گروه‌های تخصصی

سومین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان برگزار شد

سومین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان برگزار شد

سومین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان طبق برنامه در روز چهارشنبه، ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ با شرکت ۲۱ نفر از اعضای گروه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در این جلسه، در ادامۀ مباحث جلسۀ پیش، اعضا به طرح و ارائۀ دیدگاه‌های خود دربارۀ گروه و برنامه‌های آن پرداختند.جلسۀ بعدی این گروه در تاریخ …

سومین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان برگزار شد ادامه مطلب»

برگزاری دومین جلسۀ مشترک گروه‌های تخصصی «مشارکت در رویدادهای علمی» و «روابط عمومی» و «اطلاع‌رسانی و تنظیم گزارش»

برگزاری دومین جلسۀ مشترک گروه‌های تخصصی «مشارکت در رویدادهای علمی» و «روابط عمومی» و «اطلاع‌رسانی و تنظیم گزارش»

دومین جلسۀ مشترک گروه‌های تخصصی «مشارکت در رویدادهای علمی» و «روابط عمومی» و «اطلاع‌رسانی و تنظیم گزارش» طبق برنامه در روز سه‌شنبه، ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ با شرکت ۱۳ نفر از اعضای گروه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در این جلسه در ادامۀ مباحث جلسۀ پیش، اعضا به طرح دیدگاه‌های خود دربارۀ گروه و …

برگزاری دومین جلسۀ مشترک گروه‌های تخصصی «مشارکت در رویدادهای علمی» و «روابط عمومی» و «اطلاع‌رسانی و تنظیم گزارش» ادامه مطلب»

دومین جلسۀ گروه تخصصی « شناسایی آثار جدید و شرح ارزش‌های آن» و گروه تخصصی « فعالیت‌های میدانی» طبق برنامه در روز دوشنبه، ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ با شرکت ۳۰ نفر از اعضای گروه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در این جلسه در ادامۀ مباحث جلسۀ پیش، اعضا به طرح دیدگاه‌های خود دربارۀ گروه و برنامه‌های آن پرداختند. جلسۀ بعدی این گروه در تاریخ دوشنبه ۲۸ شهریور، ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد.

برگزاری دومین جلسۀ مشترک گروه‌های تخصصی «شناسایی آثار جدید و شرح ارزش‌های آن» و «فعالیت‌های میدانی»

دومین جلسۀ گروه تخصصی « شناسایی آثار جدید و شرح ارزش‌های آن» و گروه تخصصی « فعالیت‌های میدانی» طبق برنامه در روز دوشنبه، ۱۴ شهریور  ۱۴۰۱ با شرکت ۳۰ نفر از اعضای گروه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در این جلسه در ادامۀ مباحث جلسۀ پیش، اعضا به طرح دیدگاه‌های خود دربارۀ گروه …

برگزاری دومین جلسۀ مشترک گروه‌های تخصصی «شناسایی آثار جدید و شرح ارزش‌های آن» و «فعالیت‌های میدانی» ادامه مطلب»

لوگو ایکوموس ایران

جلسات گروه تخصصی در هفتۀ دوم شهریور (۵ ـ ۹ شهریور ۱۴۰۱)

در هفتۀ دوم شهریور نخستین جلسات گروه‌های تخصصی طبق برنامۀ زیر در ساختمان اصلی ایکوموس ایران (خانۀ قوام) تشکیل می‌گردد. از کلیۀ عزیزانی که در این گروه‌های تخصصی ثبت نام کرده‌اند دعوت می‌کنیم در جلسات مربوط به گروه تخصصی خود شرکت فرمایند. یکشنبه، ۶ شهریور: اولین جلسۀ گروه تخصصی ترجمه دوشنبه، ۷ شهریور: اولین جلسۀ …

جلسات گروه تخصصی در هفتۀ دوم شهریور (۵ ـ ۹ شهریور ۱۴۰۱) ادامه مطلب»

دومین جلسۀ گروه تخصصی «فعالیت‌های سمعی و بصری» و اولین جلسۀ گروه تخصصی «رفع نیازهای نرم‌افزاری» برگزار شد

دومین جلسۀ گروه تخصصی «فعالیت‌های سمعی و بصری» و اولین جلسۀ گروه تخصصی «رفع نیازهای نرم‌افزاری» برگزار شد

دومین جلسۀ گروه تخصصی فعالیت‌های سمعی و بصری و اولین جلسۀ  گروه تخصصی رفع نیازهای نرم‌افزاری، به طور مشترک، طبق برنامه در روز چهارشنبه، ۲ شهریور ۱۴۰۱ با شرکت ۱۷ نفر از اعضای گروه‌ها به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در این جلسه ابتدا آقای دکتر حجت به شرح مقدمات لازم پرداختند و سپس …

