشر شد. در مقدمۀ این گزارش چنین آمده است: «با توجه به نیاز مستمر بناهای تاریخی به پایش و مراقبت در مقابل عوامل مختلف آسیب‌رسان، عمارت ‌قوام‌الدوله در مرکز تاریخی تهران، که تحت اختیار مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران است، نیز نیازمند مراقبت همیشگی و انجام مرمت در بخش‌های مختلف ساختمانی و عناصر و جزئیات معماری و هنری است. از همین رو مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران در پی انجام مطالعات آسیب‌شناسی و با توجه به آسیب‌های کالبدی موجود در بنا، پیگیر تأمین هزینه و انجام اقدامات مرمتی مورد نیاز در این بنا از طریق وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گردید. در نهایت با مساعدت وزارتخانه و پیگیری‌های ادارۀ کل حفاظت بناها و محوطه‌های تاریخی، ادارۀ کل میراث فرهنگی استان تهران در پایان سال ۱۴۰۱ و سال ۱۴۰۲ اقدام به انجام عملیات مرمتی در این اثر تاریخی نمود. در فرآیند اقدامات مرمتی کارشناسان ایکوموس ایران نیز نسبت به انجام خدمات مشاوره‌ای و نظارت همکاری لازم را به‌عمل آوردند.»

 

 

 

پیمایش به بالا