18 مرداد 1402

رویداد برخط به مناسبت: روز جهانی مردم بومی جهان

رویداد برخط به مناسبت: روز جهانی مردم بومی جهان

یونسکو بانکوک
جوانان بومی به مثابه نمایندگان تغییر به سوی خودباوری

اگر به جوانان بومی توانایی مستند کردن روایت‌ها، سنت‌ها، و میراث جاری جوامع‌شان را بدهیم چه خواهد شد؟
برای اطلاع بیشتر در این زمینه به رویداد زیر که برای گرامیداشت روز جهانی مردم بومی جهان برنامه‌ریزی شده است، بپیوندید:

زمان:۹ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۷ به وقت بانکوک (GMT+7) (۱۸ مرداد ۱۴۰۲)
برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام: https://b2n.ir/a27115

رویداد برخط به مناسبت: روز جهانی مردم بومی جهان بیشتر بخوانید »

امضای توافق‌نامۀ همکاری میان مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران و معاونت میراث فرهنگی

در روز دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ با حضور دکتر علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی، همراه با جمعی از مدیران و مسئولان وزارت در دفتر مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران، نخستین توافق‌نامۀ همکاری میان مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران و وزارت میراث فرهنگی برای تقویت و ارتقای حفاظت از میراث فرهنگی کشور و تحقق اهداف مشترک آموزشی و ترویجی به امضای دکتر مهدی حجت و دکتر علی دارابی رسید.

هم‌افزایی و همکاری به‌منظور تعمیق، توسعه، و ترویج حفاظت از بناها، محوطه‌ها، و بافت‌های تاریخی، موضوع این توافق‌نامه است و اهدافی همچون «توسعۀ شناخت‌ ارزش‌های ملموس و ناملموس میراث فرهنگی؛ توسعۀ کمی و کیفی دانش‌بنیان حفاظت از بناها، محوطه‌ها، و بافت‌های تاریخی؛ بسترسازی توسعۀ سواد حفاظت از میراث فرهنگی از طریق: ترویج مفاهیم، خوانش و روایتگری صحیح از رویدادها، حکمت‌ها و دانش ملی و سنتی سرزمینی، و بهره‌گیری از تجارب و توانمندی کنشگران، حرفه‌مندان و پژوهشگران در رهیافت و آینده‌پژوهی، امورفنی و حقوقی حفاظت، حمایت، مرمت و احیای بناها، محوطه‌ها، و بافت‌های تاریخی»‌ را دنبال می‌کند.

دکتر علی دارابی پیش از امضای این توافق‌نامه گفت: بهره‌گیری از توان علمی و تجربی مؤسسه ایکوموس (شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌های تاریخی) در برنامه‌ریزی و برگزاری سمینارهای مشترک، کارگاه‌ها، نشست‌های موضوعی، بازدیدهای میدانی علمی‌ـ‌آموزشی و … از جمله اهداف معاونت میراث فرهنگی در این توافق‌نامه است.

دکتر مهدی حجت نیز بر لزوم معرفی و تبیین جایگاه میراث فرهنگی نزد افکار عمومی تأکید و ابراز امیدواری کرد که با امضای این توافق‌نامه، همکاری متقابل در بهره‌گیری از خردجمعی و توسعۀ تسهیل‌گری و حمایت دانشی و فنی از پروژه‌های حفاظت و مرمت بناها، محوطه‌ها، و بافت‌های تاریخی انجام گیرد.

مدت این توافق‌نامه سه سال است که با توافق طرفین قابل تداوم خواهد بود.

امضای توافق‌نامۀ همکاری میان مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران و معاونت میراث فرهنگی بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا