فعالیت‌های سال ۱۴۰۱

فعالیت‌های شش‌ماه نخست

۱. انجام امور ثبت نام اعضای داخلی (ثبت نام برخط و صدور کارت عضویت)
۲. انجام امور ثبت نام اعضای بین‌المللی (ثبت نام برخط و صدور کارت عضویت دیجیتال و همچنین دریافت کارت عضویت چاپ‌شده از ایکوموس جهانی)
۳. انجام امور مربوط به تشکیل گروه‌های تخصصی
۴. نگهداری و به‌روزرسانی وبگاه و رفع اشکالات وبگاه
۵. به‌روز رسانی صفحات مجازی مؤسسه (اینستاگرام، فیس‌بوک، تلگرام)
۶. اطلاع‌رسانی به اعضای هیئت مدیره و رئیسه و تهیۀ دستور جلسات
۷. اطلاع‌رسانی به اعضای مؤسسه
۸. نشر پیام‌های کمیته‌های علمی و کارگروه‌ها
۹. نشر پیام‌های مناسبتی در وبگاه و صفحات مجازی
۱۰. ارتباط و مکاتبه با ایکوموس جهانی و انعکاس متقابل اخبار داخلی و جهانی
۱۱. بارگذاری اطلاعات اعضا در وبگاه ایکوموس جهانی
۱۲. بارگذاری اطلاعات انتشارات ایکوموس ایران در وبگاه ایکوموس جهانی (در حال تکمیل)
۱۳. پاسخ‌گویی به سوالات مخاطبان در شبکه‌های اطلاع‌رسانی
۱۴. همکاری در برگزاری جلسات و ایجاد و مدیریت گروه‌های واتس‌اپی برای هدایت و مدیریت گروه‌های تخصصی

پیمایش به بالا