دومین جلسۀ گروه تخصصی «فعالیت‌های سمعی و بصری» و اولین جلسۀ گروه تخصصی «رفع نیازهای نرم‌افزاری» برگزار شد ادامه مطلب»

نخستین جلسۀ گروه‌های تخصصی «مشارکت در رویدادهای علمی» و «روابط عمومی و اطلاع‌رسانی و تنظیم گزارش» برگزار شد

نخستین جلسۀ گروه‌های تخصصی «مشارکت در رویدادهای علمی» و «روابط عمومی» و «اطلاع‌رسانی و تنظیم گزارش» برگزار شد

نخستین جلسۀ گروه‌های «مشارکت در رویدادهای علمی» و «روابط عمومی» و «اطلاع‌رسانی و تنظیم گزارش» به طور مشترک با حضور ۱۷ نفر از اعضای گروه‌ها و رئیس مؤسسه، به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در این جلسه آقای دکتر مهدی حجت ضمن خیر مقدم و برشمردن اهداف اصلی مؤسسه برای تشکیل گروه‌های تخصصی و …

نخستین جلسۀ گروه‌های تخصصی «مشارکت در رویدادهای علمی» و «روابط عمومی» و «اطلاع‌رسانی و تنظیم گزارش» برگزار شد ادامه مطلب»

نخستین جلسۀ گروه‌های تخصصی همکاری در امور بین‌الملل و توریسم و حفاظت از میراث فرهنگی برگزار شد

نخستین جلسۀ گروه‌های تخصصی همکاری در امور بین‌الملل و توریسم و حفاظت از میراث فرهنگی برگزار شد

نخستین جلسۀ گروه‌های تخصصی همکاری در امور بین‌الملل و توریسم و حفاظت از میراث فرهنگی به طور مشترک با حضور ۱۳ نفر از اعضای گروه و رئیس مؤسسه، به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در این جلسه آقای دکتر مهدی حجت ضمن خیر مقدم و برشمردن اهداف اصلی مؤسسه برای تشکیل گروه‌های تخصصی و …

نخستین جلسۀ گروه‌های تخصصی همکاری در امور بین‌الملل و توریسم و حفاظت از میراث فرهنگی برگزار شد ادامه مطلب»

لوگو ایکوموس ایران

برگزاری نخستین جلسات نه گروه تخصصی در هفتۀ آخر مرداد و اول شهریور (۲۹ مرداد تا ۲ شهریور)

در هفتۀ پایانی مرداد و آغازین شهریور نخستین جلسات نه گروه تخصصی طبق برنامۀ زیر در ساختمان اصلی ایکوموس ایران (خانۀ قوام) تشکیل می‌گردد. از کلیۀ عزیزانی که در این گروه‌های تخصصی ثبت نام کرده‌اند دعوت می‌کنیم در جلسات مربوط به گروه تخصصی خود شرکت فرمایند. شنبه، ۲۹ مرداد: گروه تخصصی نقد حفاظت و مرمت …

برگزاری نخستین جلسات نه گروه تخصصی در هفتۀ آخر مرداد و اول شهریور (۲۹ مرداد تا ۲ شهریور) ادامه مطلب»

نخستین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان برگزار شد

نخستین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان برگزار شد

نخستین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان با حضور ۲۱ نفر از اعضای گروه و برخی اعضای هیئت مدیرۀ مؤسسه، به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در این جلسه آقای دکتر مهدی حجت ضمن خیر مقدم و برشمردن اهداف اصلی مؤسسه برای تشکیل گروه‌های تخصصی و جایگاه و اهمیت گروه تخصصی کار با کودکان …

نخستین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان برگزار شد ادامه مطلب»

سومین جلسۀ گروه تخصصی نگارش برگزار شد

سومین جلسۀ گروه تخصصی نگارش برگزار شد

سومین  جلسۀ گروه تخصصی نگارش طبق برنامه در روز سه شنبه، ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ با شرکت ۲۰ نفر از اعضای گروه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در این جلسه در ادامۀ مباحث جلسۀ پیش، اعضا به طرح دیدگاه‌های خود دربارۀ گروه و برنامه‌های آن پرداختند. مقرر شد جلسات بعدی این گروه تخصصی همراه …

سومین جلسۀ گروه تخصصی نگارش برگزار شد ادامه مطلب»

اسکرول به بالا