فراخوان جایزۀ فرهنگ ـ طبیعت ایکوموس جهانی

ایکوموس در حال بنیاد گذاشتن جایزۀ فرهنگ ـ طبیعت است که به پایبندترین ابتکاری که به دست اعضای ایکوموس جهانی در زمینۀ فرهنگ ـ طبعیت به‌انجام رسیده باشد اهدا خواهد شد.

ابتکارهای فرهنگ ـ طبیعت با به رسمیت شناختن پیوند دوجانبۀ میان میراث فرهنگ و طبیعی و بازاندیشی چگونگی حمایت از فرهنگ و طبیعت از راه رویکردی جامع با همراهی جوامع محلی میسر می‌شوند. ابتکارهای فرهنگ ـ طبیعت از راه حمایت منسجم، مدیریت، و توسعۀ پایدارِ مکان‌های میراثی ما، تاب‌آوری را در مقابل چالش‌های امروز پدید می‌آورند؛ چالش‌هایی همچون: تغییرات اقلیمی، آلودگی، و شهری‌سازی شتابان.

جایزه به پروژه‌ای در حال اجرا اهدا خواهد شد که به روابط میان فرهنگ و طبیعت توجه کرده و آوردۀ ارزشمندی برای حوزۀ میراث به نحوی خلاق و مؤثر به همراه داشته باشد.

اعضا، کمیته‌ها، و کارگروه‌های ایکوموس می‌توانند برای دریافت جایزه اقدام کنند.

ثبت نام می‌تواند مرتبط با میراث ملموس و ناملموس باشد. چشم‌انداز پروژه‌ها می‌تواند کوچک تا بزرگ، محلی تا جهانی باشد.

جایزۀ فرهنگ ـ طبیعت ایکوموس به حداکثر سه ابتکار برگزیده تعلق خواهد یافت.

کل جایزه که به برنده‌(گان) تعلق خواهد یافت ۱۵۰۰۰ یورو است که بین حداکثر سه برنده تقسیم خواهد شد.

برندگان در مجمع عمومی ایکوموس جهانی امسال اعلام خواهند شد.

حداکثر مهلت ثبت نام برای دریافت این جایزه ۱۵ ژوئن ۲۰۲۲ (۲۵ خرداد ۱۴۰۱) است.

متن کامل فراخوان را مطالعه کنید.

کاربرگ ثبت نام را دریافت کنید.

اصول و راهنمای جایزۀ فرهنگ ـ طبیعت ایکوموس را بخوانید.

پیمایش به بالا