رویداد برخط به مناسبت: روز جهانی مردم بومی جهان

رویداد برخط به مناسبت: روز جهانی مردم بومی جهان

یونسکو بانکوک
جوانان بومی به مثابه نمایندگان تغییر به سوی خودباوری

اگر به جوانان بومی توانایی مستند کردن روایت‌ها، سنت‌ها، و میراث جاری جوامع‌شان را بدهیم چه خواهد شد؟
برای اطلاع بیشتر در این زمینه به رویداد زیر که برای گرامیداشت روز جهانی مردم بومی جهان برنامه‌ریزی شده است، بپیوندید:

زمان:۹ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۷ به وقت بانکوک (GMT+7) (۱۸ مرداد ۱۴۰۲)
برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام: https://b2n.ir/a27115

پیمایش به بالا