موضوع سال ۲۰۲۲: میراث و اقلیم

۱۸ آوریل:روز جهانی بناها و محوطه‌ها موضوع سال ۲۰۲۲: میراث و اقلیم در سال ۱۹۸۲، ایکوموس ۱۸آوریل را به عنوان روز جهانی بناها و محوطه‌ها نام‌گذاری کرد. یونسکو نیز در سال بعد، در بیست و دومین کنفرانس عمومی خود، این روز را به تصویب رساند. ایکوموس هر سال برای فعالیت‌های اعضا، کمیته‌های ملی، کمیته‌های بین‌المللی …

موضوع سال ۲۰۲۲: میراث و اقلیم ادامه مطلب»