عدم برگزاری جلسۀ مجمع عمومی مؤسسه در تاریخ اعلام‌شده

انا لله و انا الیه راجعون
با توجه به وقوع حادثۀ تأسف‌بار پیش‌آمده ضمن عرض تسلیتِ بدینوسیله عدم برگزاری جلسۀ مجمع عمومی مؤسسه در ردوز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت را اعلام می‌دارد. تاریخ برگزاری جلسه متعاقباً‌ اعلام خواهد شد.

پیمایش به بالا