شانزدهمین جلسۀ گروه تخصصی کودکان و میراث برگزار شد

شانزدهمین جلسۀ گروه تخصصی کودکان و میراث طبق برنامۀ اعلام‌شده در روز ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۰ـ۱۲ در دفتر مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران با شرکت حضوری و برخط شش عضو برگزار شد.
ابتدا مهندس مونا علوی پور، رئیس گروه تخصصی، دستور جلسه را اعلام فرمودند. طبق دستور جلسه، ارائۀ اول مربوط به ایشان با موضوع بررسی عوامل تأثیرگذار بر کودکان در دو انیمۀ ژاپنی بود. ایشان دو انیمۀ «شهر اشباح» و «وقتی که باد برمی‌خیزد» با کارگردانی هایائو میازاکی که تحت تأثیر فرهنگ و سنت ژاپنی در آنها عوامل تأثیرگذاری مانند عناصر معماری، طبیعت ژاپن، و شکل زندگی به تصویر کشیده شده بود، را شرح و ارائه دادند. این موضوع به‌دلیل تازه بودن مورد استقبال و تشویق اعضا قرار گرفت و در ادامه دکتر مهدی حجت ضمن تشکر و قدردانی از ایشان توضیحاتی را بیان فرمودند. ایشان با اشاره به این نکته که بحث و بررسی این گونه موضوعات با این مضامین غنی (فرهنگ) قابل تأمل بیشتر و نیازمند زمان است، بیان داشتند نکتۀ پنهان در دل این تحقیقات این است که آورده و خروجی گروه از این تحقیقات برای کودکان در ارتباط با میراث فرهنگی چیست؟ حاصل آن می‌تواند نوشتن توصیه‌نامه باشد و در ادامه اشاره فرمودند در مورد موضوع مورد بررسی امروز این توصیه استنباط می‌شود که صحبت‌کردن امروز و فردای ما با کودکان آورده‌های عینی و ذهنی از فرهنگ گذشتگان باشد. سپس اعضا در این مورد به گفت‌وگو پرداختند.
برنامۀ دوم به شرح گزارش دوم گرایش ایرانی‌کردن پازل‌ها برای کودکان اختصاص داشت. در روند گزارش دکتر حجت به اهمیت و گستردگی این موضوع و تقسیم زمینه‌های تحقیق در این موضوع به نکات ارزنده‌ای مانند پژوهش در مورد یافتن سابقه و ریشۀ جورچین در ایران، تهیۀ آمار از میزان جذابیت چورچین‌های با موضوع میراث فرهنگی در جهان، و اقدامات لازم در این رابطه اشاره فرمودند و اعضا در این باره به گفت‌وگو پرداختند.
جلسۀ بعدی این گروه تخصصی در روز یکشنبه ۱۷ تیر ساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار می‌شود.

پیمایش به بالا