فعالیت‌های مرتبط با اهداف توسعۀ پایدار، اوت ۲۰۲۲

در ماه‌های گذشته منابعی دربارۀ اهداف توسعۀ پایدار منتشر شده است که برای آگاهی علاقه‌مندان آنها را معرفی می‌کنیم:

۱. بازاندیشی در میراث برای توسعۀ پایدار، اثر سوفیا لابادی (Sophia Labadi)

این نشریه بر سه بعد کلیدی توسعۀ پایدار یعنی کاهش فقر، برابری جنسیتی، و پایداری محیطی تمرکز دارد و به بررسی تاریخی میراث و سیاست فرهنگی از دهۀ ۱۹۷۰ تاکنون می‌پردازد. همچنین نمونه‌های موردی از کشورهای جنوب صحرای بزرگ افریقا از جمله اتیوپی، موزامبیک، نامیبیا، و سنگال مورد استفاده قرار گرفته تا مشخص شود آیا کمک‌های بین‌­المللی برای توسعه در بخش فرهنگی در منطقه مفید است یا خیر. هدف این نشریه کمک به شاغلین، دانشگاهیان، سیاست­‌گذاران، و سرمایه‌­گذاران مختلف است و پیشنهادهایی کاربردی برای فعالیت­‌های آتی در این بخش عرضه می‌کند.

https://www.uclpress.co.uk/products/185111

 

۲. بازآفرینی میراث فرهنگی ـ معنوی: گفت‌وگوی بین‌فرهنگی دربارۀ مکان­‌های معنوی و آیینی، به‌کوشش: اولیمپیا نیگلیو (Olimpia Niglio)

این کتاب اندیشه‌های مهمی را دربارة درک معنای میراث معنوی و رابطة آن با مسائل پایداری در سطح جامعۀ محلی ارائه می‌­دهد. کتاب مزبور مسیرهای جدیدی را در تحلیل سیاست‌­ها و روش‌­های مختلف فرهنگی برای نگهداری و تقویت میراث فرهنگی بیان کرده و ایده‌های حاصل از سمینار بین‌فرهنگی را که توسط کمیتة علمی بین‌­المللی مکان‌های معنوی و آیینی ایکوموس تنظیم شده، در اختیار می‌گذارد. همچنین راهبردهای فرهنگی تنظیم‌­شده توسط کشورها در راستای دستور کار ۲۰۳۰ سازمان ملل و نیز دستور کار ۲۱ مربوط به فرهنگ را بررسی می­‌کند. این کتاب برای محققانی که در زمینه‌های مربوط به میراث فرهنگی، میراث معنوی، مرمت معماری، حفاظت از میراث‌های محلی، حقوق، و مدیریت مکان‌های فرهنگی فعالیت می‌کنند، مناسب است.

https://link.springer.com/book/9789811934698

 

۳. سومین گفت‌وگوی میراث جهانی و انقلاب دیجیتال ــ فناوری­‌های جدید حامی اهداف راهبردی «پنج سی» برای میراث جهانی توسط موسسۀ میراث جهانی آموزش و پژوهش منطقه آسیا و اقیانوسیه (WHITRAP)

۱۷ اوت از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ (۰۶:۰۰- ۰۸:۰۰ UTC)

کتابچۀ معرفی به زبان انگلیسی و پیوندهای ویدیوی دو گفت‌وگوی قبلی در ادامه پیوست شده است.

کتابچۀ جلسة سوم:

http://www.whitr-ap.org/themes/69/userfiles/download/2022/8/5/lwz6ygkme2xpusy.pdf

اطلاعیۀ جلسۀ دوم گفت‌وگو (میراث روستایی):

http://www.whitr-ap.org/index.php?mod=news&classid=1461&newsid=3329&t=show

خلاصۀ جلسۀ اول گفت‌وگو (میراث جهانی و کیفیت زندگی):

http://www.whitr-ap.org/?classid=1461&newsid=3315&t=show

ویدیوی جلسۀ اول گفت‌وگو (میراث جهانی و کیفیت زندگی):

http://heritap.whitr-ap.org/index.php?classid=12497&id=34&t=show

 

  • نکته: «پنج سی» (5 Cs) چارچوبی عمومی و بنیادی برای اجرای معاهدۀ میراث جهانی است و شامل پنج کلمه است که در زبان انگلیسی همه با حرف «سی» شروع می‌شوند: معتبر بودن، حفاظت، ظرفیت‌سازی، ارتباطات، جامعه.

 

۴. مجمع بین‌­المللی سیاست­‌های فرهنگی میراث، جنبه­‌های فنی و نقش نسل­‌های جدید در حفاظت جامع توسط ایکوموس مکزیک

کارگروه متخصصان نوظهورِ ایکوموس مکزیک (EPWG) سه میزگرد را با محور تغییرات اقلیمی، توسعۀ پایدار، و جوامع برگزار کرد. اِگه ییلدیریم (Ege Yildirim)، ماریانا پرِیرا (Mariana Pereira) و آناشیا سرینیواسان (AnashyaSrinivasan)، نمایندگان کارگروه اهداف توسعۀ پایدار دیدگاه‌های خود در مورد میراث و توسعۀ پایدار را در این جلسات عرضه کردند. ویدیوی جلسه در نشانی زیر موجود است:

https://fb.watch/eOf5ldb_PT/

 

پیمایش به بالا